Bugün - Monday, July 22, 2024
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Recep Uslu

Recep Uslu - Muzikoloji ve Din...

Muzikoloji ve Din...
Yazı Tarihi: Friday, October 9, 2015

Her zaman kişilerin alanına saygı duyulması gerektiğini söylerim, bu yüzden müzikologların edebiyatçıların tarihçilerin alanlarına saygı duymalarını ve onların alanlarına girip söz söylememelerini belirtirim. Zamanımızın sosyal bilimleri alanında çalışanların problemlerinden biri budur, kendi alanlarının sınırlarını aşmalarıdır. Ama bazı konular vardır ki disiplinler arasıdır. Bu durumda her iki taraf birbirinden doğru bilgi almalıdır.

Bugün değineceğim husus böyle bir konusudur. Müzikoloji ve Teolojinin ortak konularından biri, müzikolojinin ana malzemesi olan müziktir. Müzikolojiyi doğrudan ilgilendirmeyen konulardan biri, müzik ve din ilişkisidir. Müzisyen zaten kafasında bu konuyu çözmüştür, çözemeyenler müzikten uzak duranlardır. Bu kişilerin bilgilenmek için kestirmeden yaptıkları yöntem ise din adamlarına başvurudur (haklı olarak). Genellikle din adamlarının bu konuda farklı fikirleri olduğunu görürüz. Bu fikirlere bir bütün halinde bakarsak neredeyse birbirine zıt anlamlar/sonuçlar taşıdıklarını görürüz: haram ve helal gibi. Bu konu üzerinde eğilmemin sebebi musikidergisi.net’de bir sayfa ve bu sayfada bir kısım din adamlarının görüşlerine yer verilmesi ve bu görüşlerin bende uyandırdığı fikirlerdir.

Din adamlarından bazıları İslam dininde müzik helaldir derler, bunun  için bir hayli kitap, risale, kitapçık, makale yazılmıştır.

Din adamlarından bazıları İslam dininde müzik haramdır derler, bunun  için bir hayli kitap, risale, kitapçık, makale yazılmıştır.

Din adamlarından (veya dini bilgisi yüksek seviyede olanlardan) bazıları müzik icrası yapmışlardır, hem hanende hem de müzik icracısı olarak. Bu bir yetenek, yeteneğini geliştirme imkânı bulma ile ilgilidir. Her din adamının müzisyen olmasından söz edilemez.

Din adamlarından (veya dini bilgisi yüksek seviyede olanlardan) bazıları müzik icrası yapanlara patronajlık yapmıştır.

Müzikoloji açısından bu konuya yaklaşım ne olmalı? Öncelikle bu konu dinde tartışmalı bir konudur, din adamlarının tartışmalarına katılmamalıyız. Onlar tartışa dursunlar. Tartışmalı bir konunun, mutlak haram olduğunu da kimse iddia edemez. Aşağıdaki konu bir müzikoloğun bakış açısıyla yazılmış gibi değerlendirilse de aynı zamanda kişisel görüşümdür, hiç bir gurup veya mezhebi savunmak için değildir. Yazının oluşumu “musikidergisi.net”de gördüğüm ve bir müzik dergisine yakıştıramadığım “din adamlarının müzik hakkındaki görüşleri” başlığını taşıyan köşesiyle ilgilidir. Yanlış anlamalara sebep olduğu için kaldırılmasını talep ettim.

İslam dininde hüküm vermek için, o şeyin zatı ve sıfatıyla ne olduğu anlaşılmaya çalışılır. Kaynak, mantık ve akıl kullanılır. Bu konuya kafa yoranlar için müziğin ne olduğunu anlamaya çalışalım:

Müzik, öncelikle sestir. Müziği yasaklamak, sesi yasaklamak demektir. Bu durumda müziğe haram diyenler, Aristo mantığıyla sese haram demiş oluyorlar, öncelikle seslerini kesebilirler, böylece kendi söylediklerine uymuş olurlar. Oysa insan sesi haram değildir. İnsan sesi, Allah’ın verdiği en önemli nimetlerden biridir. Bunu çarpıcı bir şekilde ifade eden Abdülkadir Meragi’nin Makasıd adlı eserinin girişinde bir “gülbank” tarzı “hamdele” yer almaktadır (Okunmasını tavsiye ederim).

