Bugün - Saturday, May 25, 2024
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Recep Uslu

Recep Uslu - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri:  2016

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2016
Yazı Tarihi: Monday, January 23, 2017

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri, 2016 yılının sonunda sahiplerini buldu.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında anlamlı mesajlar vardı: “Kültür sanat alanında gelişemeyen bir ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi, bağımsızlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. Maalesef ülke olarak bu gerçeği yeteri kadar idrak edemediğimizi kabul etmek mecburiyetindeyiz”, bunun sebepleri konusundaki tespitleri de önemlidir, “200 yıldır var olma mücadelesi bizi bu yola sevk etti”. Bu tespitin aşılması gerektiği üzerinde durdu.

Bu yılın Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat ödülleri sinema alanında Şener Şen’e, müzik alanında Prof. Dr. Erol Parlak’a, geleneksel sanatlarda Feridun Özgören’e, edebiyat alanında Mustafa Kutlu’ya, kültür sanat vefa adına Prof. Süheyl Ünver ailesine verilmiştir. Süheyl Ünver hangi konuya el atsam karşıma çıkan üstad. İsmail Hakkı Uzunçarşılı gibi bir üstad..

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Prof.Dr. Erol Parlak’ın önerisiyle Yüksek Öğretim Kurumları içinde bir Müzik Üniversitesi kurulması için talimat verdi. Bu aslında ortak bir müzik politikasını belirlenmesine de yardımcı olabilir. Eğer doğru yönledirilirse. İşte bu noktada ortak bir müzikoloji anlayışını, müzikoloji birliğini sağlayacak çalışmalar gerekmektedir.

Şener Şen, barış adına ödül aldığını söyledi, barış aynı zamanda sanatın ilerlemesini sağlayan ortamdır. Huzur ortamıdır. İç ve Dış düşmanlara karşı güçlü bir Türkiye, huzur ve barış demektir. Bu da sanatın ilerlemesini sağlayacaktır. Savaş ve kaos ortamında sanat ve kültür ilerlemez, ilerleyemez. Geçen bir kaç yazımda sanatın patronajlığının öneminden söz ettim.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin 2016 Aralık ayında ev sahipliğini yaptığı panelde de Yrd. Doç. Dr. Ahmet Feyzi Türk müziği tarihinde ödüllendirme konusu üzerinde durmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür ve sanata patronajlığı hala devam ediyor olduğunu bu ödüllendirmeler bir parça gösteriyor. Fakat Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektiği gibi sadece patronajlık sanatı geliştirmiyor, devletin doğru kültür ve sanat politikası, müzikoloji politikası olması gerekir.

Kültür ve sanatın devamını sağlayan, bu uğurda emek veren insanları da emekliliklerinden önce takdir etmek gerekmez mi? Umarım bu konuda iktidar bir şeyler yapıyordur. Yabancı dil sınavı veya diğer başka iyileştirmeler. Fakat bunun Yrd Doç. Dr. Nuri Özcan gibi üstatlara artık faydası olmayacaktır. İhtiyacı olmayan Prof. Dr. Süheyl Ünver’e bir faydası olmayacaktır. On beş yıldır iktidarda olan bir yönetim için bu ayarlama zor olmasa gerek. Bu durumun neden önemsenmediğini anlamak çok zor. Bunun için gerekli çalışmalar bir an evvel yapılsın da emek veren emekliliğine bir kaç yıl kalmış diğerlerine faydası olsun.

Bence müzikte en iyi politika, monofonik müziği temsil eden ortak bir müzik teorisi oluşturacak adımlar atılması, hedefin belirlenmesi, hedefe yol alınması, sonunda monofonik müziğin sanatına, yani monofonik sanat ve popüler müziğine yaklaştıracaktır. Bu da bizim Türk sanat müziğini daha da ön plana çıkaracaktır. Mehteriyle, TSM ve THM’siyle.  Tıpkı ortak kuralların uygulandığı 12 ton üzerine kurulu Batı Sanat müziği gibi. Arkasından <sanat< olarak beğensek de beğenmesek de, toplumu tatmin edecek (zaten kendiliğinden var olacak)  karışık kurallardan oluşan bir popular monofonik müzik olmalı.

Medeniyetimiz, Itri’nin yılbaşı besteleri başlıklı yazımda da değindiğim gibi, bir gün kutlaması yapsak bile, medeniyetimizin temelinde erkek veya kadınları büyük kalabalıklar önünde boks yaptırıp dövüştürmek değil, çok daha insancıl bir güç gösterisi olan güreş üzerinedir; ok attırırız, ama hayvana değil, boş araziye nişan dikeriz; hat sanatı, ebru sanatı gibi güzellikler sunarız; mimari sanatımızda korku unsurunu değil, kainatı kucaklayan merhamet sahibini hatırlatırız; sanatın amacı, hayatın amacına anlam katmak olduğunu biliriz; sanatı insanın heveslerine ve şehvetine boğdurmayız; zaman zaman ikrar ettiririz, İslami gelenekleri özümseyen toplumların insancıllığını; komşuluklarımız insanlık üzerine, barış üzerine kuruludur; hatta aynı kültür içinde ortaklaşa yaşamanın 600 senelik örneğini göstermişiz de bizi önce kardeşlikten ayırıp içimizden vurdular; 200 yıllık bizi olumsuzlayan bir propagandanın sonucunda çok kayıplar vererek bugünlere geldik. 200 yıldır kendimizi ifade etmekte zorlanıyoruz, kendi medeniyetimizi yeniden inşa etmemize dünya razı değil sanki. Ne yapalım, biz de hayali uğruna yaşamayı öğrenelim, bir gün geröek olacağı hayalini ve ümidini yitirmeyelim, ümidi yitirmek ölüm demektir.

Müzik politikası: zaman zaman bu konuyla ilgili fikirlerimi yazdım. Türkiye daha doğrusu Osmanlı maalesef bunu uygulama fırsatını elinden kaçırmış, dolayısıyla bu durum Türkiye Cumhuriyetini de yakından ilgilendiriyor. Türk musikisinin bulunduğu ve geldiği durum, Tıpkı Klasik Avrupa Müziğinde olan gelişmenin benzeri, monofonik müzikte 17. yüzyılda zirve oldu. Bugünkü ifadeyle Klasikleşmişti. Fakat Osmanlı bunu göremedi. İçimizde gelişen Batı hayranlığı, Batının ilerlemesindeki asıl sebebin sömürü ve sanayi devrini olduğunu anlayamadı ve Tanzimatçıları ortaya çıkardı, içlerinde milli birlikçiler olsa bile zamanla milli birlikten uzaklaştık. Cumhuriyet tarihimizin başlangıcında milli değerlerimizi yeniden sorguladık. Bugün Türk musikisi dediğimiz müziğimiz, Fas’tan Japonya’ya kadar ortak özellikleri olan monofonik müziğin en üst seviyesine gelmiş olduğu halde, Batının kültür emperyalizmi karşısında kendi sosyolojimizi geliştiremedik, kendi antikültür emperyalizmimizi geliştiremedik, benim gibi arada bir cılız sesler çıkaranlar olduysa da kimse onları dikkate almadı.

TRT Müzik Gönüller Meclisi (yapımcı Elif Özçelik) programı 22 Ocak 2017 Pazar günü Türk müziğini seven milletvekillerini konuk etti. Osman Doğan, Arsan Savaş nasıl kendilerinin Türk müziğini sevdiklerini anlattılar, gösterdiler. Ben Mehmet Barlas’ın Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana pek çok milletvekilinin, bir iki istisna Başbakanların Türk müziğini sevdiklerini söylemişti. Bazı milletvekillerinin Türk müziği hakkında kitap ve makalelerinin olduğunu da biliyorum. Fakat 1925’den başlayarak 2016’ya Türk müziği politikasını oluşturamamışlardır. Maalesef bu bir müzikolojik tespittir. Kitaplar ve makalelerin yayınlanması, Türk musikisi konservatuvarların açılması, klasik Türk muzikisi korolarının kurulması birer politika değil, Türk musikisini destekleyen girişimler olmakla birlikte birer destekten başka bir şey değildir. Nitekim bu destekler, ne kadar geniş tabanlı olsalar da devletin bir müzik politikası için çok cılız kalmıştır, bir müzik politikasına ihtiyaç vardır. TSM ve THM ayırımı gözetmeksizin. Çünkü bu güne kadar dinlediğim birçok kişiden sürekli bu ayırımın gerçeğe uymayan teorilerini dinliyorum. “Ölçü başka şey, usul başka şeydir” gibi, “makam” değil “ayakmış” gibi, hatta biraz daha zorlayıp THM nazariyatı ile TSM nazariyatı ayrı şeylermiş gibi. Yapmayın beyler yapmayın, bir ortak müzik politikası için ayrılıkları bir kenara bırakın. Teoride birlik iyi bir müzik politikası için olmazsa olmazdır.

Sayın Devlet büyüklerim, Cumhurbaşkanım, Başbakanım, Kültür Bakanım veya yarının Devlet Başkanları ve Bakanları, müzik politikamızı geliştirmek zorundayız. Bizim müziğimizin sanatı doğu müziğinin sanatıdır, sanatının zirvesidir. Bizim müziğimizin teorisi Doğu Müziğinin sanatının teorisidir. Bu sanatın teorisini ve uygulamasını müzik politikası haline getirmeliyiz ki Çin, Japonya, Hindistan, Orta Asya Türk Devletleri, Arap Devletleri, İsrail vs.nin müziği, tıpkı Klasik Batı Müziği gibi, bir kültürün, yani Doğu Kültürünün ortak müziği olabilsin. Bu ise dili ne olursa olsun monofonik müziğin sanat teorisini Müzik Politikası haline getirmek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti buna öncülük etmelidir. Bu konuyu bugün ciddi olarak ele alsak ancak tahminen 100 yıllık bir çalışma ile sonuç alınabilir.

2013’te Çin’ Türk yılı ilan etmeleri ile gittiğimiz zaman oradaki müzisyenlerin monofonik müziğe olan hayranlıklarını gözlemledim. Bazı müzik teorisyenleri ile konuştum. Bana bu müziği nasıl öğretiyorsunuz diye sordular. Bu soru ortak müzik teorisinin ne kadar gerekli olduğunu gösteren önemli bir tespittir. Benden Türkiye’ye döndüğümde işbirliği istediler, zamanın rektörüne konuyu aktardım, maalesef ilgilenilmedi. Esasen bu iş bir rektörün girişimiyle olacak bir şey de değildi, devletin Müzik Politikası ile mümkün olabilir.

Müzikologlar ve icracılar Ali Ufki’nin bir ilahisi var, bazı yerlerde “Ya ilahi senden guddet” veya bazı yerlerde “Ya ilahi senden uddet” diye icra ediliyor. Guddet mi, uddet mi? hangisi doğru? Ne dersiniz? Konuyu işleyen bir araştırmayı, 2016’da yayınlanan müzik bibliyografyasında bulamadım, bilen var mı?

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Müzikolojiye müzik terimleri sözlüklerinin bir yenisi...
Müzikoloji: Değerli Bilgem söyle bana, Türk müziğine atıf var mı?..
Müzikoloji ve Hanefi Özbek’in Form-Tür ve Usul Bilgisi Yayınları...
Müzikoloji ve Gökhan Yalçın’ın Kevseri Mecmuası...
Müzikoloji ve Timur Selçuk’un ardından...
Müzikoloji ve terimlerle ilgili Dr. Göktan Ay’ın yeni kitabı...
Müzikoloji: Meragi’nin Zübdetül-Edvar’ı yayınlandı...
Müzikoloji ve "karabilim-bad science"...
Müzikoloji, Hafız Post Mecmuası, Buhurizade ve Kuçeksünbüle Makamı...
Müzikoloj ve saygı ile linç arasında…
Müzikolojide yeni bir bibliyografya…
Müzikoloji ve “Unmuzec İlimler Ansiklopedisi”nde müzik ilmi…
Müzikolojiye yön veren metinler...
Müzikoloji ve romanlarda müzik…
Müzikoloji: Meragi, Nesimi’den ilham aldı mı?..
Müzikoloji ve Mühr-i Süleyman...
Müzikoloji ve Müziğin İcadı, Mehmetşah, Pisagor, Şeyh-İ Musikar...
Müzikoloji, Meragi’nin Cami’si ve Babak Khazrai Edisyonu
Müzikoloji, Müzik Sosyolojisi ve Meragi...
Müzikolojide ötekileştirme…
Müzikoloji ve 16. yy Türk müziği: “Orada bir musiki var”…
Müzikoloji ve elimdekiler
Yeni bir "Edvar"…
Müzikoloji ve yeni yıla giriş…
Müzikoloji ve Müzik Tarihinde Kevseri-Kemani Hızır Ağa…
Müzikoloji ve Selim Dede Kimdir?..
Müzikoloji'de Oransay 30.Yıl Anması ve 1702 yılında Itri…
Müzikoloji, Asaf Halet Çelebi ve Todi Musikisi…
Müzikoloji ve Canfeza Edebiyat…
Müzikoloji ve Keman Tarihi ya da Saraydaki Kemancı 1777 …
Müzikoloji Ve Hafız Emin Işık’ın Kasidesi…
Müzikoloji ve Katibi Edvarı- 1530
Müzikoloji kütüphanesine yeni bir yayın: “Türk Musikisi Atlası”
Müzikoloji ve , Neyzen Özdönmez...
Müzikoloji ve Ökten’den Sanat Felsefesi…
Müzikoloji ve altı parmakla mucib problemi…
Müzikoloji ve adalet duygusu...
Müzikoloji makalelerinde bibliyografyanin yeri: Bibliyometri analizi…
Müzikoloji sefinesi ya da gemisi…
Müzikoloji ve Meragi’nin mavi boncuğu…
Müzikoloji ve mağara metaforu...
Müzikoloji ve Barış...
Müzolojide Dürretüt-Tac, O Eseri Şirazi Yazmadı; Meragi öyle diyor…
Müzikoloji ve uzay yolculuğu...
Müzikoloji ve Afyonkarahisar İbrahim Alimoğlu Çalgı Müzesi…
Müzikoloji ve Demetnağme; bir kadın bestekar Demet Tekin yeni albümü…
Müzikoloji ve tereke defterleri veya müzayede katalogları…
Müzikoloji: Nayi Osman Dede’ye verilen teşvik ve bize verilen teşvik…
Müzikolojide fedakarlık, adalet, bol toplumsal örnekli yeni yıl…
Müzikolojide bir sempozyum macerası: Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’nün Selam Vakti 745. Vuslat Yılında A.A. Konuk, Mesnevi, Fusus arasında intihal ve sadeleştirme
Müzikoloji ve Abdülkadir Meragi’nin hayaletleri...
Müzikoloji’de bir kaynak: Keşfü’l-Hümum 1341
Müzikoloji ve Cumhuriyet Bayramı…
Müzikoloji açısından “Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları”…
Müzikoloji, deprem, İstanbul ve Itri
Müzikoloji ve zevk-i selim…
Müzikoloji, Lazkiye ve Mehmet Ladiki…
Müzikolojide Bir Problem: “Kantemiroğlu 'Edvar'ını ne zaman yazdı? XVI ve XVII. Yüzyıllarda 'Edvar' var mı?..“
Müzikoloji ve Gürültü Teröristleri...
Müzikolojide Yusuf Kırşehri’nin Önemi: Yeni Sistemci Anadolu Edvarları Ekolünün Kurucusu…
Müzikolog Rauf Yekta küstü mü? "Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları" üzerine...
Müzikolojide Dualistlikten Deistliğe
Müzikoloji ve yeni Türkiye...
Müzikoloji, Müzikterapi ve Rahmi Oruç Güvenç…
Müzikolojide Rol Model -1-
Müzikoloji ve Neva Kâr’ın yıldönümü…
Yeni bir yayın: Müzikoloji ve “Evliya Çelebi’de Çalgılar“ …
Müzikolojinin veya İTÜ TMDK’nın 43.YIL kutlaması…
Müzikolojide veya müzikte yansıma felsefesi…
Müzikoloji ve Bölüm Başkanı Stratejisi...
Müzikolojide ve Müzikte Sürrealizm
Müzikte Mimesis Felsefesi veya bir aldatmaca..
Bestekar Musli, Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Müzikoloji …
Müzikte "katarsis"...
Müzikoloji, Âmili ve Keşkül-i Müzikolog...
Müzıkolojı ve Cenaze Marşı ya da Segah Tekbir...
Müzikoloji ve Makasıdül-Elhan’ın kaç versiyonu vardır?
Müzikoloji, Edvar, Duvar, Yıldönümü...
Müzikoloji ve Edvarların Bir Yenisi: 1767 Yılı Hekimbaşı Edvarı …
Müzikoloji, Nuri Özcan Ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2017
Müzikolojide Çalışmalar: Türk Müziğinde Eğitim Çalıştayı…
Müzikoloji, keman eğitiminde yeni bir kitap…
Muzikolojide yeni bir terim önerisi: Eurogenetic
Müzikoloji : Bu eserin sahibi Nane’dir Nane! Muhayyer ağır çember “Vakt-i subh oldu“…
Müzikoloji ve Itri Haftası dolayısıyla yeni şeyler söylemek…
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2016
Müzikoloji ve Itri’nin yılbaşı şarkıları…
Müzikoloji, panel ve ödüllendirme, Itri …
Müzikoloji "eleştiri ve çuvaldız", "dedikodu ve çeki düzen"…
Müzikoloji, Ömer Hayyam, bilgi ve anlayış…
Müzikoloji ve 2016 Taşköprülüzade Sempozyumu
Müzikoloji ve koku tarihi veya Itri’nin babası ne iş yapardı?..
Müzikoloji, Astroloji ve Itrî …
Müzikoloji sanatın korunmasını zorunlu görür…
Müzikoloji ve küreselleşen keşif ilişkisi…
Bibliyografyasız müzikoloji olur mu?..
Türk müziği tarihinde ihtilalin öldürdüğü bestekar kimdi?
Itri'nin yaşadığı ihtilaller …
Müzikolojide ihtilallerin yeri veya yersizliği…
Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…
Müzikoloji ve sanata verilen değer: Fehm-i muhsin
Müzikolojide Urmevi’nin Yeri ve Müzik Eğitiminde Kadim Altı-Parmak Metodu… Recep Uslu
Urumiyeli Safiyyüddin ile “Devirler“ üzerine müzikoloji sohbeti...
Müzikolog Nobel ödüllü Urmiyeli Safiyyüddin ve “Hayali Meşk Hikayesi -2”
Müzikolojide iki ucu xxxlu değnek…
Müzikoloji, icra değişiklikleri – 2
Müzikoloji ve icra değişiklikleri, problemleri…
Müzikolojiye takviminizde yer ayırın: Bilgi-şölenleri/ sempozyumlar ve kongreler…
Müzikoloji ve Meragi’nin besteleri…
Müzikolojide Perde Transkripsiyonları ve Meragi’nin yeni bir eseri: Muhtasar Der İlm-İ Musiki...
Itri’nin keşfedilen yeni bir eseri mi? Evet, yeni bir şiiri…
Müzikoloji ve tercümelerin katkısı…
Türk Müziğinin “Bütünlüğü”ne evet - Itri Adına Ödül Organizasyonu…
Müzikoloji ve akademik çalışmaları teşvik…
Yeni yıl muamması: Itri muammasını çözen var mı?
Gencebay’a verilen ödül ve müzikolojide türler konusu…
Sanatçı, müzikolog, metodoloji ve yazı hakemliği…
Müzikoloji Atölyesi ve Sonuçları -1-
Muzikoloji ve Din...
Müzikoloji: Yanlışların karşısında durma cesareti...
Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...
Medeniyet sanat ve müzik...
Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu
İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği
Panayot Abacı ve Türkiye’de müzikoloji kolay mı?..
Müzikolojiden Uluslararası Konservatuvara Makam Teorisi...
Müzikolojide birleşelim -3-
Müzik terapi ile başbaşa...
Müzikolojide birleşelim -2-
Bir “Müzik Bibliyografyası“nın başına gelenler...
Müzikolojide birleşelim...
1. Gazi Türk Müziği Günleri, Sazendeler Yarışması ve Müzikle tedavi olur mu?..
Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…
Gazi Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Haftası ve Üniversiteler...
Ruhi Ayangil'in mektubu müzikolojinin feryadıdır...
Yüz yıldır aranan Meragi’nin Müzikler Hazinesi (Kenz-ül Elhan) adlı eseri bulundu mu?..
Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi
Müzikolojinin nedir şu edebiyat biliminden çektikleri...
Bugünlerin müzikolojik faaliyetleri...
Tarihi gerçekleri yazmak...
Müzikoloji ve sosyal psikoloji...
Diğer Yazarlar

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
Çalgıları geliştirmek nedir, nasıl olur?..
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Spor yazarı mı, müzik yazarı mı?..
Yeni YÖK’ün ve değerli başkanı Sn. Saraç’ın övgüye değer kararı: Müzik öğretmenliği açısından yapıcı bir değerlendirme…
Serhanende Nurettin Çelik ...
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder...
(Turgut Cansever)
Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Neden Müzik Dinleriz?“...
Ayhan Sarı - Kitabın adından başlayalım mı?  Buna bağlı olarak da kitabın sonunda müziği neden dinlediğimizin yanıtını veriyor musun? Fırat Kutluk - ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.31ms
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys