Bugün - 14 Ağustos 2020 Cuma
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Haber Detayları

11. Altın Elma Beste Yarışması başvuruları...

Amasya Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 11. yılına ulaştı...

YARIŞMA Haberi - 15 Ocak 2015 Perşembe - 23:03
Amasya Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 11. yılına ulaştı...
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

Amasya Belediyesi ve TRT işbirliğiyle bu yıl 2015'de 11.si düzenlenecek Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması katılım şartnamesi adayların bilgisine sunuldu.

Amasya Belediyesi'nin başvuru başlangıcı ile ilgili açıklaması:

“Amasya Belediyesi’nin organize etmiş olduğu Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli beste yarışması haline gelen Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması bütün olumsuzluklara rağmen büyük bir özveri ve fedakarlıkla Türk Sanat Müziğine destek vermeye devam ediyor.

11 yıldır aralıksız olarak düzenlenen beste yarışması son 2 yıldır TRT Genel Müdürlüğü ve Amasya Belediyesi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile ortaklaşa organize edilmektedir.

2014 yılında Türkiye’nin önemli bestekar ve güftekarlarının jüri olduğu, aynı zamanda birbirinden değerli ses ve saz sanatçılarının katıldığı 10. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması TRT repertuarına 94 yeni eser kazandırmıştır.

2015 yılında da sanata ve sanatçıya destek vermek adına TRT ve Amasya Belediyesi ortaklığında 11.’si düzenlenen Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması şartnamesi yayınlanmıştır. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dileriz.”

 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

“11.ALTIN ELMA TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI 2015 ’’ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ve Amasya Belediye Başkanlığı,

“11.Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması - 2015’’adıyla bir yarışma düzenlenmiştir.

Yarışma, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Amasya Belediye Başkanlığı tarafından imzalanan protokol hükümlerinde uygun görülen görev, organizasyon ve sorumluluk paylaşımları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Yarışma Şartnamesinde, diğer evrak ve yazışmalarda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, kısaca TRT olarak, Amasya Belediye Başkanlığı, kısaca Amasya Belediyesi olarak adlandırılacaktır.

TRT Genel Müdürlüğü - Amasya Belediye Başkanlığı 11.Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması - 2015 ’’adı verilen yarışma, şartnamede, yazışmalarda, taahhütnamelerde kısaca,

 “TRT - Amasya Belediyesi 11.Altın Elma TSM Beste Yarışması - 2015” olarak adlandırılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

KONU

Türk Sanat Müziği dalında, bu şartnamenin Üçüncü Bölümünde belirtilen özelliklere uygun olarak bestelenmiş sözlü eserlerin katılacağı beste yarışması düzenlemektir.

AMAÇ

TRT Türk Sanat Müziği Repertuarı’nı geliştirmek, bestecileri ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek, eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1)     Yarışmalara T.C. vatandaşı olan bütün besteciler (şahsen) katılabilir.

2)     Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT Yönetim Kurulu, Amasya Belediyesi Yöneticileri, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

1)  Şarkı sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun moral ve manevi değerlerine, yapısına, yaşama tarzına, Atatürk İlkeleri’ne ve TRT Mevzuatı’na aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmektedir.

2)      Yarışmaya gönderilecek eserler:

3)      Türk Sanat Müziği’nin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır.

4)      Makam, usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziği’nin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmemelidir.

5)      Türk Sanat Müziği’nin asli karakterine uygun olmalıdır.

6)      Gönderilen eserler;

7)       Şarkı formunda ise, 10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş olmalıdır (Bu usullerin hareketli mertebelerinin kullanılması tercih sebebidir. 10 zamanlı usuller dâhildir).

8)      Kompozisyon yönünden, söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.

9)      Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. (Prozodi)

10)    Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır. (Nota, plak, kaset, CD, VCD vb. sesli/görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel koro, solo vb. her türlü konserlerde )

11)    Daha önce bestelenmiş eserlerle benzerlikleri bulunmamalıdır.

12)    Tek sesli olarak bestelenmelidir.

13)   Toplam olarak 5 dakikayı geçmemelidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  ESERLERİN TESLİMİ

Besteciler, 21 Nisan 2015 akşamına kadar, eserlerin notalarını, sözlerini, istenen diğer belgelerin bulunacağı ve üzerinde o eser için seçilen rumuz yazılı BÜYÜK zarf içinde

“TRT - Amasya Belediyesi Altın Elma TSM Beste Yarışması - 2015 Bürosu
Amasya Belediye Başkanlığı / AMASYA

adresine; posta-kargo ile göndermiş, elden ve makbuz karşılığı teslim etmiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler için Amasya Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

1.  Besteciler yarışmaya, en fazla 6 eserle katılabilirler.

2. Yarışmaya gönderilen notalar üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

3.   Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı Toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır (Örnek; ”7ELMA6”, ”2A4D5K” vb. gibi) (Lütfen bu örnekleri kullanmayınız.)

4.  Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için değişik rumuz kullanmak kaydı ile yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.

5.  Besteciler, biri küçük ‘Kimlik Zarfı; diğeri büyük ‘Evrak Zarfı; olmak üzere 2 adet zarfı yarışma bürosuna elden teslim edeceklerdir. Posta ile müracaat edildiğinde, üzerine posta işlemlerinin ve adresin yazılacağı, pulun yapıştırılacağı 3. en büyük dış zarf kullanılacak, üzerine de yalnız rumuz yazılabilecektir.

6.   Besteciler, BÜYÜK ZARF içinde:

a. 10 nüsha nota  (üzerinde  rumuz dışında, hiçbir yazı, işaret,vb olmayacaktır.)

b. 4 nüsha şarkı sözü  (üzerinde sadece rumuz yazılı olacak, bilgisayar ile dosya kağıdına yazılacak, söz yazarının adı dahil,  hiçbir bilgi, işaret vb.olmayacaktır.)

c. Üzerinde sadece rumuz yazılı olan KÜÇÜK KAPALI KİMLİK ZARFI

bulunduracaklardır.

Kapalı Kimlik Zarfı içinde;

  • Bestecinin biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
  • Söz yazarının biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
  • Eserin künyesini,(güftenin 1.satırının tamamını, varsa eserin adını, makamını, usulünü)
  • İçeren bilgileri bulunduracaklar,

Şartnamenin en son sayfasında bulunan ‘’TRT - Amasya Belediyesi 11.Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2015’ Özel Şartnamesi’ni ve TRT Kurumu “İstisna Sözleşmesine Konu Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten besteci–söz yazarı tarafından ayrı ayrı imzalanmış (Ek:1,EK:2,EK:3,EK:4) taahhütnameleri, sözleşmeleri

Eksiksiz bir şekilde beyan edecekler ve zarfa yerleştireceklerdir.

Uyulması gereken önemli hususlar:

 

Eserlerin notaları 10’ar nüsha halinde:

a)           Bilgisayarla veya elle, temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır,

b)          Kurşun kalemle yazılmamalıdır,

c)           Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.

d)          Nota yazısı ve usul bölünmeleri, Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olmalıdır,

e)           Eserlerin icra, hız, süre-metronom ve ifade nüansları nota üzerinde gösterilmeli, bestecinin farklı yorum anlayışını ifade edeceği durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmelidir.

f)            Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından hareketle, bestede farklılık gösteren bölümlerin notası ayrıca yazılmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖDÜLLER

                                  Birincilik Ödülü:                  6.000.- TL (Net)

                                  İkincilik  Ödülü:                   4.000.- TL (Net)

                                  Üçüncülük Ödülü:               3.000.- TL (Net)

                                  7 (Yedi) adet Mansiyon:      2.000.- TL (Her birine net)

 Para ödüllerinin dışında, finalist bestecilere ve söz yazarlarına, katılım belgesi ve plaket verilecektir. Para ödülleri yalnız bestecilere ödenecek olup, besteci-söz yazarı ödül paylaşımı hususunda TRT ve Amasya Belediyesi taraf olmayacaktır. Amasya Belediyesi para ödüllerini direkt olarak besteciye teslim eder. Yarışmanın Final programına ve ödül törenine katılamayan finalistlerin para ödülleri, Ekler bölümünde bulunan Ek-3 formunda bildirdikleri IBAN numarasına havale edilir.(Banka havale masrafları kazanılan ödüllerden düşülecektir.)

ALTINCI BÖLÜM

SEÇİCİ KURULLAR

 

ELEME KURULU:

Birinci aşamada görev yapacak olan Eleme Kurulu, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı’nın önerisi ve TRT Genel Müdürü’nün onayı ile teşkil edilen, 2015 yılı için görev yapacak olan TRT TSM Repertuar Kurulu’nun 5 üyesinden oluşur. Kurul, yarışmaya teslim edilen tüm eserleri nota ve söz üzerinden değerlendirerek, finalde yarışacak en çok 10 (On) eser ile ödül ve mansiyon verilmeksizin TRT TSM Repertuarı’na alınabilecek diğer eserleri tespit ederek, Müzik Dairesi Başkanlığı’na ve Yarışma Düzenleme Kurulu’na teslim eder.

a)Eleme Kurulu üye tam sayısı ile çalışma yapar.

b)Eleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserleri inceler ve yukarıda 1.maddede belirtilen (müzik yönünden yayınlanabilir kararı verilen) eserleri, sözlerinin denetimi için TRT Yayın Denetleme Kurulu’na gönderilmesini teminen Müzik Dairesi Başkanlığı’na teslim eder. Sözleri açısından denetim tamamlandıktan sonra, yayınlanır nitelikte bulunan eserler TRT Türk Sanat Müziği Repertuarı’na alınır. Eserin red edilmesi halinde, gerekçe/gerekçeler, eser üzerinde yazılı olarak belirtilir.

c)Eleme Kurulu, yarışmalara katılan eserleri, ödül ve mansiyona değer bulup bulmamakta, TRT Türk Sanat Müziği Repertuarı’na girebilecek nitelikte görüp görmemekte serbesttir.

FİNAL JÜRİSİ

Finalde yarışacak eserler arasından Birincilik-İkincilik-Üçüncülük ödülleri ile Mansiyon alacak eserlerin seçimi, TRT (Müzik Dairesi Başkanlığı) ve Amasya Belediyesi tarafından üye sayısı ve değerlendirme yöntemi belirlenecek olan, ortak Final Jürisi tarafından yapılacaktır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

KARŞILIKLI HAKLAR:

1. Eser sahipleri, eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması

konusundaki mali hakları ile; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, TRT’ye ve Amasya Belediyesi’ne devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.

 2. TRT ve Amasya Belediyesi finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma yetkisine sahiptir. Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, iş bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklarda ve tereddütlü durumlarda gerekli tedbirleri almaya, TRT Genel Müdürlüğü ve Amasya Belediye Başkanlığı yetkilidir

 3. TRT ve Amasya Belediyesi, Karşılıklı Haklar bölümünde 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın CD plak, bant, kaset, video vb. her şekilde çoğaltma, yayma; süresiz olarak radyo televizyon ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dahil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.

4. Yarışma finaline katılan eser sahipleri adına, birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan eserlerin bestecilerine birincilik-ikincilik-üçüncülük ödülleri, diğer bestecilere mansiyon ücreti, ödenir. Bu ücretler, “Finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin TRT’nin bütün kanallarında sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserlerin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları, katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada herhangi bir mecrada kullanabilme) ve Komşu haklarını, TRT’ye ve Amasya Belediyesi’ne sınırsız ve süresiz devrini” kapsar.

5. Finalde ilk üç dereceyi kazanan eserlerle, mansiyon ödülüne layık görülen eserlerin bestecilerine verilecek ödüller, müzik eserinin sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte kapsadığından, besteci tarafından söz yazarının izninin alındığına dair belge TRT’ye ve Amasya Belediyesi’ne ibraz edilir. Ödül paylaşımı, besteci ve söz yazarı tarafından kendi aralarında gerçekleştirilir. Söz yazarları ile besteciler arasındaki işbu şartname konularına ilişkin anlaşmalardan TRT ve Amasya Belediyesi sorumlu değildir; TRT ve Amasya Belediyesi tarafından söz yazarlarına ayrıca herhangi bir ücret ödemez.

6. Besteci, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren geçecek 1 yıl süre içinde, çoğaltma ve yayma haklarını kullanmak istediği takdirde, süre sınırı olmaksızın mali hak sahibi olan TRT ve Amasya Belediyesi’nin iznini alacağını, bu iznin verilmesinin, söz konusu esere verilen mansiyon ödülünün yarısı tutarındaki meblağı TRT ve Amasya Belediyesi’nce gösterilecek banka hesabına yatırması şartına bağlı olduğunu kabul ve taahhüt edecektir.

7. Yarışma yoluyla elde edilen (dereceye giren) eserlerin TRT Türk Sanat Müziği Sanatçıları/Koroları tarafından seslendirilen birer ses kopyası, TRT Kurumu tarafından beste sahibine istek üzerine bedelsiz olarak verilebilir. Bu icralar her ne şekilde olursa olsun, eserin bestecisi tarafından ticari amaçla kullanılamaz, çoğaltılamaz.

8. Ödül-Mansiyon alan eserlerin seslendirileceği bu etkinliğe davet edilecek olan besteci ve güfte şairlerinin, Türkiye’deki ulaşım (otobüs), Amasya’daki konaklama ve ağırlama giderleri ( eş ve çocukların ulaşım, konaklama, ücretleri beste ve güftecilere aittir.) Amasya Belediyesi Yarışma Komitesi tarafından karşılanacaktır.

9.Besteci, “TRT - Amasya Belediyesi 11.Altın Elma TSM Beste Yarışması - 2015” e gönderdiği eserlerini, yarışma sonuçlanmadan önce; salon, sahne vb. konserleri, Radyo-Televizyon programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dahil, hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınlandığı veya yayınlattığı takdirde hangi aşamada olursa olsun eser yarışma dışı bırakılarak gerekli hukuki ve idari işlemlerin yapılacağını kabul eder. Bu husus besteci-söz yazarları tarafından imzalanan Ek Taahhütnamelerde beyan edilir.

10.Yarışmada ödül ve mansiyon alan eserler ile ödül ve mansiyon verilmeksizin TRT Türk Sanat Müziği Repertuarı’na alınabilecek nitelikte olanlar eserler; yeni bir müracaata, incelemeye gerek kalmadan ve ayrıca TRT Repertuar Kurulu Hizmet Bedeli alınmadan repertuara dahil edilir.

11.Besteciler; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden ilham almadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip, “TRT - Amasya Belediyesi 11.Altın Elma TSM Beste Yarışması - 2015” Özel Şartnamesi’ni ve TRT Kurumu “İstisna Sözleşmesine Konu Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar”ı belirten yazılı ve imzalı Ek:1, Ek:2, Ek:3 ve Ek:4 belgeleri TRT Kuruma’na vermekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda, o eser ve bestecisi yarışma dışı bırakılıp, ödül verildiyse istirdat edilir.

12.TRT ve Amasya Belediye Başkanlığı ödül ve mansiyon alan eserlerin bestecilerine ve şarkı sözü yazarlarına Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere aralarında yapılan anlaşmada belirtilecek süreyle yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset, cd vb. materyal haline getirme, notasını basma, kitap haline getirme, yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.

13.Yarışmanın Finalist ilk on eseri arasında, bir bestecinin en fazla 2 eseri yer alabilecektir. Eleme Kurulu seçimini bu esasa göre yapar. Gerekirse yedek eserler de kullanılarak ilk on eser belirlenir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

 Eserlerin Son  Teslim Tarihi                     :  21 Nisan 2015 akşamına kadar.

 Eleme Kurulu Toplantıları                      :  11 – 22 Mayıs 2015 tarihleri arası.

Eleme Kurulu, en geç 25.05.2015 tarihinde, ödül ve mansiyona değer 10 eser ile ödül ve mansiyon verilmeksizin TRT TSM Repertuarı’na alınabilecek diğer eserleri, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı’na ve Amasya Belediye Başkanlığı’na bildirilecektir.

Final ( CANLI TV YAYINI)                      : Haziran 2015 ( 2. veya 3.hafta)

Final yarışması, Amasya’da yeri Belediye tarafından belirlenecek uygun bir yerde, halk huzurunda, jüri üyeleriyle, eserleri seslendirecek ses ve saz sanatçılarının da katılımıyla düzenlenecek; TRT Televizyon Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilecek, uygun bir kanaldan canlı olarak yayınlanacaktır. Yarışmanın yapılacağı tarih, yer ve saat, Haziran ayı içinde belirlenerek ve ilan edilecektir. Final Jürisi değerlendirmelerini canlı yayın sırasında yapacak, sonuçlar canlı yayın sonunda kamuoyuna sunulacaktır.

SON HÜKÜMLER

1.Değerlendirme sonucunda yalnız finale kalan eserlerle, ödül-mansiyon verilmeksizin TRT TSM Repertuarı’na alınması uygun görülen eserlere ait kimlik zarfları TRT ve Belediye yetkilileri tarafından açılacak, diğer eserlere ait kimlik zarfları ise açılmadan Belediye tarafından imha edilecektir.

2.Ödül ve mansiyon kazanan eserler açıklandıktan sonra, sonuçlar bu eserlerin bestecilerine ayrıca yazılı olarak bildirilir.

3.Eserlerin tasnifi ve seçimi için birer takım halinde yarışmaya gönderilen eserler eleme kurulu üyelerine gönderilerek seçimi yapılır. Uygun görülen tarihlerde toplanacak eleme kurulu üyelerine, Amasya Belediyesi tarafından kişi başına mansiyon ücreti tutarında Eleme Kurulu ücreti ödenir. Ayrıca ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri Amasya Belediyesi tarafından karşılanır. Eleme kurulu ve Final jürisi içerisinde görev alan Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcılarına, Eleme kurulu ve Final jüri ücreti ödenmez.

4.Büyük jüri final gecesinde, yarışmanın canlı yayını sırasında bir araya gelerek dereceye giren ilk on eseri puanlama sistemiyle birinci, ikinci ve üçüncü eser olmak üzere değerlendirir. Uygun görülen tarihte toplanacak büyük jüri üyelerine Amasya Belediyesi tarafından kişi başına mansiyon ücreti tutarında Büyük Jüri ücreti ödenir. Ayrıca ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri Amasya Belediyesi tarafından karşılanır.

 5. Yarışmada görevlendirilen Sunucu, Ses ve Saz sanatçılarının hak ediş, ulaşım ve konaklama giderleri Amasya Belediyesi tarafından karşılanır.

6. Yurt dışından katılmış ödül kazanan yarışmacılarımızın sadece Yurt İçi ulaşım ücretleri ve konaklama giderleri Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

7. Ödül törenine katılmak isteyen Eleme Kurulu üyelerinin ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri bedeli Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

İLETİŞİM

Yarışma ile ilgili müzikal konularda olmamak kaydıyla; organizasyonla ilgili bilgi almak için, aşağıdaki adres ve telefonlardan yararlanılabilir.

11. Altın Elma Beste Yarışması Koordinatörü: Murat ÇELİK

 “TRT - Amasya Belediyesi 11. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması - 2015”  

Yarışma Büro Sekreterliği                       Amasya Belediye Başkanlığı-AMASYA

Tel    : 0 (358) 218 80 20- 218 48 14    Santral: 0 (358) 218 80 00 - (İç Hat: 150)

Fax    : 0 (358) 218 32 86

E-posta : yarisma@amasya.bel.tr
E-posta : muratcelik05@outlook.com

Web    :   www.amasya.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:1

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                         ANKARA

  “TRT - Amasya Belediyesi 11.Altın Elma Türk Sanat Müziği Yarışması - 2015” için bestelediğim bu eser, özgün ve tümüyle kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiçbir yarışmaya gönderilmemiştir. Yarışma için gönderdiğim eserlerimi, yarışma sonuçlanmadan önce; Salon, sahne vb. konserleri, Radyo-Televizyon programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dahil, hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlamayacağımı ve yayınlatmayacağımı, bu hususun tesbiti halinde, hangi aşamada olursa olsun eserimin yarışma dışı bırakılacağını kabul ettiğimi ve .para ödülünü almış olmam halinde dahi,  aldığım parayı TRT Kurumuna ve/veya Amasya Belediye Başkanlığına iade edeceğimi, bu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, finalde  yarışmaya hak kazanan bu eserin TRT’nin  bütün kanallarında sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları(mobil medya hakları, katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı  olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada herhangi bir mecrada kullanabilme ve komşu haklarını Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ve/veya Amasya Belediye Başkanlığı’na sınırsız ve süresiz olarak , tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.

 

                                                                                                                                           ...../...../2015

 

 

                                                                                                                                                      İMZA

 

 

 

 NOT: Bu belge, başvuru sırasında Belediyeye gönderilecek zarfa koyulacak, yalnız, yarışmada ilk 10’a kalan ve Repertuara alınan eserlere ait kimlik zarflarından çıkarılacak, EK:1,2,3 ve 4 yarışma tamamlandıktan sonra Belediye tarafından TRT’ye iletilecektir.

Bestekâr

 

Eserin ilk mısraı-Eserin Adı : ……………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

Rumuzu                                           :………………………………………………

 

Makamı                                           : ………………………………………………

 

Usulü                                               : ………………………………………………

 

Eser sahibinin T.C. No                    : ………………………………………………


Adı Soyadı                                       :
………………………………………………

 

Adresi                                              : ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

      

Tel No                                              : ………………………………………………

 

E-Posta                                            : ………………………………………………

 

İmzası                                              : ………………………………………………

EK:2

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                         ANKARA

TRT - Amasya Belediyesi 11.Altın Elma Türk Sanat Müziği Yarışması - 2015” için bestelediğim bu eser, özgün ve tümüyle kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiçbir yarışmaya gönderilmemiştir. Yarışma için gönderdiğim eserlerimi, yarışma sonuçlanmadan önce; salon, sahne vb. konserleri, Radyo-Televizyon programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dahil, hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlamayacağımı ve yayınlatmayacağımı, bu hususun tespiti halinde, hangi aşamada olursa olsun eserimin yarışma dışı bırakılacağını kabul ettiğimi ve para ödülünü almış olmam halinde dahi,  aldığım parayı TRT Kurumuna ve/veya Amasya Belediye Başkanlığına iade edeceğimi, bu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, finalde  yarışmaya hak kazanan bu eserin TRT’nin  bütün kanallarında sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları(mobil medya hakları, katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı  olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada herhangi bir mecrada kullanabilme ve komşu haklarını Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ve/veya Amasya Belediye Başkanlığı’na sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.

 

                                                                                                                                                ...../...../2015

 

                                                                                                                                                      İMZA

 

 

 NOT: Bu belge, başvuru sırasında Belediyeye gönderilecek zarfa koyulacak, yalnız, yarışmada ilk 10’a kalan ve Repertuara alınan eserlere ait kimlik zarflarından çıkarılacak EK:1,2,3 ve 4 yarışma tamamlandıktan sonra Belediye tarafından TRT’ye iletilecektir.

 

 

 Güftekâr / ya da Yasal Varisi

 

Eserin ilk mısraı-Eserin Adı : ………………………………………….

 

……………………………………………………………………………….....

 

Rumuzu                                           : ………………………………………….

 

Makamı                                           : …………………………………………

 

Usulü                                               : …………………………………………

 

Eser sahibinin T.C. No                    : …………………………………………


Adı Soyadı                                       :
…………………………………………

 

Adresi                                              : …………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………..

 

Tel No                                              : …………………………………………

 

E-Posta                                            : …………………………………………

 

İmzası                                              :

 

 

Not: Ek-2 Belgesinin doldurulması ve güftekâra imzalatılmasından yarışmaya müracaat eden bestekâr sorumludur. Bu form 2 sayfadır. Her eser için ayrı ayrı doldurulacaktır.

 

 

EK-3

 

SÖZLEŞME:                                       

     

“TRT - Amasya Belediyesi 11.Altın Elma Türk Sanat Müziği Yarışması - 2015”te (finale kalması halinde) aşağıdaki eserimin sayı ve süre ile sınırlandırılmamış biçimde klip, audio, video, vcd, dvd, md, kaset, plak, cd-rom, compact disk, remix, ve her türlü gsm şirketlerinde cep telefonu melodisi olarak kullanılmasına ve (aynı amaçla kullanılmak üzere işbu belgenin düzenlendiği tarihteki teknik olanaklar ile üretilebilen ya da bu belgenin düzenlendiği tarihten sonra gelişecek teknik olanaklarla üretilebilecek görüntülü, görüntüsüz) ses taşıyıcılarında kullanılmasına, yayınlanmasına, dağıtılmasına, çoğaltılmasına, işlenmesine, karışık yapımlarda kullanılmasına yurt içi ve yurt dışı devir hakları ile işaret ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, temsil, tespit çoğaltma ve yayma hakkının TRT Kurumu ve Amasya Belediyesi’ne (ya da Amasya Belediyesi’nin öncelikli yayın hakkını devir mukavelesi imzaladığı şirket veya 3. şahıslara) ait olduğunu beyan ediyorum.

 

...../...../2015

 

                                                                                                                                                      İMZA

 

 

 NOT: Bu belge başvuru sırasında Belediyeye gönderilecek zarfa koyulacak, yalnız, yarışmada ilk 10’a kalan ve Repertuara alınan eserlere ait kimlik zarflarından çıkarılacak EK:1,2,3 ve 4, yarışma tamamlandıktan sonra Belediye tarafından TRT’ye iletilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

Bestekâr

 

Eserin ilk mısraı-Eserin Adı : …………………………………………………

 

………………………………………………………………………………...............

 

Rumuzu                                           : …………………………………………………

 

Makamı                                           :…………………………………………………

 

Usulü                                               : …………………………………………………

 

Eser sahibinin T.C. No                    :………………………………………………….

 

Adı Soyadı                                       : …………………………………………………

 

Adresi                                              : …………………………………………………

 

………………………………………………………………………………................

 

…………………………………………………………………………………………

 

Banka Hesabı Sahibi                       : .............................................................................

 

Banka Adı ve Şubesi                       : .............................................................................

 

İban Numarası                                : .............................................................................

       

Tel No                                              : …………………………………………………

 

E-Posta                                            : …………………………………………………

 

İmzası                                              :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Ek-3 ve Ek 4 belgeleri yarışmaya müracaat edilen her bir eser için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Bu form 2 sayfadır. Her eser için ayrı ayrı doldurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4

SÖZLEŞME:                                       

     

“TRT - Amasya Belediyesi 11.Altın Elma Beste Yarışması - 2015”te (finale kalması halinde) aşağıdaki eser veya eserlerimin sayı ve süre ile sınırlandırılmamış biçimde klip, audio, video, vcd, dvd, md, kaset, plak, cd-rom, compact disk, remix, ve her türlü gsm şirketlerinde cep telefonu melodisi olarak kullanılmasına ve (aynı amaçla kullanılmak üzere işbu belgenin düzenlendiği tarihteki teknik olanaklar ile üretilebilen ya da bu belgenin düzenlendiği tarihten sonra gelişecek teknik olanaklarla üretilebilecek görüntülü, görüntüsüz) ses taşıyıcılarında kullanılmasına, yayınlanmasına, dağıtılmasına, çoğaltılmasına, işlenmesine,  karışık yapımlar-da kullanılmasına yurt içi ve yurt dışı devir hakları ile işaret ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, temsil, tespit çoğaltma ve yayma hakkının TRT Kurumu ve Amasya Belediyesi’ne (ya da Amasya Belediyesi’nin öncelikli yayın hakkını devir mukavelesi imzaladığı şirket veya 3. şahıslara) ait olduğunu beyan ediyorum.

 

 

...../...../2015

 

                                                                                                                                                      İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu belge başvuru sırasında Belediyeye gönderilecek zarfa koyulacak, yalnız, yarışmada ilk 10’a kalan ve Repertuara alınan eserlere ait kimlik zarflarından çıkarılacak EK:1,2,3 ve 4, yarışma tamamlandıktan sonra Belediye tarafından TRT’ye iletilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güftekâr / ya da Yasal Varisi:

 

Eserin ilk mısraı-Eserin Adı : …………………………………………………

………………………………………………………………………………...............

 

Rumuzu                                           : …………………………………………………

 

Makamı                                           : …………………………………………………

 

Usulü                                               : …………………………………………………

 

Eser sahibinin T.C. No                    : …………………………………………………


Adı Soyadı                                       :
…………………………………………………

 

Adresi                                              : …………………………………………………

…………………………………………………..

…...........................................................................

 

       

Tel No                                              : …………………………………………………

 

E-Posta                                            : …………………………………………………

 

İmzası                                              :

 

Not: Ek-4 Belgesinin doldurulması ve güftekâra imzalatılmasından yarışmaya müracaat eden bestekâr sorumludur.  Bu form 2 sayfadır. Her eser için ayrı ayrı doldurulacaktır.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş
 
Anahtar Kelimeler:Amasya, Altın, Elma, Türk, Sanat, Müziği, Beste, Yarışması, 11, yılına, ulaştı,
Kaynak / Editör
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer YARIŞMA Haberleri
Yöresel Van Türküleri Yarışması sonuçlandı…
2020 yılı “Türkiye Yaşayan İnsan Hazineleri” belgelerini aldı…
Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri belli oldu…

Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri belli oldu…
“İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması“na son başvuru: 30 Kasım 2019…
26. Mavi Nota Müzik Ödülü Devlet Sanatçısı Dr. Teoman Önaldı'ya verildi...
Münir Nurettin Beken'e Film Müziği Ödülü...
5. Türk Cumhuriyetleri Beste Yarışması sonuçlandı.
Diğer Başlıklar

Bir emeklilik hikayesi… Tanburi Hakan Talu
“Kûçeksünbüle” makamını kim buldu?.. Recep Uslu
Cahit Öney’in ardından… Mehmet Nuri Yardım
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi III. Yılında… Doç. Dr. Okan Murat Öztürk
İlk 800 bine girme başarısı ve müzik… Onur Şenel
Konya Devlet Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu eski şefi Ahmet Yılmaz'ın vefatı üzüntü yarattı...
Harvard Üniversitesi dersleri 2020-21 öğretim yılında internet üzerinden...
Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği 500 yıllık tablo hakkında…
Türkiye’de covit-19 sürecinde müzisyenler ve müzik performansına etkileri… Orkun Zafer Özgelen
Kemençe Kuartet …
Günün Sözü
"Dünya hükümeti kurulmazsa, insanlık bitecek..."
(Stephen Hawking)

Yazarlar 
Röportajlar
Etnomüzikoloji Dergisi’nin 2. sayısının yayını üzerine Fırat Kutluk ile röportaj...
Ayhan Sarı: Dergiden önce Etnomüzikoloji Derneği’nin kuruluş öyküsüyle başlayalım mı? Fırat Kutluk: Etnomüzikoloji Derneği ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,30ms