Müzik, ya insan sesidir veya çalgı sesidir. Müzik insan sesidir denirse, yukardaki paragrafta açıklanan fikre uymak zorunda kalınır. Çalgı sesi denirse, “sonuç fikri” için konunun iyi anlaşılması gerekir. Yani müzik, çalgının kendisi değil, çalgının teline vurmakla çıkan sestir, çalgının boşluğuna üflemekle çıkan sestir, çalgıya vurmakla çıkan sestir. Yani sonuç, yine sestir, ses çeşitlerinden bir sestir. İnsan sesindeki çeşitlilik gibi, çalgı seslerinde de çeşitlilik vardır. Çalgılardan elde edilen her ses müzikte kullanılamaz, müzikte kullanılabilen seslere perdelere uygun/uyumlu ses diyoruz, uyumsuz sesler müzik yapımına uygun olmayan seslerdir, çalgının sesi dediğimizde kastettiğimiz, çalgının kendisinden elde edilen değil, çalgıdan üretilen sestir. Dolayısıyla çalgı sesi haramdır denirse, çalgıya haram denmiş olmuyor; perdeli/uyumlu sese haram demiş olunuyor (uyumsuz olan sesler zaten müzik bilimince haram/yasak seslerdir), bu durum yukardaki paragrafta yer alan fikre girmektedir, yani sesi yasaklayamazsınız. Perdeli ses, insan boğazı ile de yapıla biliniyor. Bir annenin ninnisi gibi; Ezan ve Kuran okumak gibi. Perdeli sesi diğerlerinden ayırmağa çalışan yasakçıların yanlarında ses frekansı ölçer aleti taşımaları, bu sesi duyduklarında hemen onu tespit edip, kim veya ne bu sesi çıkarırsa cezalandırmaları gerekir, mesela kuşlar gibi. Hatta kendi hocanızın bile konuşurken çıkardığı sesler arasında “perdeli ses” tespit edilmesi mümkündür. Onu da yasaklayacak haliniz yok ya.

Buraya kadar yaptığımız basit açıklamadan müziğin, zatıyla veya sıfatıyla, gerek çalgıdan olsun, gerekse insan sesinden olsun yasaklanmasının mümkün olmadığının anlaşılmış olması gerekir. Bununla birlikte din adamlarının müziğe farklı bakış açılarıyla yaklaşımlar da bulunduklarını görmekteyiz.

Din adamlarının konuya yaklaşımlarından biri şarkı söyleyenin söylediği güftelerdir: açık saçık sözler. Öncelikle bunların doğrudan müzikle ilgisi yoktur, ilgi ikinci derecedir ve bu sözler “salt müzik” değildir, bunlar şiirdir, sözdür, kelimelerdir. Şiir olmasa da müzik olur. Eğer şiirlerdeki bu ifadelere karşı iseniz, o zaman Kur’an’dan tutun da birçok edebi eserde buna benzer ifadeler yer almaktadır. Açık saçık sözler, söz unsurudur, müziğin asıl unsuru değildir, müziğin zatıyla ilgili değildir. Perdeli ses çıkarmak için ille de açık saçık sözleri haykırmak gerekmiyor. Yani basit mantıkla “müzik, haramdır” demekle, açık saçık sözleri yasaklamış olmuyorsunuz, yasaklayacağınız şey “açık saçık şiirler” olmalıdır. Bu konu müstehcenlik, porno, erotik tartışmalarına kadar gider, bunlar müzik dışı konular olduğu için bu konulara girmiyorum. Benim burada işlediğim konu müzik ve dindeki yeri ile sınırlıdır.

Müzik, perdeli sestir, insan sesidir. Evet, Kur’an veya ezan çoğu ülkede, çoğu müezzin tarafından perdeli sesle yani müzikle okunur. Tarihte ve günümüzde güzel ezan dinlemekle nice insanın Müslüman olduğuna dair anlatılar vardır. Müezzinin makamla ezan okuması yararlıdır. Üstüne üstlük güzel sesli olursa daha güzel olur. Bunu inkâr etmek mümkün değildir, üstelik peygamberimiz tarafından da “güzel okumak” taltif edilmiştir. Harfleri doğru çıkarmanın ilmi “tecvit”tir. Tecvit, harf dediğimiz sesleri uyumlu ve düzgün çıkarma bilgisidir. Müzikte buna perdeli sesler/uyumlu sesler bilgisi yani müzik bilgisi denmektedir.

