Bugün - 30 Eylül 2020 Çarşamba
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Haber Detayları

Düzce Üniversitesi Türk Müziği Bölümü ilk kez öğrenci alacak…

Düzce Üniversitesi Türk Müziği Bölümü 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda Özel Yetenek Sınavı’yla ilk kez öğrenci alıyor…

EĞİTİM Haberi - 6 Ağustos 2015 Perşembe - 14:37
Düzce Üniversitesi  Türk Müziği Bölümü 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda Özel Yetenek Sınavı’yla ilk kez öğrenci alıyor…
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

Düzce Üniversitesi  Türk Müziği Bölümü 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda Özel Yetenek Sınavı’yla ilk kez öğrenci alıyor…

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi  Türk Müziği Bölümü Başkanı Prof. Dr. M. Şenel Önaldı:

“Türkiye’de ilk kez Üniversitemizde üç aşamalı bir sınav uyguluyoruz. Bunun amacı, aday öğrencileri rahatlatmak. Çünkü tek sınavlı veya iki sınavlı aşamalarda çok yetenekli kişiler heyecan ve panik içinde oldukları için maalesef sınavı kaybediyorlar. Panik ve heyecanını ortadan kaldırmak amacıyla sınavın birinci aşamasında öğrencilerin müzik yeteneklerini sunacak imkanları vereceğiz. Birinci aşamada adayların çalgılarını çalacaklarını veya sesle değerlendirilmeye tabi olacaklar. İkinci aşamada, birinci ve ikinci aşamanın toplamının değerlendirmesi  yapılacak. Yıllarca bu sınavları yapan birisi olarak birçok kez öğrencilerin yaşadıkları heyecanları gördüm ve üzüldüm. Dolayısıyla hazırlıklı gelsinler, rahat olsunlar. Yani karşılarındaki jürinin onları düşündüğünü bilerek gelsinler. Biz sanat yeteneği olanları zaten tercih edeceğiz. Öğrencilerimiz de sanat alanında gelişecek. İnşallah üniversite bittikten sonra öğretmenlik yapmak gibi bir düşünceleri varsa formasyonlara müracaat ederek öğretmen olabilirler. Amaç bizim öğrencilerimizin içinden sanatçılar çıksın”

Türk Müziği Bölümü Başkanı Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir:

“ Türk Müziği bölümü ön kayıtlarının 17-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak. Özel Yetenek Sınavı’na girmek isteyen öğrenci adaylarının YGS puan türlerinin herhangi birinden 140 taban puan alması gerekiyor.

Özel Yetenek Sınavı  üç aşamadan oluşuyor. Sınav 31 Ağustos- 5 Eylül 2015 tarihleri arasında beş gün süreyle devam edecek. Yaklaşık iki yıldır Türk Müziği programımızı hazırlamamızın temel sebebi, Düzce’nin Türkiye içerisinde sanat açısından önemli stratejik noktada olmasıdır. Şöyle ki Düzce ilinde yaklaşık 23, 24 çeşit farklı kültürden toplum var ve bu kültürler çok bozulmadan Düzce’yi mozaik bir şehre dönüştürmüştür. Bu yüzden farklı kültürel kimlikleriyle Düzce’yi ortaya çıkaracağız. Türk toplumunda hali hazırda sanat bilinci istediğimiz düzeyde değil. Öğrencilerimiz kendi dönemlerinde yada bulundukları yaş gurupları içerisinde o günkü fırsatları değerlendirememiş olabilir. Bu konuda gerçekten iyi şeyler çıkartabilecek nitelikte insanlar olabilir. Bu yüzden yaş sınırı tutmadık” 

Sınav Tarihleri

31 Ağustos - 04 Eylül 2015

Kesin Kayıt Tarihleri (Asil adaylar)

09-11 Eylül 2015

Yedek Kayıt Tarihleri (Yedek adaylar)

16-17 Eylül 2015

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu’nda; ön kayıtlar, başvuru şartları, ön kayıtta istenen belgeler, sınava giriş belgeleri, sınavda uygulanacak kurallar, Özel Yetenek Sınavı aşamaları, Özel Yetenek Sınavı değerlendirme kriterleri hakkında aday öğrencilere detaylı bilgileri içeren yönerge:

Ön kayıtlar ve başvuru şartları

(1) Adayın ön kaydı ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirtilen tarihler arasında yapılır. Adaylar, ön kayıt için istenen belgeler ile belirtilen süre içinde, fakültenin ön kayıt bürosuna şahsen veya noter tasdikli vekâletnameye sahip temsilcileri aracılığı ile başvururlar.

(2) Türk Müziği Lisans Programının Özel Yetenek Giriş Sınavı için belirlenen ön kayıt yeri ve ön kayıt tarihleri en az 15 (onbeş) gün öncesinden fakültenin internet adresinde ilan edilir.

(3) Başvuru için ÖSYM’nin her yıl yayınlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzundaki özel yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları geçerlidir.

(4) Adayların Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurabilmesi için o yıl yapılan YGS sınavına girmiş olması ve YGS puan türlerinin (YGS 1-2-3-4-5-6) herhangi birinden 140 (yüzkırk) ve daha fazla OBP hariç YGS puanına sahip olmaları gerekmektedir.

(5) Bu koşullar ve bunlara ek koşullar, ilgili Yönetim Kurulunca onaylanan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Yetenek Sınavı kılavuzunda yer alır.

(6) Başka bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel Yetenek Giriş Sınavına katılmaya engel değildir.

Ön kayıtta istenen belgeler

(1) Adayın ön kaydını yaptırabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri belirtilen süre içinde Fakülte ön kayıt bürosuna teslim etmesi şarttır:

a) Fakülte tarafından verilecek Türk Müziği Lisans Programı özel yetenek sınavı başvuru formu,

b) Sınavın yapıldığı yıla ait YGS sonuç belgesinin sureti ( Adayların YGS sonuçları ÖSYM sınav sisteminden T.C. kimlik numaraları girilerek kontrol edilecektir.)

c) T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi,

ç) Adayın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğrafı,

d) Adayın mezuniyet belgesi (Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi),

(2) Adaylar, başvuru formu ve istenen belgelerle bizzat veya temsilcileri tarafından noter tasdikli vekâletnameleriyle başvururlar.

(3) Eksik belge veya posta ile kayıt kabul edilmez.

(4) Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

Sınavların duyurulması

Sınav tarihleri ön kayıt tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Fakültenin ilgili internet adreslerinde duyurulur.

Sınava Giriş Belgeleri

Adayların özel yetenek sınavına girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) Özel Yetenek Giriş Sınavı giriş kartı ( ön kayıt sırasında adaylar tarafından doldurulacak ve Dekanlıkça onaylanarak kendisine verilecektir),

b) Fotoğraflı, onaylı özel kimlik belgesi ( TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport).

Sınavda uygulanacak kurallar

a) Adaylar sınav salonlarına hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve benzeri elektronik aygıtlarla giremez.

b) Sınav sırasında kurallara uymayanlar, sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar, sınav disiplinini bozanlar, kopya çekenler ve kopya teşebbüsünde bulunanların sınavları geçersiz sayılır.

c) Sınavların herhangi birine katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun yeni sınav yapılmaz.

ç) Sınav yoklaması; sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik numaralı özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, süresi geçmemiş pasaport, ehliyet ve kurum kimliği gibi fotoğraflı resmi kimlik belgelerinden herhangi biri) ile kontrol edilerek yapılır.

d) Sınav sırasında doğabilecek teknik aksaklıklar ya da talepler konusunda adaylar, sınav komisyonu başkanına ve/veya bölüm başkanlığına taleplerini bildirebilirler.

Özel Yetenek Sınavı

(1) Adayın yerleştirmeye esas olan puanı; ilgili yıla ait ÖSYS sınav kılavuzuna göre hesaplanır.

(2) Özel Yetenek Giriş Sınavı, eleme ve seçme niteliğinde olup 3 (üç) aşamalı olarak yapılır. Bu aşamalarda adayların müziksel özel becerileri (ses ve/veya çalgı ile performans), müziksel işitme ve müzik hafızası düzeyleri ölçülerek değerlendirilir.

Sınav Aşamaları

(1) Birinci Aşama Giriş Sınavı: Ön kayıt yaptıran tüm adaylar, sınava giriş belgesinde belirtilen gün ve saatte, müziksel özel beceri (ses ve/veya çalgı ile performans) ve müziksel hafıza (ritim ve melodi) sınavına bireysel olarak sırayla alınırlar. Birinci aşama giriş sınavında 100 (yüz) puan üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama giriş sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın bu bölümüne girmeyen adaylar, ikinci aşamaya alınmaz.

(2) İkinci Aşama Giriş Sınavı: Adaylar müziksel işitme ve müziksel hafıza (ritim ve melodi) sınavına bireysel olarak alınır. Sınavın bu bölümüne girmeyen adaylar, üçüncü aşama giriş sınavına alınmaz.

(3) Adayın birinci aşama sınavından aldığı puanın %20’si ile ikinci aşama sınavından aldığı puanın %80’inin toplamı 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olan adaylar, üçüncü aşama giriş sınavına girmeye hak kazanırlar.

(4) Üçüncü Aşama Giriş Sınavı: Adaylar müziksel özel becerileri (ses ve/veya çalgı ile performans), müziksel işitme ve müziksel hafıza (ritim ve melodi) sınavına bireysel olarak sırayla alınırlar. Üçüncü aşama giriş sınavından 70 (yetmiş) puan ve üstü puan alan adaylar değerlendirmeye alınır.

Özel Yetenek Sınavı Aşamaları Değerlendirme Kriterleri

(1) Birinci aşama giriş sınavı değerlendirme puan tablosu aşağıdaki şekildedir:

Müziksel Özel Becerileri

(Ses ve/veya Çalgı ile Performans)

50 Puan

Melodi (3 Soru)

30 Puan

Ritim (4 Soru)

20 Puan

Toplam

100 Puan

(2) İkinci aşama giriş sınavı değerlendirme puan tablosu aşağıdaki şekildedir:

Tek Ses ( 5 Soru )

10 Puan

Çift Ses ( 5 Soru )

10 Puan

Üç Ses ( 2 Soru )

10 Puan

Melodi ( 3 Soru )

50 Puan

Ritim ( 4 Soru )

20 Puan

Toplam

100 Puan

(3) Üçüncü aşama giriş sınavı değerlendirme puan tablosu aşağıdaki şekildedir:

Üç Ses (2 Soru)

10 Puan

Dört Ses (2 Soru)

10 Puan

Melodi (2 Soru)

30 Puan

Ritim (2 Soru)

20 Puan

Müziksel Özel Becerileri

(Ses ve/veya Çalgı ile Performans)

30 Puan

Toplam

100 Puan

Özel yetenek sınavının değerlendirilmesi

Özel yetenek giriş sınavına ön kayıtla başvuran adayların ÖYGS’si aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

1) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP): Üç aşamalı özel yetenek sınavının üçüncü aşama giriş sınavı değerlendirme sonucunda aldığı 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puanlardır.

2) Genel Başarı Puanının Belirlenmesi (GBP): Özel yetenek sınavının üçüncü aşamasında 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar;

a) İlgili yılın YGS kılavuzunda ve bu yönergenin 11. maddesinde belirtilen şekilde değerlendirilir.

b) Adaylar elde ettikleri Yerleştirme puanına (YP) göre en yüksekten en aşağıya göre kesin kayıt listesinde sıralanır.

c) Kesin kayıt listesi ilgili bölümün kontenjanı kadardır. Yedek liste ise ilgili bölüm kontenjanının üç katıdır.

Sınav Sonuçlarının ilanı

Belirlenen kesin kayıt listeleri Fakülte Dekanının onayı ile belirtilen tarihlerde Üniversitenin internet adresinde, asıl ve yedek listeler halinde ilan edilir. Adaylara şahsen bir duyuru yapılmaz.

Kesin Kayıt İşlemleri

(1) Kesin kayıt işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen esaslara göre, her yıl kesin kayıt tarihleri, kayıt yeri, istenen belgeler Rektörlük tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, Fakülte Dekanlığı duyuru panolarına asılır. Belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(2) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylar ilan edilen kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak kayıt yerine teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Kesin kayda hak kazanan ve ilan edilen listede belirtilen süre içinde kayıtlarını yaptırmayan (son gün saat 17:00’den sonra gelen adaylar kesinlikle kabul edilmez) veya gerekli belgeleri kayıt bürosuna teslim etmeyenlerin kesin kayıt hakları sona erer.

(4) Boş kalan kontenjana tüm yedek listedeki adayların belirlenen tarih aralığında ön kayıt yapmaları için Üniversite internet sitesinden ve Fakülte ilan panosundan duyuru yapılır. Ön kayıt ile yedek listeden kayıt yaptırmak isteyen adaylar başarı puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlayarak eksik kontenjan sayısı kadar adayın kesin kaydı yapılır.

(5) Bu kılavuzda belirtilen koşulları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. Koşulları taşımadığı halde sınavlara katılan veya kayıt yaptıran adayların sınav sonuçları ve kayıtları iptal edilir. Gerekli koşulları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar ile bu koşulları daha sonra kaybeden adayların kayıtları silinir.

ÖNEMLİ NOT: Bu Kılavuzun dayandığı Yönergede hükmü bulunmayan hallerde; Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 __________________________________________

http://www.duzce.edu.tr/Dokumanlar/956d94c7-12fd-41a1-932e-2df8575d5e49.pdf 

Facebook'ta Paylaş
 
Anahtar Kelimeler:Düzce, Üniversitesi, , Türk, Müziği, Bölümü, 20152016, Eğitim, Öğretim, Yılı’nda,
Kaynak / Editör
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer EĞİTİM Haberleri
İlk 800 bine girme başarısı ve müzik… Onur Şenel
Harvard Üniversitesi dersleri 2020-21 öğretim yılında internet üzerinden...
Kız Muallim Mektebi Musiki Dersi...

Kız Muallim Mektebi Musiki Dersi...
Blok flütü bırakıp dilli kavala geçtiler…
Doçent sayısında büyük azalma: Üniversiteler 2023'de ihtiyacı olan doçent sayısına ulaşamıyor…
Çağdaş İran Müziğinde Dizi ve Aralıklar... Hormoz Farhat, Çeviren: Ahmet Bülbül,
Nota satmak için gazeteye ilan veren ilk nota yayıncısı… Cahit Işık
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Diğer Başlıklar

Toplumun "Korkuluk Argümanı" ve “Halil Sezai olayı”… Gökmen Özmenteş
Akademik yağmacılıkta ibret tablosu…
Fırat Kutluk ile “Beethoven“ kitabı üzerine...
Deneysel covit19 bulaştırma konseri…
Rusya’da Bale Topluluğu’nda 50 sanatçıda covit 19 tesbit edildi…
“İstanbul Devlet Opera ve Balesi, aşıyı mı buldu? Ali Eyüboğlu
Feyzan Göher Vural - “Orta Asya ve Sibirya Türk Müziğinde Hayvan Üslubu” yayınlandı…
Bir emeklilik hikayesi… Tanburi Hakan Talu
“Kûçeksünbüle” makamını kim buldu?.. Recep Uslu
Cahit Öney’in ardından… Mehmet Nuri Yardım
Günün Sözü
Hep aynı telden çalan müzisyene gülünüp, geçilir...
(Horace Mann 1896-1959)

Yazarlar 
Röportajlar
Etnomüzikoloji Dergisi’nin 2. sayısının yayını üzerine Fırat Kutluk ile röportaj...
Ayhan Sarı: Dergiden önce Etnomüzikoloji Derneği’nin kuruluş öyküsüyle başlayalım mı? Fırat Kutluk: Etnomüzikoloji Derneği ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,20ms