Bugün - Sunday, February 25, 2024
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Recep Uslu

Recep Uslu - Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...

Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...
Yazı Tarihi: Tuesday, September 15, 2015

Efendim bu sefer yazıma klişe bir sözle başlayacağım: “Kim, hangi işi yapıyorsa dosdoğru yapmalıdır”. Bu cümleyi günlük hayatımızda kullandığımız gibi birçok yazar da kullanıyor. Geçenlerde bir yazı okudum bu cümleyle başlıyor, yazı müzikle ilgili, başlık “Sözlü Türk Musikimizin Dili” (Devlet dergisi, sayı 460, Temmuz-Ağustos 2015). Bu bir eleştiri yazısı, konusu sözlü müzik eserlerinde yapılan hatalar üzerine, önemli bir birikimin sonucu olduğu ortada. Bu yazı hanendelerin ve müzikologların arşivinde bulunmalı. Yazı bu yönüyle usta ve tecrübeli, müziksever bir edebiyatçının elinden çıkmış, çok güzel gibi görünüyor, ama başladığı gibi bitiyor mu bakalım.

Yazıda aslında bir açıdan Türkçenin müdafaası yapılıyor, yanlış kullanılan veya anlamı bilinmeden yanlış telaffuz edilen kelimelerden söz ediliyor. Bir edebiyat eleştirisi gözüyle güfteler edebi eleştiriye tabi tutuluyor, yazara göre “zırvalıklardan” örnekler veriliyor ve niçin “zırvalık” olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Yazınız çok “beliğ” bir yaklaşım sergiliyor. Çünkü bazı eleştirilerde bu kadar açık ifadelere rastlayamıyoruz. Bu arada eleştirirken “popüler müzik”ten, “sanat müziğine” örnekler birbiri ardına sıralanırken, popüler müzik ve sanat müziği ayırımı yapılmıyor.

Yazının başlığından ilk bakışta GÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile bir ilgisi yok gibi. Fakat yazının ikinci sayfasında “spot yazı” var ve orada yazarın yazıda dikkat çektiği bir konu spota alınmış. Demek ki yazı sadece hanendelerin söz hataları ile ilgili değil.

İkinci sayfasında yer alan “spot yazı”da dikkat çekmek istenen şey ne imiş bir bakalım, yazar şöyle diyor: “Çalıştığım Gazi Üniversitesinin Klasik Türk Müziği Konservatuvarında bile bir güfte telaffuzu, tamiri ve şerhi dersi yok; olmadı, olamadı”. Spotun devamı “sağda solda vazifeli bir iki tanıdığımla konuştum” deyince ilk akla gelen her halde bahsi geçen “vazifeliler” bu Konservatuvarda vazifeli birileri gibi anlaşılıyor, acaba öyle mi anlaşılmalı? “Ortadaki problemi görecek göz... nerededir”, “ortadaki problemi... anlayacak  idrak varsa da nerededir” sorularının muhatabı kimlerdir? Bu sorulara cevabı kim verecek? Okuyucular mı? Konservatuvarlılar mı? Edebiyatçılar mı? Bütün bunlara rağmen yazarın “ümidi kestiğimden benim için artık seyir zamanı” demesine gönlümüz razı değil.

Şimdi, yazara sormak lazım. Siz bu okulda çalıştığınıza göre, aynı kampüs içinde bulunan Klasik Türk Müziği Konservatuvarı kurucu müdürü Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar ile hiç görüştünüz mü? Bilgi aldınız mı? Belki görüşemediniz ise, diğer bölüm başkanlarıyla görüştünüz mü? Bu okulda görev yapan Müzikoloji Bölüm Başkanı ile görüştünüz mü? Bu okulun derslerini incelediniz mi? “Sağda solda vazifeli bir iki tanıdık” dedikleriniz kimler? Konservatuvarla ilgileri var mı? Ciddi problemler bir-iki görüşmekle çözülebilir mi? Teşebbüs ettiniz de gerçekten ilgili kişilerden randevu alamadınız mı?

Bakın, işte tam bu noktada yazının girişindeki cümle önemli, şimdi size soruyorum söylediğiniz, inandığınız ve yazdığınız bu cümleyi kendiniz yapıyor musunuz? Ne kadar yapabiliyorsunuz?

Öncelikle yazınızda eleştirdiğiniz Gazi Üniversitesi Klasik Türk Müziği Konservatuvarında “güfte telaffuzu, tamiri ve şerhi olabilecek bir ders kuruluşundan beri var, adı: Türk Musikisinde Güfte ve Edebi Unsurlar. Üstelik 2 dönem. Üstelik birden fazla bölümlerin ders programlarında bu ders adını görebilirsiniz: Müzikoloji ve Ses Eğitimi Bölümleri. Bu arada hatırlatayım GÜ TMDK 2010 yılında kuruldu ve sizin yazınız 2015 tarihli. Bahsettiğiniz konuyu inceleyebilmek için beş yıl gibi uzun bir süreyi kullanma imkânınız vardı. Bu yıl, 2015’te, ders adlarının uzun olması bazen sıkıntı yaratıyor gerekçesiyle, dersin adı benim önerimle, okulda “Güfte İncelemeleri” şekline dönüştürüldüğünü de belirteyim.

Evet, bu konuda haksızsınız ve “Kim, bir eleştiri yapıyorsa dosdoğru kaynaklara dayanarak yapmalıdır” yoksa meydana getirilen haksız fırtınalı dalgaları önlemek kolay değil. Yanlış mı söylüyorum.

Şimdi ne olacak? Yazara düşen görev düştüğü hatalı durumdan kendini kurtaracak, bir nevi yapmış olduğu haksız itham dolayısıyla özür anlamına gelen, durumu düzelten bir yazı yazmasıdır. “Ümidi kestiğimden benim için artık seyir zamanı” demenize gönlümüz razı değil.

Haklı olduğunuz bir şey var, müzisyen müzisyendir, edebiyatçı değildir. Müzisyen hata yapabilir. Müzisyen elindekini icra eder. İcracı müzisyenlerin bunun için Müzikolog ve Edebiyatçıları dinlemesi lazım. Müzisyeni eğer doğru donelerle eğitirseniz, sorun zamanla çözülür. Fakat bu noktada başka sorular ortaya çıkıyor. Doğru done neye göre doğru? Tek elden eğitim mümkün mü? Ve saire, bu yazının amacından sapmamak için konuyu bu tarafa yönlendirmek istemiyorum.

Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bizim ortak zevkimiz Türk Müziği. Ülkenin kuruluşundan beri ihmal edilmiş bir Türk Müziğini yaşatmak için nice çabalar, nice fedakârlıklar yapıldığını ne çabuk unutuyoruz. Daha düne kadar, neredeyse yaklaşık 85 yıl Ankara’da bir Türk müziği konservatuvarı kurulmasının hasreti çekilirken (bu hasret ifadelerini Ercüment Berker, Yılmaz Öztuna, Alâeddin Yavaşça gibi ünlülerimizin yazılarında okuyabilirsiniz), kurulması için çaba harcayan udi ve bestekar Prof.Dr. Gülçin Yahya Kaçar’ı, onu destekleyen GÜ Rektörlüğünü, benim gibi rahatlıklarını terk ederek bu çabaya katılanları ve çiçeği burnunda akademisyenleri tebrik etmek gerekmez mi? Kuruluşunu tebrik ettik ve destekledik de, şimdi gerçek olmayan eleştirilerle sansasyon çıkarmak mı kaldı?

Yazınızın bir yerinde “Ah elime, TRT Klasik müziği repertuvar müdürlüğü bir geçse! Mevcut repertuvarın yüzde 95’ini imha için bana yeterdi” cümlenizden ne demek istediğinizi gayet iyi anlıyorum, yazının başında ve devamında yeterince açıklıyorsunuz zaten. Bu düşüncede olan bir başkası ise “bir haftaya ne hacet ben bir iki günde hallederim, imha ederim” diyebilir (bu ülkede lüzumsuz evrak diye arşiv belgeleri satıldı). Yetki verildikten sonra... Bu “imha” bir iki gün de yapılabilir, kolay olan yol bu. Asıl işimiz doğruyu yapmak, doğruyu yapmak da o kadar kolay değil. Bir iki günde olacak şey değil. O repertuvarın meydana gelmesi için ne kadar uzun yıllar çalışıldığını, emekler sarf edildiğini düşünecek olursak, önce “düzeltmek” ve sonra imha etmek lazım değil mi?

Düzeltmek dediğimiz zaman sorun başlıyor, bu o kadar da kolay değil, hem süre bakımından hem de metot olarak kolay değil. Süre bakımından yani düzeltmek için ne kadar süreye ihtiyacımız var, günler, haftalar ve yıllar. Metot olarak işte zor olan burası ve Müzikoloji bunun için var. Müzikoloji, Edebiyattan yardım alır, bu konuda şüpheniz olmasın. Nitekim ben 1976’da kurulmuş olan İTÜ TMDK’dan geliyorum. İTÜ TMDK’da nice değerli edebiyatçı üstadlarımızın ders verdiğini ben biliyorum, siz de bilirsiniz. İlk lisansüstü çalışmaların bazıları İÜ Edebiyat Fakültesi’nin değerli hocaları tarafından yönlendirilmiştir. Müzikoloji ve Kaynakları (2007) adlı çalışmamda “müzik ve edebiyat”a özel bir yer ayırdım. Ayrıca yazınızda değindiğiniz gibi, düzeltmek veya doğruyu öğretmek, ortaya çıkarmak işlemlerinin ne kadar uzun sürdüğüne ışık tutan cümleniz “yarım asır önce... Açıklamalı Klasik Türk Müziği” programları ile olduğu kadar 1976’dan beri ülkemizde var olan Türk Müziği Konservatuvarlarımızda “güfte incelemeleri, prozodi, müzik edebiyat, güfte eleştirileri, estetik” derslerimiz, farklı adlarla da olsa daima var olmuştur, var olacaktır. Ankara’nın ilk konservatuvarı Gazi Üniversitesi TMDK’nın varlığı Türk Müziğini hem yaşatmak hem de doğru icrası üzerine kuruludur. Bizim asıl amacımız, misyonumuz, vizyonumuz budur. Biz bunun için varız. Yazınızdaki belirttiğiniz “problemi görecek göz...”, “ortadaki problemi... anlayacak  idrak” biziz.

Nitekim bu konuyu ilk ele alan Darülelhan Tespit ve Tasnif Heyetini hayırla anmadan geçemem. O günlerin hem siyaseten, hem iktisadi  (devletin o günkü şartlarında), hem kültürel (doğu-batı çatışması) zor şartlarında beş değerli müzik insanı bir araya gelip bize klasiklerden en azından bir kısmını kaybolmaktan kurtardı. Bu çalışmayı şöyle veya böyle çok büyük takdirle karşılıyorum. Çünkü o günden sonra “tespit ve tasnif çalışması” yapılmaya çalışıldı, ama hiç biri bu dev gönüllü insanlar kadar bir araya gelip anlaşabilen insanlar olamadılar. Bugün iki insan aynı dili konuşamıyoruz. Bununla birlikte iki insanın aynı müzik dilini konuşması için mücadele eden bir kurumuz.

Ne yazık ki kendi kurumunuzda var olmağa çalışan ve sevdiğiniz Türk Müziğini yaşatmaya çalışan bu kuruma haksız ve dosdoğru olmayan yaklaşım sergilemişsiniz. Bunu kabul ediniz. Hatanızı telafi etmenizin beklenmesini doğal karşılayınız. Şimdi sıra sizde, haksızlığı “seyr etmenize” gönlümüz razı değil.

Recep USLU

 

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Müzikolojiye müzik terimleri sözlüklerinin bir yenisi...
Müzikoloji: Değerli Bilgem söyle bana, Türk müziğine atıf var mı?..
Müzikoloji ve Hanefi Özbek’in Form-Tür ve Usul Bilgisi Yayınları...
Müzikoloji ve Gökhan Yalçın’ın Kevseri Mecmuası...
Müzikoloji ve Timur Selçuk’un ardından...
Müzikoloji ve terimlerle ilgili Dr. Göktan Ay’ın yeni kitabı...
Müzikoloji: Meragi’nin Zübdetül-Edvar’ı yayınlandı...
Müzikoloji ve "karabilim-bad science"...
Müzikoloji, Hafız Post Mecmuası, Buhurizade ve Kuçeksünbüle Makamı...
Müzikoloj ve saygı ile linç arasında…
Müzikolojide yeni bir bibliyografya…
Müzikoloji ve “Unmuzec İlimler Ansiklopedisi”nde müzik ilmi…
Müzikolojiye yön veren metinler...
Müzikoloji ve romanlarda müzik…
Müzikoloji: Meragi, Nesimi’den ilham aldı mı?..
Müzikoloji ve Mühr-i Süleyman...
Müzikoloji ve Müziğin İcadı, Mehmetşah, Pisagor, Şeyh-İ Musikar...
Müzikoloji, Meragi’nin Cami’si ve Babak Khazrai Edisyonu
Müzikoloji, Müzik Sosyolojisi ve Meragi...
Müzikolojide ötekileştirme…
Müzikoloji ve 16. yy Türk müziği: “Orada bir musiki var”…
Müzikoloji ve elimdekiler
Yeni bir "Edvar"…
Müzikoloji ve yeni yıla giriş…
Müzikoloji ve Müzik Tarihinde Kevseri-Kemani Hızır Ağa…
Müzikoloji ve Selim Dede Kimdir?..
Müzikoloji'de Oransay 30.Yıl Anması ve 1702 yılında Itri…
Müzikoloji, Asaf Halet Çelebi ve Todi Musikisi…
Müzikoloji ve Canfeza Edebiyat…
Müzikoloji ve Keman Tarihi ya da Saraydaki Kemancı 1777 …
Müzikoloji Ve Hafız Emin Işık’ın Kasidesi…
Müzikoloji ve Katibi Edvarı- 1530
Müzikoloji kütüphanesine yeni bir yayın: “Türk Musikisi Atlası”
Müzikoloji ve , Neyzen Özdönmez...
Müzikoloji ve Ökten’den Sanat Felsefesi…
Müzikoloji ve altı parmakla mucib problemi…
Müzikoloji ve adalet duygusu...
Müzikoloji makalelerinde bibliyografyanin yeri: Bibliyometri analizi…
Müzikoloji sefinesi ya da gemisi…
Müzikoloji ve Meragi’nin mavi boncuğu…
Müzikoloji ve mağara metaforu...
Müzikoloji ve Barış...
Müzolojide Dürretüt-Tac, O Eseri Şirazi Yazmadı; Meragi öyle diyor…
Müzikoloji ve uzay yolculuğu...
Müzikoloji ve Afyonkarahisar İbrahim Alimoğlu Çalgı Müzesi…
Müzikoloji ve Demetnağme; bir kadın bestekar Demet Tekin yeni albümü…
Müzikoloji ve tereke defterleri veya müzayede katalogları…
Müzikoloji: Nayi Osman Dede’ye verilen teşvik ve bize verilen teşvik…
Müzikolojide fedakarlık, adalet, bol toplumsal örnekli yeni yıl…
Müzikolojide bir sempozyum macerası: Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’nün Selam Vakti 745. Vuslat Yılında A.A. Konuk, Mesnevi, Fusus arasında intihal ve sadeleştirme
Müzikoloji ve Abdülkadir Meragi’nin hayaletleri...
Müzikoloji’de bir kaynak: Keşfü’l-Hümum 1341
Müzikoloji ve Cumhuriyet Bayramı…
Müzikoloji açısından “Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları”…
Müzikoloji, deprem, İstanbul ve Itri
Müzikoloji ve zevk-i selim…
Müzikoloji, Lazkiye ve Mehmet Ladiki…
Müzikolojide Bir Problem: “Kantemiroğlu 'Edvar'ını ne zaman yazdı? XVI ve XVII. Yüzyıllarda 'Edvar' var mı?..“
Müzikoloji ve Gürültü Teröristleri...
Müzikolojide Yusuf Kırşehri’nin Önemi: Yeni Sistemci Anadolu Edvarları Ekolünün Kurucusu…
Müzikolog Rauf Yekta küstü mü? "Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları" üzerine...
Müzikolojide Dualistlikten Deistliğe
Müzikoloji ve yeni Türkiye...
Müzikoloji, Müzikterapi ve Rahmi Oruç Güvenç…
Müzikolojide Rol Model -1-
Müzikoloji ve Neva Kâr’ın yıldönümü…
Yeni bir yayın: Müzikoloji ve “Evliya Çelebi’de Çalgılar“ …
Müzikolojinin veya İTÜ TMDK’nın 43.YIL kutlaması…
Müzikolojide veya müzikte yansıma felsefesi…
Müzikoloji ve Bölüm Başkanı Stratejisi...
Müzikolojide ve Müzikte Sürrealizm
Müzikte Mimesis Felsefesi veya bir aldatmaca..
Bestekar Musli, Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Müzikoloji …
Müzikte "katarsis"...
Müzikoloji, Âmili ve Keşkül-i Müzikolog...
Müzıkolojı ve Cenaze Marşı ya da Segah Tekbir...
Müzikoloji ve Makasıdül-Elhan’ın kaç versiyonu vardır?
Müzikoloji, Edvar, Duvar, Yıldönümü...
Müzikoloji ve Edvarların Bir Yenisi: 1767 Yılı Hekimbaşı Edvarı …
Müzikoloji, Nuri Özcan Ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2017
Müzikolojide Çalışmalar: Türk Müziğinde Eğitim Çalıştayı…
Müzikoloji, keman eğitiminde yeni bir kitap…
Muzikolojide yeni bir terim önerisi: Eurogenetic
Müzikoloji : Bu eserin sahibi Nane’dir Nane! Muhayyer ağır çember “Vakt-i subh oldu“…
Müzikoloji ve Itri Haftası dolayısıyla yeni şeyler söylemek…
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2016
Müzikoloji ve Itri’nin yılbaşı şarkıları…
Müzikoloji, panel ve ödüllendirme, Itri …
Müzikoloji "eleştiri ve çuvaldız", "dedikodu ve çeki düzen"…
Müzikoloji, Ömer Hayyam, bilgi ve anlayış…
Müzikoloji ve 2016 Taşköprülüzade Sempozyumu
Müzikoloji ve koku tarihi veya Itri’nin babası ne iş yapardı?..
Müzikoloji, Astroloji ve Itrî …
Müzikoloji sanatın korunmasını zorunlu görür…
Müzikoloji ve küreselleşen keşif ilişkisi…
Bibliyografyasız müzikoloji olur mu?..
Türk müziği tarihinde ihtilalin öldürdüğü bestekar kimdi?
Itri'nin yaşadığı ihtilaller …
Müzikolojide ihtilallerin yeri veya yersizliği…
Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…
Müzikoloji ve sanata verilen değer: Fehm-i muhsin
Müzikolojide Urmevi’nin Yeri ve Müzik Eğitiminde Kadim Altı-Parmak Metodu… Recep Uslu
Urumiyeli Safiyyüddin ile “Devirler“ üzerine müzikoloji sohbeti...
Müzikolog Nobel ödüllü Urmiyeli Safiyyüddin ve “Hayali Meşk Hikayesi -2”
Müzikolojide iki ucu xxxlu değnek…
Müzikoloji, icra değişiklikleri – 2
Müzikoloji ve icra değişiklikleri, problemleri…
Müzikolojiye takviminizde yer ayırın: Bilgi-şölenleri/ sempozyumlar ve kongreler…
Müzikoloji ve Meragi’nin besteleri…
Müzikolojide Perde Transkripsiyonları ve Meragi’nin yeni bir eseri: Muhtasar Der İlm-İ Musiki...
Itri’nin keşfedilen yeni bir eseri mi? Evet, yeni bir şiiri…
Müzikoloji ve tercümelerin katkısı…
Türk Müziğinin “Bütünlüğü”ne evet - Itri Adına Ödül Organizasyonu…
Müzikoloji ve akademik çalışmaları teşvik…
Yeni yıl muamması: Itri muammasını çözen var mı?
Gencebay’a verilen ödül ve müzikolojide türler konusu…
Sanatçı, müzikolog, metodoloji ve yazı hakemliği…
Müzikoloji Atölyesi ve Sonuçları -1-
Muzikoloji ve Din...
Müzikoloji: Yanlışların karşısında durma cesareti...
Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...
Medeniyet sanat ve müzik...
Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu
İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği
Panayot Abacı ve Türkiye’de müzikoloji kolay mı?..
Müzikolojiden Uluslararası Konservatuvara Makam Teorisi...
Müzikolojide birleşelim -3-
Müzik terapi ile başbaşa...
Müzikolojide birleşelim -2-
Bir “Müzik Bibliyografyası“nın başına gelenler...
Müzikolojide birleşelim...
1. Gazi Türk Müziği Günleri, Sazendeler Yarışması ve Müzikle tedavi olur mu?..
Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…
Gazi Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Haftası ve Üniversiteler...
Ruhi Ayangil'in mektubu müzikolojinin feryadıdır...
Yüz yıldır aranan Meragi’nin Müzikler Hazinesi (Kenz-ül Elhan) adlı eseri bulundu mu?..
Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi
Müzikolojinin nedir şu edebiyat biliminden çektikleri...
Bugünlerin müzikolojik faaliyetleri...
Tarihi gerçekleri yazmak...
Müzikoloji ve sosyal psikoloji...
Diğer Yazarlar

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
Çalgıları geliştirmek nedir, nasıl olur?..
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Spor yazarı mı, müzik yazarı mı?..
Yeni YÖK’ün ve değerli başkanı Sn. Saraç’ın övgüye değer kararı: Müzik öğretmenliği açısından yapıcı bir değerlendirme…
Nevzat Atlığ için...
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
En berbat kağıtlara en güzel anları yazarsın, en kötü kalemle…
(İlber Ortaylı)
Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Neden Müzik Dinleriz?“...
Ayhan Sarı - Kitabın adından başlayalım mı?  Buna bağlı olarak da kitabın sonunda müziği neden dinlediğimizin yanıtını veriyor musun? Fırat Kutluk - ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.31ms