Kur’an ve ezan okumakla başlayan ve zamanla içimize işleyen “Dini müzik zevki” günümüze kadar dini müzik çeşitleriyle devam etmiştir: Mevlit, ilahi, naat, müracaat gibi. Bunlar anmadır, methiyedir, övgüdür, yakarıştır. Esmaü’l-hüsna’dır, sözlerdir, kelimelerdir, güzel sözlerdir. İslam’ın doğuşundan beri vardır. Bunların yasaklanmasından söz etmek mümkün değildir.

Müziğe bir başka bakış “boş zaman sosyolojisidir”. Yani müzik, boş işlerle uğraşıdır anlayışı. Konuyu müzik boş iş değil, sanattır diyerek açıklamak mümkün iken başka bir yaklaşım sergileyelim. Birinin dedikodusunu yapmak dinde yasaklanmıştır, Kur’an ve hadislerle ve hatta bütün mezheplerin ittifak ettikleri bir konudur. Bir şeyle meşgul olmayan insan dedikoduya bulaşmaktan kurtulamıyor. Ama müzik öyle değil, müzikle uğraşı kişiyi boş zamandan alıkoyuyor. Müziğin bu anlamda toplumsal birçok yararı vardır, bunu uzatmayacağım, biraz müzik felsefesi veya sosyolojisi okunursa bu sonuçlar kolayca görülebilir.

Müzik, Medeniyetlerin birbirlerine kenetlenmesinde en önemli yapıştırıcılardan biridir. Ortak dil gibidir, şimdilerde İngilizce(!) için söylenen bir özellik, müzikte de vardır, “evrensel dildir”. Tarihte ortak kimlik ve kültürün sesi idi, günümüzde de farklı değildir. Ayrıca günümüzün “İletişim çağı”nda müziğe ihtiyaç daha çok miktarda hissedilmektedir, hissedilecektir. Bunun için de müzik sosyolojisi ve iletişim kitaplarında bolca bilgi bulabilirsiniz.

Müziğe bakışlardan biri “kötülüğe götüren yollardan biri” şeklindedir. Oysa biliyoruz ki müzik bıçak gibi değildir. Bıçak insanı öldürür, ama müzik insanı kötüye götürmediği gibi, mutlak kötü sona hiç götürmez. Müziğin insanı kötülüğe zorlayacak gücü yoktur, kötü etkisinden ise doğrudan kendisinden değil (yani zatıyla ve sıfatıyla değil), ancak başka unsurlarla birlikte olursa söz edilebilir. “Kötülüğe sürüklenmek” bir “müzik” sorunu değil, “ortam” sorunudur. Müziği değil, ortamı yasaklamak gerekir, ortamın “kötü” olmasında “müziğin suçu” yoktur, müzik suçlu değildir (yukarda açıklandığı için şiir konusuna girmeyelim), onun için müzik yasaklanmamalıdır.

Müziğe bakışlardan biri “din adamları ne söylediler?” şeklindedir. Bir konu hakkında fikir sahibi olmanın en kestirme yollarından biridir, çünkü insan her şeyi araştıramıyor. Özetle, yazının girişinde belirttiğimiz gibi müziğe din adamları içinde “haram” diyenler de var, “helal” diyenler de. Hatta aynı din adamı hem “helal” hem “haram” diyebiliyor. Böyle durumlarda gerekçeler ileri sürüyor, ama bazı din adamlarının “müziği zatıyla veya sıfatıyla” değil (belki müzikten anlamadıkları için, müziği yeterince inceleyemedikleri veya değerlendiremedikleri için), müzik icra edilen ortamların işlevlerine bakarak karar verdiklerini görüyoruz. Bazı din adamlarının daha önceki ustasının/hocasının gerekçesine dikkat etmeden aktarma sözlerde bulunduğunu da unutmayalım. Müzik-din ile ilgili sözlerin bazıları bir konuyu açıklamak için aktarıldığından, konunun ortasından kesip aktarılmış sözlere de dikkat etmek gerekir. Bunları aktarırken din dışından gazel okuyan, yani devrimci, ateist kişilerin hakaret içeren sözlerine de alet olmamak gerekir, onların “i’rabdan mahalli olamaz” yani bu konuda görüşlerine güvenilmez.

Ben asla aklınızla hareket edin demiyorum. Müzik yapın da demiyorum. Bilginizle hareket edin ve müziğin, her gördüğünüz “yoldan çıkmalar” veya “taşkınlıklar” olmadığını bilin diyorum. Müzik demek ses demektir, düzenlenmiş sestir. Müziğe haram demeniz, müziğin hakkına tecavüz ettiğiniz, hatta kendi sesinizi kesmek zorunda kalacağınız anlamına gelir diyorum. Bırakın insanlar müzik yapsınlar, müzik sanattır, incesanattır, ince zevktir. Önyargısız dinleyin, göreceksiniz.

Dinde ilk/son söz Kur’an’ındır, hadislerindir. Dini araştırmalarda ana kaynaklar bunlardır. Kur’an’da “müzik” kelimesi geçmiyor. Din adamları genellikle “müzik”in sıfatları olarak yorumladıkları özelliklerden hareketle dindeki yerini belirlemeye çalışıyorlar. Böyle bir durumda bütün din adamlarının aynı kararda olmaları mümkün olmadığından ve okuyucu veya din takipçisinin yapması gereken en akıllıca şeylerden biri bütün görüşleri neden ve niçinleri ile araştırmak olmalıdır. Bunu yapmak ve uygulamak uzun bir yoldur. Kestirmeden bu konuyu sonuca bağlama yollarından biri, konuyu araştıranlardan okumaktır. Ancak bu durumda da konu tartışmalı olduğu için araştıran, hangi görüşü haklı çıkarmak isterse eserini ona göre düzenleyebiliyor. Oysa bu durumu yakından bilen müzik icracıları vardır. XV. Yüzyıl ud icracısı büyük müzisyen Meragi bunlardan biridir. Din adamlarının sözlerini de kitaplarında aktaran ünlü müzisyen Abdülkadir Meragi’nin kitaplarının giriş kısımlarında mutlaka müziğin dindeki yerinden söz eden bir hadisler kısmı vardır. Bu kısımları okumakta fayda vardır.

Matem ve eğlence insanın iki özelliğidir. Müzik her ikisinde de kullanılır yani müzikle matem de yapabilirsiniz, eğlence de. O halde müziği yasaklamak, şehitleri hayırla yad etmek anlamına mı gelir? Bu günlerde bütün siyasi partiler bu kararı uyguladılar. Oysa marşlar veya ilahiler söylemek ile de hayırla anılabilirlerdi. Kongrelerde işlevsel müzikten yararlanarak birliğe davet müzikleri yapılabilirdi. Müziği susturmak, yasaklamak nedir?  Müziğin dinde “haram” olduğunu söyleyenlere sadece son söz olarak şu söylenebilir:

Yapmayın beyler yapmayın, dikkat edin de, Allah’ın yasaklamadığını yasaklamaya kalkmayın.

Recep USLU

 

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Müzikolojiye müzik terimleri sözlüklerinin bir yenisi...
Müzikoloji: Değerli Bilgem söyle bana, Türk müziğine atıf var mı?..
Müzikoloji ve Hanefi Özbek’in Form-Tür ve Usul Bilgisi Yayınları...
Müzikoloji ve Gökhan Yalçın’ın Kevseri Mecmuası...
Müzikoloji ve Timur Selçuk’un ardından...
Müzikoloji ve terimlerle ilgili Dr. Göktan Ay’ın yeni kitabı...
Müzikoloji: Meragi’nin Zübdetül-Edvar’ı yayınlandı...
Müzikoloji ve "karabilim-bad science"...
Müzikoloji, Hafız Post Mecmuası, Buhurizade ve Kuçeksünbüle Makamı...
Müzikoloj ve saygı ile linç arasında…
Müzikolojide yeni bir bibliyografya…
Müzikoloji ve “Unmuzec İlimler Ansiklopedisi”nde müzik ilmi…
Müzikolojiye yön veren metinler...
Müzikoloji ve romanlarda müzik…
Müzikoloji: Meragi, Nesimi’den ilham aldı mı?..
Müzikoloji ve Mühr-i Süleyman...
Müzikoloji ve Müziğin İcadı, Mehmetşah, Pisagor, Şeyh-İ Musikar...
Müzikoloji, Meragi’nin Cami’si ve Babak Khazrai Edisyonu
Müzikoloji, Müzik Sosyolojisi ve Meragi...
Müzikolojide ötekileştirme…
Müzikoloji ve 16. yy Türk müziği: “Orada bir musiki var”…
Müzikoloji ve elimdekiler
Yeni bir "Edvar"…
Müzikoloji ve yeni yıla giriş…
Müzikoloji ve Müzik Tarihinde Kevseri-Kemani Hızır Ağa…
Müzikoloji ve Selim Dede Kimdir?..
Müzikoloji'de Oransay 30.Yıl Anması ve 1702 yılında Itri…
Müzikoloji, Asaf Halet Çelebi ve Todi Musikisi…
Müzikoloji ve Canfeza Edebiyat…
Müzikoloji ve Keman Tarihi ya da Saraydaki Kemancı 1777 …
Müzikoloji Ve Hafız Emin Işık’ın Kasidesi…
Müzikoloji ve Katibi Edvarı- 1530
Müzikoloji kütüphanesine yeni bir yayın: “Türk Musikisi Atlası”
Müzikoloji ve , Neyzen Özdönmez...
Müzikoloji ve Ökten’den Sanat Felsefesi…
Müzikoloji ve altı parmakla mucib problemi…
Müzikoloji ve adalet duygusu...
Müzikoloji makalelerinde bibliyografyanin yeri: Bibliyometri analizi…
Müzikoloji sefinesi ya da gemisi…
Müzikoloji ve Meragi’nin mavi boncuğu…
Müzikoloji ve mağara metaforu...
Müzikoloji ve Barış...
Müzolojide Dürretüt-Tac, O Eseri Şirazi Yazmadı; Meragi öyle diyor…
Müzikoloji ve uzay yolculuğu...
Müzikoloji ve Afyonkarahisar İbrahim Alimoğlu Çalgı Müzesi…
Müzikoloji ve Demetnağme; bir kadın bestekar Demet Tekin yeni albümü…
Müzikoloji ve tereke defterleri veya müzayede katalogları…
Müzikoloji: Nayi Osman Dede’ye verilen teşvik ve bize verilen teşvik…
Müzikolojide fedakarlık, adalet, bol toplumsal örnekli yeni yıl…
Müzikolojide bir sempozyum macerası: Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’nün Selam Vakti 745. Vuslat Yılında A.A. Konuk, Mesnevi, Fusus arasında intihal ve sadeleştirme
Müzikoloji ve Abdülkadir Meragi’nin hayaletleri...
Müzikoloji’de bir kaynak: Keşfü’l-Hümum 1341
Müzikoloji ve Cumhuriyet Bayramı…
Müzikoloji açısından “Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları”…
Müzikoloji, deprem, İstanbul ve Itri
Müzikoloji ve zevk-i selim…
Müzikoloji, Lazkiye ve Mehmet Ladiki…
Müzikolojide Bir Problem: “Kantemiroğlu 'Edvar'ını ne zaman yazdı? XVI ve XVII. Yüzyıllarda 'Edvar' var mı?..“
Müzikoloji ve Gürültü Teröristleri...
Müzikolojide Yusuf Kırşehri’nin Önemi: Yeni Sistemci Anadolu Edvarları Ekolünün Kurucusu…
Müzikolog Rauf Yekta küstü mü? "Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları" üzerine...
Müzikolojide Dualistlikten Deistliğe
Müzikoloji ve yeni Türkiye...
Müzikoloji, Müzikterapi ve Rahmi Oruç Güvenç…
Müzikolojide Rol Model -1-
Müzikoloji ve Neva Kâr’ın yıldönümü…
Yeni bir yayın: Müzikoloji ve “Evliya Çelebi’de Çalgılar“ …
Müzikolojinin veya İTÜ TMDK’nın 43.YIL kutlaması…
Müzikolojide veya müzikte yansıma felsefesi…
Müzikoloji ve Bölüm Başkanı Stratejisi...
Müzikolojide ve Müzikte Sürrealizm
Müzikte Mimesis Felsefesi veya bir aldatmaca..
Bestekar Musli, Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Müzikoloji …
Müzikte "katarsis"...
Müzikoloji, Âmili ve Keşkül-i Müzikolog...
Müzıkolojı ve Cenaze Marşı ya da Segah Tekbir...
Müzikoloji ve Makasıdül-Elhan’ın kaç versiyonu vardır?
Müzikoloji, Edvar, Duvar, Yıldönümü...
Müzikoloji ve Edvarların Bir Yenisi: 1767 Yılı Hekimbaşı Edvarı …
Müzikoloji, Nuri Özcan Ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2017
Müzikolojide Çalışmalar: Türk Müziğinde Eğitim Çalıştayı…
Müzikoloji, keman eğitiminde yeni bir kitap…
Muzikolojide yeni bir terim önerisi: Eurogenetic
Müzikoloji : Bu eserin sahibi Nane’dir Nane! Muhayyer ağır çember “Vakt-i subh oldu“…
Müzikoloji ve Itri Haftası dolayısıyla yeni şeyler söylemek…
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2016
Müzikoloji ve Itri’nin yılbaşı şarkıları…
Müzikoloji, panel ve ödüllendirme, Itri …
Müzikoloji "eleştiri ve çuvaldız", "dedikodu ve çeki düzen"…
Müzikoloji, Ömer Hayyam, bilgi ve anlayış…
Müzikoloji ve 2016 Taşköprülüzade Sempozyumu
Müzikoloji ve koku tarihi veya Itri’nin babası ne iş yapardı?..
Müzikoloji, Astroloji ve Itrî …
Müzikoloji sanatın korunmasını zorunlu görür…
Müzikoloji ve küreselleşen keşif ilişkisi…
Bibliyografyasız müzikoloji olur mu?..
Türk müziği tarihinde ihtilalin öldürdüğü bestekar kimdi?
Itri'nin yaşadığı ihtilaller …
Müzikolojide ihtilallerin yeri veya yersizliği…
Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…
Müzikoloji ve sanata verilen değer: Fehm-i muhsin
Müzikolojide Urmevi’nin Yeri ve Müzik Eğitiminde Kadim Altı-Parmak Metodu… Recep Uslu
Urumiyeli Safiyyüddin ile “Devirler“ üzerine müzikoloji sohbeti...
Müzikolog Nobel ödüllü Urmiyeli Safiyyüddin ve “Hayali Meşk Hikayesi -2”
Müzikolojide iki ucu xxxlu değnek…
Müzikoloji, icra değişiklikleri – 2
Müzikoloji ve icra değişiklikleri, problemleri…
Müzikolojiye takviminizde yer ayırın: Bilgi-şölenleri/ sempozyumlar ve kongreler…
Müzikoloji ve Meragi’nin besteleri…
Müzikolojide Perde Transkripsiyonları ve Meragi’nin yeni bir eseri: Muhtasar Der İlm-İ Musiki...
Itri’nin keşfedilen yeni bir eseri mi? Evet, yeni bir şiiri…
Müzikoloji ve tercümelerin katkısı…
Türk Müziğinin “Bütünlüğü”ne evet - Itri Adına Ödül Organizasyonu…
Müzikoloji ve akademik çalışmaları teşvik…
Yeni yıl muamması: Itri muammasını çözen var mı?
Gencebay’a verilen ödül ve müzikolojide türler konusu…
Sanatçı, müzikolog, metodoloji ve yazı hakemliği…
Müzikoloji Atölyesi ve Sonuçları -1-
Muzikoloji ve Din...
Müzikoloji: Yanlışların karşısında durma cesareti...
Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...
Medeniyet sanat ve müzik...
Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu
İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği
Panayot Abacı ve Türkiye’de müzikoloji kolay mı?..
Müzikolojiden Uluslararası Konservatuvara Makam Teorisi...
Müzikolojide birleşelim -3-
Müzik terapi ile başbaşa...
Müzikolojide birleşelim -2-
Bir “Müzik Bibliyografyası“nın başına gelenler...
Müzikolojide birleşelim...
1. Gazi Türk Müziği Günleri, Sazendeler Yarışması ve Müzikle tedavi olur mu?..
Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…
Gazi Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Haftası ve Üniversiteler...
Ruhi Ayangil'in mektubu müzikolojinin feryadıdır...
Yüz yıldır aranan Meragi’nin Müzikler Hazinesi (Kenz-ül Elhan) adlı eseri bulundu mu?..
Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi
Müzikolojinin nedir şu edebiyat biliminden çektikleri...
Bugünlerin müzikolojik faaliyetleri...
Tarihi gerçekleri yazmak...
Müzikoloji ve sosyal psikoloji...
Diğer Yazarlar

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
Çalgıları geliştirmek nedir, nasıl olur?..
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Spor yazarı mı, müzik yazarı mı?..
Yeni YÖK’ün ve değerli başkanı Sn. Saraç’ın övgüye değer kararı: Müzik öğretmenliği açısından yapıcı bir değerlendirme…
Yirminci yüzyıl: İcracının çağı*...
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
Türkiye akademik müzik hayatındaki içsel çatışmalar bize tarihimizin bir mirasıdır...
(Ayhan Sarı)
Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Neden Müzik Dinleriz?“...
Ayhan Sarı - Kitabın adından başlayalım mı?  Buna bağlı olarak da kitabın sonunda müziği neden dinlediğimizin yanıtını veriyor musun? Fırat Kutluk - ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.30ms
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys