Bugün - 17 Ocak 2021 Pazar
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Haber Detayları

Uygur Mukam Sanatının Karakteristik Özellikleri… Doç. Dr. Nuri Mahmut*

Günümüzde Uygur Mukam Sanatı'nın karakteristik özellikleri üzerine farklı görüşler vardır. Bu görüşler, makam sanatının teorik temellerine göre, mukamın müzikten ibaret sanat janrı olduğu,mukam güftelerinde klasik şairlerin şiirleri ve halk ağzı edebiyatında kibeyit ve destanların yer almasından dolayı, mukamları edebiyat mücessemi olarak tanıyanlar vardır. Mukamda “meşirep” (1), dans - tiyatrolarının yer almasından dolayı dans ve tiyatro janrını mukamı nasıl konusu olarak dile getirenler de yok değildir. Bu yazıda Uygur mukam sanatı hakkındaki tek yönlü görüşlerin aydınlığa kavuşturulması için Uygur Makamlarının, Müzik, edebiyat, dans, tiyatrodan ibaret (dört bileşen) vasıtasıyla anlatım dilini oluşturmuş ,felsefe, ahlak, yaşam biçimi, gelenek-görenek gibi semantik içerikleri ile halkın toplumsal değerlerini yansıtan folklor (2) olayı olduğuna açıklık getirilmiştir. Öte yönden Uygur mukam sanatının, tarihi hadise olduğu, tarihi hadiselerin çeşitli tarih katmanları içindeki sosyal ve kültürel olaylardan oluştuğu dile getirilmeye çalışılmıştır.

MAKALE Haberi - 18 Aralık 2015 Cuma - 11:15
Günümüzde Uygur Mukam Sanatı'nın karakteristik özellikleri üzerine farklı görüşler vardır. Bu görüşler, makam sanatının teorik temellerine göre, mukamın müzikten ibaret sanat janrı olduğu,mukam güftelerinde klasik şairlerin şiirleri ve halk ağzı edebiyatında kibeyit ve destanların yer almasından dolayı, mukamları edebiyat mücessemi olarak tanıyanlar vardır. Mukamda “meşirep” (1), dans - tiyatrolarının yer almasından dolayı dans ve tiyatro janrını mukamı nasıl konusu olarak dile getirenler de yok değildir. Bu yazıda Uygur mukam sanatı hakkındaki tek yönlü görüşlerin aydınlığa kavuşturulması için Uygur Makamlarının, Müzik, edebiyat, dans, tiyatrodan ibaret (dört bileşen) vasıtasıyla anlatım dilini oluşturmuş ,felsefe, ahlak, yaşam biçimi, gelenek-görenek gibi semantik içerikleri ile halkın toplumsal değerlerini yansıtan folklor (2) olayı olduğuna açıklık getirilmiştir. Öte yönden Uygur mukam sanatının, tarihi hadise olduğu, tarihi hadiselerin çeşitli tarih katmanları içindeki sosyal ve kültürel olaylardan oluştuğu dile getirilmeye çalışılmıştır.
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

Uygurlarda Mukam :  Klasik mukam ve Yerel  Halk Mukamlarından ibaret iki türdür.

Uygur Mukamları mükemmel  form özelliğine sahip   takım  şeklinde iri  hacimli vokal ve  enstrumantal bölümlerden oluşmuş müzik eseridir. “ Uygur klasik mukam”ı 12 takım halinde, her mukam bir dizi (Mod) sistemi üzerine kurulmuş olup o dizinin kaide-kanunlarına göre hareket ederler.

Mukam dizisinin adı aynı zamanda o mukamın da adıdır.

 Uygur “ klasik 12 mukam “  “Büyük nağme”, “ Destan”, Meşrep”lerden ibaret üç bölümden oluşur. Vokal ve enstrümantal bölümleri zincir şeklinde ardıcıllaştırılmıştır. Mukam Merğulları (3) ve Merğul düşürgülerinden (4) başka mukamlar baştan sona kadar, çalgı eşliğinde vokallerle  icra edilir. Müzikolog  A.M. Şükür günümüzdeki   “Klasik On iki  mukam” ve şubelerinin  katalogunu   aşağıdaki gibi açıklar (5).

1.“Rak mukamı” 23 nağme 224 mısra,

(yeni ilave edilen)  25nağme 245mısra       

2.Çebıyat mukamı”25nağme 218 mısra

 (yeni ilave edilen)25 nağme 218 mısra,

3.“Muşavirek mukamı” 31nağme 340 mısra

  ( kısaltılarak 30nağme 238 mısra ya indirildi),

4. “Çarıgah mukamı” 181 nağme  190mısra

 ( yeni ilave edilen) 25 nağme 260 mısra

5. “Pencegah mukamı” 25 nağme 200 mısra

   (yeni ilave edilen) 30 nağme 328 mısra

6. “Uzhal mukamı”29 nağme 159 mısra

    ( yeni ilave edilen)29 nağme 210 mısra

7. “Ecem mukamı”17 nağme 220 mısra

   (yeni ilave edilen)22 nağme 282 mısra

8. “Uşşak mukamı” 23 nağme 280mısra

     (yeni ilave edilen)32 nağme 216mısra

9.Bayat mukamı 19 nağme 271mısra                                                                

(yeniden  ilave edilen)32 nağme    216 mısra

10. “Navamukamı” 20 nağme 193 mısra  

      (yeniden ilave edilen)23 nağme 209 mısra

11. “ Sıgahmukamı” 6 nağme 82mısra

 (yeniden ilave edilen)23 nağme 209mısra

12. “İrak mukamı”8 nağme 108 mısra

     (yeniden ilave edilen) 23 nağme 314 mısra

Uygur Halk mukamları  adlarını Dolan, Hoten, Kuçar, Turfan, İli-yerken, Kumul gibi  jeografik bölgelerinin adından ve mukamlarının dizilerindan (mod) almiş olup mukamlarında o bölgenin  geleneksel folklorik kültür niteliğini taşır. Ör:  “Kumul mukam”ları, İslamın kabulünden önceki eski  Uygur müziğinin izlerini sürdürmekte. Xin-jiang Eyaletinin doğu bölgesindeki“Kuçar mukamları” antik Kusen müziğinin  ses seste mi ve forum özelliklerini taşımaktadır. “Dolan mukamları”, Uygurların uzak tarihi geçmişinde yaşamış Dolangıtların otantik müzik kültürünün devamı olduğu sanılmakta. Uygur halk mukamları klasik mukamlarla sıkı ilişki içinde  olup  benzer ve farlıklı yönleriyle iki kategoridedir. Türk boylarında rastladığımız “aşık”  Geleneğindeki “ destan” janrı ,Uygur klasik 12 mukamının Ortasında (ikinci bölümünde) yer alır. Bu durum klasik mukamlarla  halk mukamlarının sıkı  ilişkisini  sağlar.

Uygur makamlarında Dans Janrı.

 Uygur” klasik 12 Mukam “ve “Halk mukamları”nın ara nağmeleri  güçlü dans ritminde olup, klasik mukamlardaki   “Cula”,”Senem”,”Selke”,”Meşirep” nağmeleri ve Halk mukamlarından   Dolan, Kumul, kaşkar  İli mukamlarnin mergulları (6) danslarla icra edilmektedir.  

Antik Çin’in, Uygur Türklerinin müzik kültürüne ait  tarihi yazılara, baktığımızda Çin imparatorluk saraylarında icra  edilen müzik-şarkı ve dansların izlerine oldukça sık rastlarız. Süy-Tang sülaleleri'nin (581-907) ünlü bestecilerinden Su-Jı- Wa'nın (7)  “ 12 tempre ses sistemlerini kullanarak bestelemiş olduğu  usta sazende Akarı-Manda'nın (8) “Bahar bülbül nevası” klasik şairlerin şiirlerine bestelenmiş Tasnifler, virtüöz şeklindeki nağmeler ve coşturucu –Raks müziğinden oluşmuş silsileli 12 bölümlü müzik eseri idi.  Tang sülalesi şairi Yuan-Jing Akarı Manda'nın  (Bahar bülbül nevası) hakkındaki şiirinde şöyle der:

                        Olmuş Uygurca giyinmek kız kadınlar adeti,

                        Zor maharet oldu sazı çalmak Uygurlar gibi,

         (Sumurug ateşi),in sedası ile donmuşsa,eğer

         Dağıtırdı bir serinlik ‘bahar bülbül nevası. (9)

yine Tang sülalesi  şairlerinden Jang-Hu “Bahar bülbül nevası” hakkındaki  şiirinde  şöyle yazıyor:

                                  Şing-Çing  gölünün güneyinde söğüt yaprak çıkarmış.

                   Haniş (10) Tayçing Meyhuadalini eline alırmış

                    Okursa kızlar sarayda ‘Bahar bülbül nevası’

                    Gül ağacı altında “Hu” lar (11) dansı coşarmış (12)

 

Son zamanlarda  Çinli müzikologlardan  Jiu- Jing – Bhao - Tang sülalesi dönemindeki “Bahar bülbül Nevası” gibi  Uygur Türklerine ait müziklerin  tetkikinde, Bu tür müzik eserlerinin “şarkıyı, dansı, tiyatroyu bir arada bulunduran folklorik üniversal sanat şekli” (13) olduğunu, bu müziğin zamanımızda Uygur Türklerinde icra edilmekte olan Halik mukamları ile denk düştüğünü açıklamıştır. Gerçi antik dönemlerdeki  “Bahar bülbül Nevası” gibi Büyük nağmeleri mukam   diyemesek de bu müziğin bugünkü makamların kökeni ve devamı olduğu açıktır.

“Uygur klasik 12 Mukamının “Mukaddeme” (14) ve Meşirep” (15) bölümlerindeki  Cula” (16) “Senem”, (17) “Selke” (18) Teze (19) ve Destan (20) Merğulları (21) Halik mukamlarından Kumul (22) ve Dolan (23) mukamlarının meşirep bölümleri vokal- dans ve tiyatro  Özellığını taşımakta olup kadın -erkek Karşılıklı düet- şarkılar-danslarla icra edilmektedir. Kumul mukamları Antik çağlardan beri en eski tarihi hatıralarda kayda geçmiş, notaları olan büyük hacimli mukamlardir. Mukamlarin başından itibaren, coşkulu şarkılar-danslarla devam etmesi,  kemençe ve deflerden oluşmuş orkestrası, teatral havası,  beyit- koşmalardan oluşmuş güfteleri ile koyu folklorik karaktere sahiptir.  Biz Kumul ve Dolan maşirep mukamlarını merkezi Asya ve batı Asya makamları ile mukayese ettiğimizde İslam kültürü Coğrafyasında   kadın- erkek beraber dans etme  geleneğinin  Kumul ve Dolan mukamlarında  İslamiyet sonrasında,da hiç kesilmeden devam etmekte olduğunu görmekteyiz. Kumul meşrep mukamlarınin icrasında meşirep başlamadan evvel kız kadınlar güzel kumaşlardan sim nakışlar işlenmiş ananeli özel elbiselerini giyerek başlarına taçlar takarlar. bir araya gelir makyaj yaparlar, heyecanla  kendini meşirep dansına hazırlarlar.  yöre halkı bu geleneği “kadın güzelliğinin ön plana çıkarılması” olarak kabul etmektedirler.  Kumul makam kültüründe dans ve tiyatronun şiiriyet sanatından üstün durumda olduğu anlaşılmaktadır.       

Uygur Mukamlarında Edebiyat

 Uygur Mukamlarının güfteleri, Halk ağız edebiyatı ve klasik şiiri edebiyattan ibaret olup, “Klasik on iki mukam” bünyesindeki “Mukeddeme”, “Destan”, “Meşirep” üç bölümün sırasına göre güfte edilmiştir. Şiirsellik Uygur makamlarının önemli özelliğinden biridir.  Mukam güftelerinde maneviyat, aklı -ahlakı içerikler tahakkuk edilerek etnik bir toplumu sosyal aydın topluma dönüştürücü, insan maneviyatını sağlamlaştırıcı mistik arzu-umutlar yansıtılmıştır.

Mukamın giriş bölümündeki “Mukeddeme”nın güfteleri, Felsefe ve hikmetleri içerikli olup Uygur Klasik edebiyatındaki  Ali Şir Nevai, Fuzuli, Meşirep, Zelili, Hüveyda, Bilal Nazmi gibi klasik şairlerın şiirlerinden seçilmiştir. Örneğin  Mukamının “Mukeddemesıne  Uygur şairlerınden Baba-Reyim Meşirep'ın:

“ Satarım  tellerine can Bağından  tel örüp  çalsam,

Onun    nalesinden, bi-nevanın gönlünü alsam”… 

gazeli  güfte edilmiştir.    

Mukamın ikinci bölümü “Destan”ın güftelerinde, sosyolojik ve tarihsel konuları işlenmiş olup  “Per had-i- şirin”,  “Baba- Ruşen”, “Girip-Senem” gibi  Halk ağız edebiyatındaki destan ve koşmalardan oluşmaktadır. Ör: Üz hal  Mukamının  “Destan “Müziği Ali-Şir  Neva-i nin “Perhadı-Şirın” destanından alınmış olup    Ör:  “ Nigar’ım laf açıp benden, meğer veslim sual sorursa,

                   Söyleyin bu Çin şahıdır, sevgi sahralarında avare”. (24) (Tercüme yapılamadı) Gazeli yer almaktadır.

Mukamın üçüncü bölümü “Meişrep”te  insanlar arsındaki  saygı-sevgi, sadakat ve güzelliğe ait koşmalar, beyitler yer almaktadır.

Ör:  İli yar kent mukamının birıncı meşirep nağmesinde  Uygur Klasik şairi Hüveydanın :

   “Eyıtmığılsırıngnı  sen, herkim gesırdaş özgedır

Derdı yok bi derkte, mungeyimamungdaş özgedır(25)

Beyitlerı yer almaktadır.

Uygur Mukamlarında Tiyatro

Uygurlarda Tiyatronun oluşum-gelişim süreci islimin kabulünden öncesine dayanır. Xin-jiang'in Kuzeyindeki Dün- Huang   Buda mağaraları , antik Hoten (26)   harabeleri  ve şorçuk (27) mağaralarında,   ellerine berbap ve balaman çalgısı  almış Maymun tipinde  maskeli Tiyatro  sanatçılarının kabartma resimleri bulunmaktadır. 1959 yılı Xin-jiang'in Kumul Vilayetine bağlı  Tümürıtı deki  kazılarda ortaya çıkmış bulunan “Maytırya Samit-Nataka”ve “ Nanda Nataka” isimli  iki tiyatro senaryosu  Uygurlarda İslamdan önceki  Budizm etkisi altındaki Tiyatro kültürünün oluşum ve gelişim durumunu göz önümüze  sermekte.    Çin tarihi kaynaklarından “ Eski Tang Nema”nın  4.cildinde :

Güney ve kuzey Sülalelerinin önceki padişahı  Fu-Chan (351-355)Çin,in  Batı bölgelerinden Hu-şhi  Uygur Tiyatrosu  ve Bay şhi( Reng-ga-reng)  oyun sanatçılarını taklip ettiklerinden bahis edilmektedir (28) .

Tiyatro  İslamın kabulünden sonra   Uygur Mukam “Destan”larında“Öykü” olarak , Halk “Meşirep”lerınde ise  müzikli oyun karakteri alarak devam etti. Uygur “Meşireplerı”  müzik, dans, vokal, drama-komedi, öykülerin bileşiminden  Üniversal  sanat şenliği sahnesini yarattı  .

Ör: Uygur Halk meşirep mukamlarındakı günümüzde  oynanmakta olan “Nazır kom”, “Derere oyunu”, “Çay ikram etme”, “İki  ihtiyarin su Kavgası”, “Oğul   bala çakkan”, “Keçe oyunu”,  “Vak-vak”, “Hakımin dava soruşu” , “ Cuvaz” oyunları tiyatrosal oyunlardır.  Tiyatro karakterdeki oyunlar dışında, Mukam Meşireplerınde Kadın-Erkek beraberliğinde vokalli düetli oyunlarda sıkı  gözlenmekte.     Uygur halk destanlarındaki Tiyatrosal öyküler güçlü epik anlatım ve poetik şikayet, Dedaktkpend- nasihatlerle yoğrulmuş  tiyatro  senaryolarını anımsatır.

Uygur Tiyatroları  geçmişten günümüze Uygur ukamlarının “büyük Nağme” ve  “Meşireplerı vasıtasıyla yürütülmüştür. Günümüz sahnelerinde oynanmakta olan  “ Tahir-Zühre”, “Perhad-Şirın “Leyli-Mecnun”, Yusuf- Ahmet” , Gunçem” , “Rabıye-Se-i dın”, “Çimen gül”, “Çin-muden gibi müzikaller mukam müziğiyle sahnelenmekte.  Uygurlarda en sevilen oyunlardan “ Garıb-Senem “Müzikalinde  mukam müziğinin  vokal ve  çalgısal  eserlerinden  42 parçası  bulunmaktadır. Bu durum Uygur tiyatro janrının  mukamlarla iç-içe  olduğunu göstermektedir.

Sonuç:

Uygur  Mukam( Makam) sanatı   özerindeki bilimsel çalışmalar sonuçları gösteriyor ki,  Uygur makam sanatının  tek yönlü olarak   müzik   teorisi açısından incelenmesinin Uygur makamlarının  kültürel  özelliklerine her yönü ile  aydınlığa kavuşturulamayacağına, profesyonel klasik müziği yüceltilerek, halik müziğinin dışlanmasına, müzik kültürümüzün soyutlaşmasına  yol açacağına  inanmaktayız.  Sonuç itibarıyla Uygur Mukam kültürü, seçkin şiir ve şarkıların bir birine eklenerek icra edildiği müzik parçaları ve herhangi bir hikâye temasının besteci tarafından bestelenmiş destanları değildir. Uygur mukam sanatı uzun tarihi süreç içinde gelişmiş, olgunlaşmış Tasnif-Nağmeler ve klasik şiiri eserlerden  oluşmuş semantik hareket, ila, duyusal –görüsel idrak hareketi, Duygu- düşünce, Felsefe, ideolojik kavramlar içermektedir. Uygur Mukam sanatı    büyük hacimdeki karmaşık teorik kurallara sahip dört bileşen, müzik,  şiir, Tiyatro (öykü ), dans Janrının  bileşiminden oluşmaktadır. Uygur Makamları, bu  dört bileşen vasıtasıyla  anlatım dilini  oluşturmuş olup, felsefe, ahlak, Yaşam biçimi, gelenek-görenek gibi semantik içerikleri ile halkın Toplumsal  değerlerini yansıtmaktadır. Mukam kültürünün oluşum -gelişim süreci bugünkü tarih dilimleri içinde önceki tarihi dilimlerini, klasik makam türünde halik (halk) makam türünü ve genetik özelliğini korumuş  sosyal ve kültürel  hadiselerden  oluştuğu anlaşılmaktadır.

_____________________________________

*Doç.Dr  Nuri Mahmut   Ege Üni. Devlet Konservatuarı, Ses eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi

 

1 Meşirep:   1.Uygur klasik 12mukamın üçüncü bölümünün adıdır. 2. Uygurlarda, şarkılı-danslı  eğlence toplantısı .

2 Folklor. Folklor burada geniş anlamda kullanılmıştır.

3 Mergul: Uygur 12mukamında  ara nağmelerin adıdır.

4 Mukam:Merğulların bitişinde çalınan düşürge müziği (coda),  bölümü.

5 bk: A.Ş.Muhammet Emin, “Uygur  MukamHazinesi”,Xin-jiangÜniversitesıMatbası, 1997 Xin-jiangÜrümçi,s.370.

6 Merğul ,Mukam ve mukam şube lerını bir birine ekleyen çalgısal nağmeler

7 Sujiwa (Sujup , Türk besteci ve berbapvrtüzı): Tang sülalesi( miladi 577.) yıllarında batı diyarı( türk yurdundan) küzey çinin JiuHAanedanlığındanju-wu-di Han ile evlendirilmiş Türk kızı   Asena suyüm ile birlikte Çinin iç bölgelerine gelen Türk bestecidir.    Müzik tarihçisi Feng-jing- jün, Sujup,u “Suvajiva”, yakı “Su-ji-va” olarak telaffuz etmektedir.  

8 AkarımandaSüysulalesının dayı yılları (605-618) Çinda yaşamış Uygur berbapustası .Ablız Muhammet sayramı “SüyTangsülalelerındekı Uygur sanaçılar” Mlletlerneşiryatı” (10-1993) Pekin

9 Tang sülalesi şairi yuan- jinin. “Fa-çüy”  adındaki şiiri A. M.Şükür.” Uygur mukam hazinesi”  (s. 126-127)xinjiangüniversitesi  yayin evi   4.1997.Ürümçi.

10 Hanış. Hanış (Kralıçe)

11 Hu. Hular: Antik  Çinin batısındaki Türk kavminin adlandırılması.

12 Jaing-Hu: Çinli müzikolog Jing- Jian-Mingin “Uygur 12Mukamı Hakkında” adındakımakalaesi. XinjiangKültür Dergisi, Ürümçi1986 , s.15.

13 Jiu-Jing- Bhao. Zhng- GO  “Uygur mukamlarının oluşumu, gelişim tarihi”. Makaleler toplamı( s.153).1995. Pekin.

14 mukaddeme. Mukaddeme.Mukam başı, pruloğ. Giriş müziği anlamında kullanılır

15 Meşirep.Meşirep Uygurlarda  şarkı ve danslı toplantı ) “Milis”. Baz ram anlamında kullanılır

16 Cula.   Cula .Uygur 12mukanında dans özelliği olan nağmelerden biri.

17 Senem. Uyurlarda güzelliği simgeleyen sözcük. Klasik  12mukamda senemler danslı nağmelerden oluşmaktadır

18 Selke selke: Çıfıt anlamda maslaştırmak, coşturmak,  anlamında  kullanılır.

19 Tez Teze: Çabuk- tez .ve dizmek gibi anlam içermektedir. (“Okyanus”)  s.608-251. 

20 Destan: Destan : kahramanlara övgüler, sosyolojik- tarihi olaylar, sevgi aşk gibi konular işlenmiş şiiri hikayeler anlamını taşır.

21 Mergul:  Mergullarmakam,şubelerini bir birine bağlayan insterrmental müzik parçasıdır. 

22 Kumul: çin Halik cumhuriyeti xinjiang öz erik bölgesinin batısındaki vilayet.

23 Dolan: Çin’in Xinjiang bölgesinin doğusundaYerkenvilayeti ve tarım havzasında yerleşik Uygurkavmidir.

24 Tercüme yapılmadı

25 Tercümesı. “ Söylemesen sırlarını, her kime sırdaş özgedir,

                            Derdı yokla dertleşme, heryerde yoldaş   özgedır.

26 Hoten Xijiang'in güney vilayetlerınden birı

27 Şorçuk Xinjing eyaletının güneyınde bugünkü Kara  şehir

28 “Eskı Tang Name” Hu-şİ,  Batı bölgelerden gelen Uygur oyunları hakkında yazıtlar.(dördüncü cilt)

 

İzmir   10-03-2015

 

   Kaynaklar:

1. Ven-Tung-ŞU . “Uygur 12 mukamı”  (iki kısım nota kitabı)  Milletler Neşriyatı 1965. Beyjing

 2. “Uygur 12 Mukamı”  Hakkında bilimsel araştırma makaleleri, 08-1995 Beyjing

3. Tang sülalesi” Nez meler külliyatı” (618-907.yıl   4.ve 9 .cilt)     Wey-Jinag.   “ Süy,Tang Tarihine Ait Bilimsel Makaleler Toplamı” Çin Sosyal Bilimler  Neşirevi 1981-1983 .

 4. Emet Can Ehmedi.  “Uygur Mukamları üzerine” Xinjiang Halk Neşriyatı Ürümçi 10-1982  

5.  Prof. Doktor A.M. Emin  “Uygur Mukam Hazinesi”  Xinjiang Üniversitesi  Basım evi  04-1975

6. Liyu-Yan-Şiyu. “Müzik Küğleri Tepsilatı”  Şuhu-jüyneşriyatı 1745

7.   Molla İsmetüllah Bin Molla Nimetüllah Möcizi   “Tevarıh-i Muskiyun”(Musikiciler Tarihi) Milletler Neşriyatı 1982.    Beijing

8. Abdukerim Rahman “Uygur halk destanları” Xin-jiang Halk neşriyatı. Ürümçi  01-1981.

 9. Prof. Doktor A.M.Emin “Xin-jiang,inTang hanedanlığı devrindeki nahşa-usul sanatı”  Xin-jiang Halk neşriyatı. Ürümçi.    08- 1980

__________________________________

NOT: Yukarıdaki metin Ayhan Sarı tarafından redakte edilmiş, bazı harflar ve yazımlar yazarın yazı tarzı hk. fikir vermesi bakımından olduğu gibi bırakılmıştır.

 

Facebook'ta Paylaş
 
Anahtar Kelimeler:Günümüzde, Uygur, Mukam, sanatının, karakteristik, özellikleri, üzerine, farklı, ,
Kaynak / Editör
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer MAKALE Haberleri
"Üzeyir Hacıbeyli" yadıma düştü bugün... Süleyman Şenel
Diktede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar... Adnan Atalay
Asya’dan Avrupa’ya Yaylı Çalgılar... Gözde Çolakoğlu Sarı

Asya’dan Avrupa’ya Yaylı Çalgılar... Gözde Çolakoğlu Sarı
Müzikolojide Urmevi’nin Yeri ve Müzik Eğitiminde Kadim Altı-Parmak Metodu… Recep Uslu
Kırım Tatar Halk Yırlarında Ölüm Konusu... Zekeriya Başarslan
Kırım Tatarlarının Türkiye'deki Müzik Hayatına Etkileri... Dr. Zekeriya Başarslan
Bellini Operaları ve Osmanlı’dan Türkiye’ye La Sonnambula*… Doç. Dr. Seyit Yöre
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Diğer Başlıklar

Orkestra fabrikadır.. Ayhan Sarı
“Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası“ logosu hakkında...
Prof.Dr. Gültekin Oransay'ın vefatının 31. yıldönümü...
İşlevsel Müzikoloji - Functional Musicology… Dr. Ayhan Sarı
28. Mavi Nota Müzik Ödülü Olimbera Voice Korosu’nun…
Seyit Yöre ile “Mesut İktu: Cumhuriyet’in 50 Yıllık Sesi” kitabı üzerine...
Müzisyenin çıkmazı… Dr. Fatih Coşkun*
İstanbul Müzik Müzesi Müdürlüğü’ne Dr. Ayhan Sarı atandı…
Toplumun "Korkuluk Argümanı" ve “Halil Sezai olayı”… Gökmen Özmenteş
Akademik yağmacılıkta ibret tablosu…
Günün Sözü
Yakını görmediğini göremiyecek kadar kör olanları tesbit etme yetisi önemlidir..
(Ayhan Sarı)

Yazarlar 
Röportajlar
Etnomüzikoloji Dergisi’nin 2. sayısının yayını üzerine Fırat Kutluk ile röportaj...
Ayhan Sarı: Dergiden önce Etnomüzikoloji Derneği’nin kuruluş öyküsüyle başlayalım mı? Fırat Kutluk: Etnomüzikoloji Derneği ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,27ms