Bugün - Monday, July 22, 2024
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Recep Uslu

Recep Uslu - Medeniyet sanat ve müzik...

Medeniyet sanat ve müzik...
Yazı Tarihi: Tuesday, September 1, 2015

Medeniyetin temelleri üzerine yapılan bazı çalıştaylarda müziğin yer almadığını görmüş ve sorgulamıştım. Gerçekten Medeniyetin temelleri arasında müzik yer almaz mı?

Bu soru aslında kadim sorulardan biridir. Yani bizden öncekiler de bunu sorgulamışlardır.

Hemen akla gelen isimler arasında bilginin sistemleştirilmesinde öncülük eden Konfüçyüs’ten başlayarak birçok kadim insan ismi sayılabileceği gibi, Aristo gibi modern felsefenin öncülerini hatırlayabiliriz. Mutlaka müziğe değinmişler, müzikle ilgili değerlendirmeleri olmuştur.

Dinler tarihinden örneklere de rastlarız, en önemli isim Hz. Davud’dur. Bütün semavi dinlerde peygamberdir ve bütün bu dinlerin yorumcularına göre, Hz. Davud’un şöyle veya böyle müzikle ilgisi vardır. Abdülkadir Meragi’nin kitaplarında görülen Hz. Adem’in gönül alıcı sesinden ve okuduğu suhuflardan bahsetmiyorum bile.

Doğu kültüründen Farabi her halde ilk anılması gereken isimlerdendir. Siyaset-i Medeniye’sinde yönetim anlayışının temelleri üzerinde çok fazla durduğu için, her ne kadar müziğe bir yer ayırmamış olsa da, medeni insanlar için özel bir eser yazmıştır: Kitabu’l-musika’l-kebir (yani Büyük Musiki Kitabı). Onun takipçisi İbn Sina, bütün insanlık için şifa kaynağı olmasını arzuladığı Kitabüş-Şifa’sında (Şifa Kitabı) müziğe özel bir bölüm ayırmıştır. 

Yani anlayacağınız müzik medeniyetin aynasıdır ve insanlığın bir ihtiyacıdır, mutlaka medeniyet içinde dikkate alınması gerekir. Nitekim Platon müziği iyi müzik, kötü müzik diye ayırırken, medeniyetin yükselmesi için bir gerekçe ileri sürmüştür. Bu gerekçenin özeti medeniyetin yükselmesi için iyi müzik yapılmalıdır, kahramanlar iyi sözlerden oluşan müzik dinlemelidir. Demek ki kötü müzik diye bir şey varmış, en azından uygarlık için, insanlık için.

Müzikoloji tarihimizde medeniyetin en canlı olduğu yıllarda müziğin gelişmeye devam etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Veya müzik her zaman gelişmeye devam eder, ancak savaşlarda sadece acılar terennüm edilir, neşe azalır. Dolayısıyla medeniyetin ve devletin bize sunduğu huzurlu zamanların kıymetini bilmek gerek.

Hem Safiyyüddin Urmevi hem de Abdülkadir Meragi’nin müzik teorisi kitaplarını yazdıkları yıllarda dünyanın siyasi dengeleri hiç de normal değildi. Her yerde bir kaos vardı. Orta Doğu, Orta Asya ve Yakın Doğu. Ancak medeniyeti savunanların yanında hep müzik olmuştur. Ama aldanmayalım bugünün kaosları dünün kaoslarına göre daha karadır. 

Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Yani tarihten hem Doğuda hem Batıda Medeniyet inşa edilirken, müzik ihmal edilmemiştir. Müzikolog Manfred Bukowski’nin dediği gibi Batı’nın Rönesans döneminde Medeniyet kurmaya çalışanlar veya kurmayı hayal eden aydınlar, Medeniyetin temellerini sorgularken müziği ihmal etmemişlerdi. Rönesans aydınları, bir ülkenin yeni yetişecek asilzade neslini (yani Asil Aydın nesli) müzikle eğitmenin zorunluluğunu hissettiği zaman, Doğu’da bu uygulama yıllardır yapılıyordu. Günümüzde ilk okullarda müzik dersinin bulunuyor olması, Rönesansın bu uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Günümüzde birlik, beraberlik, kardeşlik gibi Medeniyetin temellerini oluşturan temaları işleyen sanata, müziğe büyük ihtiyacımız var.

Şüphesiz bu oluşumda üniversitelere büyük görev düşüyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi yeni bir yayın çıkarmış, adı Medeniyet Sanat (sy. 1, 2015) dergisi. Üniversite bu dergisi ile medeniyetin temelinde sanat olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca bir başka husus daha var. Genellikle sanat tarihçilerin eserlerinde müziğe yer verilmez, sanat tarihi deyince sadece mimari eserlere yer verilir, bu bakış açısıyla biraz da haklılar. Ama ben “sanat” deyince “mimari, resim, müzik” anladığım için yıllardır boşu boşuna, sanat tarihi kitaplarında müzikle ilgili bilgiler; sanat ansiklopedilerinde müzikle ilgili maddeler aradım durdum. Hatta müzikle yakından ilgili olan büyük mimari tarihçisi ve ansiklopedist üstat Celal Esat Arseven’e ansiklopedisinde müziğe yer vermediği için boşu boşuna kızıp durdum. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi’nde de durum farklı değil. Sanat tarihçilerinin bu bakış açısı acaba Rönesans Avrupası’ndan mı geliyor? Merak ettim sadece.

Elimde yeni bir dergi var: MedeniyetSanat.

MedeniyetSanat (sy. 1, Haziran 2015) dergisi müziği ihmal etmemiş. Genellikle sanat tarihi dergilerinde müzik konulu yazılara çok çok az yer verilirken, bu dergide bir kaç tane müzik tarihimizi yakından ilgilendiren makaleye yer verilmiş olması takdire şayan. Erdal Kılıç’ın müziğin insan sağlığına etkileri konusunda 1757 yılında yazılan Mecmua-yı Letaif (Hekimbaşı Abdülaziz’in) adlı bir güfte mecmuasındaki bilgiler; Esra Karaol-Deniz Tunçer’in Ali Ufki’nin eserinde usul incelemesi; Tuğba Aydın Öztürk’ün Müzikte nostalji başlıklı popüler müzik incelemesinden oluşan makaleler çağdaş müzikolojiyi yakından ilgilendiren konulardır. Başyazı  Prof. Dr. Sedat Cereci’nin yazısı da müzikoloji açısından değerlendirilebilecek popüler kültür hakkındadır. Diğer yazılar Gül Sarıdikmen’in Bulgurlu namazgahı, Ayşe Kenar’ın Marmaray’da çıkan keramikler konulu “imari” sanat tarihi, Yusuf Keş-Sedat Kurt’un yazısı ise turizm ile ilgili yazılarıdır.

Dergi ayrıca makale çağrısı yapıyor. İngilizce ve Türkçe yeni makaleler arıyor. Meslektaşlarımıza bunu hatırlatalım, çünkü biliyoruz ki dergilerin yaşaması ilginin sonucudur.

Müzikle ilgili makale yazanlar, yazılarını yayınlayacak hem akademik hem de müzikle ilgili dergi bulmakta zorlanıyorlar. Ülkemizde istikrarlı çıkan bir akademik-müzik dergisi sayısı çok az. Bu derginin bunlardan biri olmasını ümit ederim. Üstelik bu dergi bir üniversite tarafından destekleniyor olması, akademik havanın devam edeceği izlenimini vermektedir. Okuyucuların dergiyle yakından ilgilenmesi derginin yaşamasını sağlayacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesini, ilk sayısı çıkan bu dergi yayınından dolayı kutlar, yayın hayatında başarılar dilerim.

Recep USLU

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Müzikolojiye müzik terimleri sözlüklerinin bir yenisi...
Müzikoloji: Değerli Bilgem söyle bana, Türk müziğine atıf var mı?..
Müzikoloji ve Hanefi Özbek’in Form-Tür ve Usul Bilgisi Yayınları...
Müzikoloji ve Gökhan Yalçın’ın Kevseri Mecmuası...
Müzikoloji ve Timur Selçuk’un ardından...
Müzikoloji ve terimlerle ilgili Dr. Göktan Ay’ın yeni kitabı...
Müzikoloji: Meragi’nin Zübdetül-Edvar’ı yayınlandı...
Müzikoloji ve "karabilim-bad science"...
Müzikoloji, Hafız Post Mecmuası, Buhurizade ve Kuçeksünbüle Makamı...
Müzikoloj ve saygı ile linç arasında…
Müzikolojide yeni bir bibliyografya…
Müzikoloji ve “Unmuzec İlimler Ansiklopedisi”nde müzik ilmi…
Müzikolojiye yön veren metinler...
Müzikoloji ve romanlarda müzik…
Müzikoloji: Meragi, Nesimi’den ilham aldı mı?..
Müzikoloji ve Mühr-i Süleyman...
Müzikoloji ve Müziğin İcadı, Mehmetşah, Pisagor, Şeyh-İ Musikar...
Müzikoloji, Meragi’nin Cami’si ve Babak Khazrai Edisyonu
Müzikoloji, Müzik Sosyolojisi ve Meragi...
Müzikolojide ötekileştirme…
Müzikoloji ve 16. yy Türk müziği: “Orada bir musiki var”…
Müzikoloji ve elimdekiler
Yeni bir "Edvar"…
Müzikoloji ve yeni yıla giriş…
Müzikoloji ve Müzik Tarihinde Kevseri-Kemani Hızır Ağa…
Müzikoloji ve Selim Dede Kimdir?..
Müzikoloji'de Oransay 30.Yıl Anması ve 1702 yılında Itri…
Müzikoloji, Asaf Halet Çelebi ve Todi Musikisi…
Müzikoloji ve Canfeza Edebiyat…
Müzikoloji ve Keman Tarihi ya da Saraydaki Kemancı 1777 …
Müzikoloji Ve Hafız Emin Işık’ın Kasidesi…
Müzikoloji ve Katibi Edvarı- 1530
Müzikoloji kütüphanesine yeni bir yayın: “Türk Musikisi Atlası”
Müzikoloji ve , Neyzen Özdönmez...
Müzikoloji ve Ökten’den Sanat Felsefesi…
Müzikoloji ve altı parmakla mucib problemi…
Müzikoloji ve adalet duygusu...
Müzikoloji makalelerinde bibliyografyanin yeri: Bibliyometri analizi…
Müzikoloji sefinesi ya da gemisi…
Müzikoloji ve Meragi’nin mavi boncuğu…
Müzikoloji ve mağara metaforu...
Müzikoloji ve Barış...
Müzolojide Dürretüt-Tac, O Eseri Şirazi Yazmadı; Meragi öyle diyor…
Müzikoloji ve uzay yolculuğu...
Müzikoloji ve Afyonkarahisar İbrahim Alimoğlu Çalgı Müzesi…
Müzikoloji ve Demetnağme; bir kadın bestekar Demet Tekin yeni albümü…
Müzikoloji ve tereke defterleri veya müzayede katalogları…
Müzikoloji: Nayi Osman Dede’ye verilen teşvik ve bize verilen teşvik…
Müzikolojide fedakarlık, adalet, bol toplumsal örnekli yeni yıl…
Müzikolojide bir sempozyum macerası: Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’nün Selam Vakti 745. Vuslat Yılında A.A. Konuk, Mesnevi, Fusus arasında intihal ve sadeleştirme
Müzikoloji ve Abdülkadir Meragi’nin hayaletleri...
Müzikoloji’de bir kaynak: Keşfü’l-Hümum 1341
Müzikoloji ve Cumhuriyet Bayramı…
Müzikoloji açısından “Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları”…
Müzikoloji, deprem, İstanbul ve Itri
Müzikoloji ve zevk-i selim…
Müzikoloji, Lazkiye ve Mehmet Ladiki…
Müzikolojide Bir Problem: “Kantemiroğlu 'Edvar'ını ne zaman yazdı? XVI ve XVII. Yüzyıllarda 'Edvar' var mı?..“
Müzikoloji ve Gürültü Teröristleri...
Müzikolojide Yusuf Kırşehri’nin Önemi: Yeni Sistemci Anadolu Edvarları Ekolünün Kurucusu…
Müzikolog Rauf Yekta küstü mü? "Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları" üzerine...
Müzikolojide Dualistlikten Deistliğe
Müzikoloji ve yeni Türkiye...
Müzikoloji, Müzikterapi ve Rahmi Oruç Güvenç…
Müzikolojide Rol Model -1-
Müzikoloji ve Neva Kâr’ın yıldönümü…
Yeni bir yayın: Müzikoloji ve “Evliya Çelebi’de Çalgılar“ …
Müzikolojinin veya İTÜ TMDK’nın 43.YIL kutlaması…
Müzikolojide veya müzikte yansıma felsefesi…
Müzikoloji ve Bölüm Başkanı Stratejisi...
Müzikolojide ve Müzikte Sürrealizm
Müzikte Mimesis Felsefesi veya bir aldatmaca..
Bestekar Musli, Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Müzikoloji …
Müzikte "katarsis"...
Müzikoloji, Âmili ve Keşkül-i Müzikolog...
Müzıkolojı ve Cenaze Marşı ya da Segah Tekbir...
Müzikoloji ve Makasıdül-Elhan’ın kaç versiyonu vardır?
Müzikoloji, Edvar, Duvar, Yıldönümü...
Müzikoloji ve Edvarların Bir Yenisi: 1767 Yılı Hekimbaşı Edvarı …
Müzikoloji, Nuri Özcan Ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2017
Müzikolojide Çalışmalar: Türk Müziğinde Eğitim Çalıştayı…
Müzikoloji, keman eğitiminde yeni bir kitap…
Muzikolojide yeni bir terim önerisi: Eurogenetic
Müzikoloji : Bu eserin sahibi Nane’dir Nane! Muhayyer ağır çember “Vakt-i subh oldu“…
Müzikoloji ve Itri Haftası dolayısıyla yeni şeyler söylemek…
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2016
Müzikoloji ve Itri’nin yılbaşı şarkıları…
Müzikoloji, panel ve ödüllendirme, Itri …
Müzikoloji "eleştiri ve çuvaldız", "dedikodu ve çeki düzen"…
Müzikoloji, Ömer Hayyam, bilgi ve anlayış…
Müzikoloji ve 2016 Taşköprülüzade Sempozyumu
Müzikoloji ve koku tarihi veya Itri’nin babası ne iş yapardı?..
Müzikoloji, Astroloji ve Itrî …
Müzikoloji sanatın korunmasını zorunlu görür…
Müzikoloji ve küreselleşen keşif ilişkisi…
Bibliyografyasız müzikoloji olur mu?..
Türk müziği tarihinde ihtilalin öldürdüğü bestekar kimdi?
Itri'nin yaşadığı ihtilaller …
Müzikolojide ihtilallerin yeri veya yersizliği…
Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…
Müzikoloji ve sanata verilen değer: Fehm-i muhsin
Müzikolojide Urmevi’nin Yeri ve Müzik Eğitiminde Kadim Altı-Parmak Metodu… Recep Uslu
Urumiyeli Safiyyüddin ile “Devirler“ üzerine müzikoloji sohbeti...
Müzikolog Nobel ödüllü Urmiyeli Safiyyüddin ve “Hayali Meşk Hikayesi -2”
Müzikolojide iki ucu xxxlu değnek…
Müzikoloji, icra değişiklikleri – 2
Müzikoloji ve icra değişiklikleri, problemleri…
Müzikolojiye takviminizde yer ayırın: Bilgi-şölenleri/ sempozyumlar ve kongreler…
Müzikoloji ve Meragi’nin besteleri…
Müzikolojide Perde Transkripsiyonları ve Meragi’nin yeni bir eseri: Muhtasar Der İlm-İ Musiki...
Itri’nin keşfedilen yeni bir eseri mi? Evet, yeni bir şiiri…
Müzikoloji ve tercümelerin katkısı…
Türk Müziğinin “Bütünlüğü”ne evet - Itri Adına Ödül Organizasyonu…
Müzikoloji ve akademik çalışmaları teşvik…
Yeni yıl muamması: Itri muammasını çözen var mı?
Gencebay’a verilen ödül ve müzikolojide türler konusu…
Sanatçı, müzikolog, metodoloji ve yazı hakemliği…
Müzikoloji Atölyesi ve Sonuçları -1-
Muzikoloji ve Din...
Müzikoloji: Yanlışların karşısında durma cesareti...
Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...
Medeniyet sanat ve müzik...
Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu
İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği
Panayot Abacı ve Türkiye’de müzikoloji kolay mı?..
Müzikolojiden Uluslararası Konservatuvara Makam Teorisi...
Müzikolojide birleşelim -3-
Müzik terapi ile başbaşa...
Müzikolojide birleşelim -2-
Bir “Müzik Bibliyografyası“nın başına gelenler...
Müzikolojide birleşelim...
1. Gazi Türk Müziği Günleri, Sazendeler Yarışması ve Müzikle tedavi olur mu?..
Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…
Gazi Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Haftası ve Üniversiteler...
Ruhi Ayangil'in mektubu müzikolojinin feryadıdır...
Yüz yıldır aranan Meragi’nin Müzikler Hazinesi (Kenz-ül Elhan) adlı eseri bulundu mu?..
Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi
Müzikolojinin nedir şu edebiyat biliminden çektikleri...
Bugünlerin müzikolojik faaliyetleri...
Tarihi gerçekleri yazmak...
Müzikoloji ve sosyal psikoloji...
Diğer Yazarlar

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
Çalgıları geliştirmek nedir, nasıl olur?..
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Spor yazarı mı, müzik yazarı mı?..
Yeni YÖK’ün ve değerli başkanı Sn. Saraç’ın övgüye değer kararı: Müzik öğretmenliği açısından yapıcı bir değerlendirme…
Yirminci yüzyıl: İcracının çağı*...
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
Toplum kendi içinde bireyin başarmasını engelleyen bir sistem geliştirmiş olsa da; toplumun geleceği bireyin başarmasına bağlıdır…
(Ayhan Sarı)
Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Neden Müzik Dinleriz?“...
Ayhan Sarı - Kitabın adından başlayalım mı?  Buna bağlı olarak da kitabın sonunda müziği neden dinlediğimizin yanıtını veriyor musun? Fırat Kutluk - ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.33ms
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys