Bugün - 30 Kasım 2020 Pazartesi
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Haber Detayları

Dicle Üniversitesi'nde I. Müzik ve Dans Kongresi

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın Azerbaycan ve Yunanistan işbirliğiyle Diyarbakır'da gerçekleştirdiği I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi 06-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında üniversite salonunda gerçekleştirildi.

KONGRE SEMP.PANEL Haberi - 12 Mayıs 2015 Salı - 10:21
Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın Azerbaycan ve Yunanistan işbirliğiyle Diyarbakır'da gerçekleştirdiği  I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi 06-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında üniversite salonunda gerçekleştirildi.
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

D.Ü. Devlet Konservatuarı Müdürü Doç.Dr. Kürşat Gülbeyaz: 

"Yurtiçi ve yurtdışında müzik ve dansla ilgilenen akademisyenleri, sanatçıları, öğrencileri bölgemizin lokomotif konumunda bulunan üniversitemizde ve şehrimizde bir araya getirdik. Bilgi alışverişi bu tür toplantıların yegane faydası. İlk defa olması, seçimlere 1 ay gibi bir süre öncesinde yapılması, ülke gündemindeki yoğunluk dezavantaj olsa da 150’nin üzerinde hocamızı buraya getirerek  iyi bir iş çıkardık..."

Sn. Yrd.Doç.Dr. Göktan Ay'ın İnternet Haber'de yayınladığı Kongre izlenimleri:

 "...Konserde konservatuar öğrencileri kısa bir konser verdiler. Bu grubun önümüzdeki günlerde Yunanistan’a bir yarışma için gideceklerini öğrendik, başarılar diledik. Kongre güzeldi, katılımcı sayısı fazlaydı. Konservatuar Müdürü Doç.Dr. Kürşad Gülbeyaz çok yoruldu, herkesle ilgilendi. Elbette, 3 salon olunca bildirileri takip etmek zorlaştı. Güzel, çalışılmış, alana katkı sağlayacak yeni bildiriler de vardı. Bildirilerdeki Türkçe yanlışları çok fazlaydı,    yine bildiriyi barkovizyona verip, kağıttan okuma tarzı hakimdi. (Bu genel bir sorun olarak devam ediyor) Fazlasıyla ortak bildiri vardı… Kongre sonrasında aynı adla yapılacak 2. Kongrenin Bakü’de yapılması konusunda tavsiye kararı alındı.Bildirilerin kısa zamanda basılıp bilim insanlarının istifadesine sunulacağını umuyoruz.Kongre sonrası, halk oyuncular olarak “Halk Oyunları Bölümlerindeki Müfredat Birliği” konulu bir çalıştay yaptık. Çalıştayda halk oyunlarının sorunları, müfredatlar ve çözüm yolları konuşuldu, mezunların istihdamına yönelik görüşler açıklandı, notlar alındı ve bu çalışmaların ciddi tutularak, süreklilik sağlanarak devam ettirilmesine karar verildi. Bölgesel konservatuarların kurularak güçlendirilmesi yerine aşırı çoğalma elbette dersleri, kadroları ve mezunları da etkilemekte. Bugün, konservatuarlar sayısı –anlamsızca- 38 oldu. 5 halk oyunu bölümü var… Müfredat birliği; ayrı konservatuarlarda okuyan gençlerin yatay geçiş yapmaları için de önemli. Bu çalıştayı yapmakla iyi bir adım atılmış oldu…" http://www.internethaber.com/dicle-universitesi-1.-muzik-ve-dans-kongresi-ve-mardin-gezisi1--17640y.htm

Yunanistan ve Azerbaycan işbirliği ile yapılan  I. Müzik ve Dans Kongresi'nin çalışma alanı  müzik ve dans olarak ikiye ayrılmıştı. Bildiriler  2 gün boyunca 3 salonda sunuldu.

Bildirilerin özet kitapçıgını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

http://www.imdcongress.com/dosya/ozet_kitapcigi.pdf

KONGRE PROGRAMI şöyleydi:

6 Mayıs 2015 Çarşamba

08:30 – 10:00      Kongre Kayıt

10:00 – 10:30      Kongre Açılış Programı

                               D.Ü. Devlet Konservatuvarı Konser

                               D.Ü. Devlet Konservatuvarı Müdürü Konuşması

                               D.Ü. Rektörü Konuşması

10:30 – 11:30      Özel Oturum (Kongre Başkanları ve Ortak Kurum Temsilcileri)

11:30 – 13:00      Öğle Yemeği

14:00 – 16:00      Oturumlar

16:00 – 16:30      Poster Sunumlar

16:30 – 17:30      Panel

18:00                     Kongre Gala Yemeği

                                7 Mayıs 2015 Perşembe

10:00 – 11:30      Oturumlar

11:30 – 13:00      Öğle Yemeği

14:00 – 16:00      Oturumlar

16:00 – 17:00      Kongre Kapanış ve Değerlendirme

                                8 Mayıs 2015 Cuma

08:30                     Mardin Gezi Programı

6 Mayıs 2015 Çarşamba

1. OTURUM

A SALONU

13:00 – 13:15      Van’da Türkülü Oyunlar Ve Dengbejlik Geleneği

The Folk Dances with Songs and “Dengbej” Tradition in Van

Cenap GÜNGÖR – Nihal CÖMERT ÖTKEN

13:15 – 13:30      Adana – Osmaniye Bölgesi Oyun ve Müzik Kültüründe “Çiftetelli”

                               The Dance of Chifti-telli in the Dance and Music Culture of Adana-Osmaniye Region

Muzaffer SÜMBÜL – Özgür PEKER

13:30 – 13:45      Erzincan Yöresinde Davul-Zurna Eşliğinde Oynanan Halk Oyunları Müziklerinin

Analizi

Analysis of the Folkloric Dance Music Performed in Erzincan Region with Shrill Pipe and

Drums

Turan SAĞER – Levent ÜNLÜ

13:45 – 14:00      Türkiye’de Yas Dansları

Lament Dances in Turkey

Mehmet ÖCAL ÖZBİLGİN – Yusuf KURT

14:00 – 14:15      TARTIŞMA

14:15 – 14:30      KAHVE ARASI

SALON B

13:00 – 13:15      İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersi Öğretimi Kazanım Boyutları

Reclamation of Music Lesson Instructor Sizes of 4th Grade Students of Primary School

                               Tarkan YAZICI, Şefika İZGİ TOPALAK

13:15 – 13:30      Çalgı Eğitiminde Kullanılan Sistematik Öğretim Yöntemleri ve Öğrencilerin Farkındalık Durumlarının Belirlenmesi

Systematic Education Methods Used in Instruments Education and has been Determined Awareness State of Students

Ali Korkut ULUDAĞ

13:30 – 13:45      Özengen Piyano Eğitimcilerinin Öğretim Uygulamaları

Teaching Applications of Private Piano Educators

Tarkan YAZICI

13:45 – 14:00      Okul Öncesi Dönemde Çalgı Eğitiminde Kullanılan Sistematik Yöntemlerde Öğretmen

                                Faktörü

                                Teacher Factor in Systematic Procedures Used in Instrumental Training in Preschool Period

                                Tuna TAŞDEMİR, Erhan MERT

14:00 – 14:15      TARTIŞMA

14:15 – 14:30      KAHVE ARASI

SALON C

13:00 – 13:15      Müzik İncelemesinde Toplumsal Kuram: Türk Halk Müziği Örnek Olayı

                                Social Theory in Music Research: Turkish Folk Music Case Study

                                Barış GÜRKAN

13:15 – 13:30      Seçim Müzikleri Bağlamında Siyaset Ve Müzik

                                Politics and Music in the Context of Political Election Campaigns

                                Nurten KIRMIZIBAYRAK

13:30 – 13:45      Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Çalgıya Yönelik Benlik Algılarının Bazı Değişkenler

                                Açısından İncelenmesi

A Study of Self-Perception of the Fine Arts High School Students towards Their Musical Instruments in Terms of Some Variables

                               Gülbahar KARABULUT - Enver TUFAN

13:45 – 14:00      Yaratıcı Dans ve Füg Analizi

Creative Dance and Analysis of Fugue

Peyruze Rana ŞİMŞEK, Sermin BİLEN

14:00 – 14:15      TARTIŞMA

14:15 – 14:30      KAHVE ARASI

SALON D

13:00 – 13:15      Kültürlenme Sürecinden Formal Eğitime, Kars Âşıklık Geleneğinde Değişim ve Süreklilik:

                                “Âşık Günay Yıldız”

Change and Continuity in the Tradition of Minstrelsy in Kars from the Enculturation Process to Formal Education: Günay Yıldız, the minstrel

Elif BEKTAŞ – Caner BEKTAŞ

13:15 – 13:30      Dersim’in Kaybolmuş Ağıtları

TheLost Laments from Dersim

Martin Greve

13:30 – 13:45      Çınarköy Tahtacılarının Kına Törenlerindeki Müzikli Uygulamaların İncelenmesi

A Research on the Musical Practices of Henna Night in ÇınarköyTahtacı Culture

Senem ERSİN GENÇ

13:45 – 14:00      Romantik Dönem Piyano Eserlerinin Genel Özellikleri

General Characteristics of the Romantic Period Piano Works

Sinan TÜFEKCİ – Sibel KARAKELLE

14:00 – 14:15      TARTIŞMA

14:15 – 14:30      KAHVE ARASI

2. OTURUM

A SALONU

14:30 – 14:45      Balkan Halk Dansları Müziğinde Kontrbasın Kullanım Şekli

The Usage of Double Bass in Balkan Folk Dance Music

Arda ERAVCI – Sevda CAN

14:45 – 15:00      Orf Yaklaşımında Dans-Çalgı İlişkisi

The Relation of Instrument and Dance in Orff Approach

Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN – Mete BURUBATUR

15.00 – 15.15      Mey ve Zurnanın Halk Oyunlarının İcrasında Kullanımı

Use of Mey and Zurna in Performing Folk Dances

Gürkan ÇAKMAK

15:15 – 15:30      Halk Danslarına Çalgısal Eşlikte Geleneksel İcra Biçimi  “Ayağa Çalma ve Asma

Davul Örneği”

Traditional Performing Style of Instrumental Accompanied to Folk Dances “Playing to Foot

Movement and Sample of Suspending Drum”

Eyüp UZUNKAYA

15:30 – 15:45      TARTIŞMA

15:45 – 16:00      KAHVE ARASI

SALON B

14:30 – 14:45      Osmanlı Toplumunda Eğlence Kültürü ve Müzik

In The Ottoman Society Entertainment Culture and Music

Volkan KARABOĞA

14:45 – 15:00      Yörük Çobanlığında Müzik

                                The Music of Yoruk Shepherd

                                Zehra YILMAZ

15.00 – 15.15       Yirminci Yüzyılda Yapılan Derleme Çalışmaları Ve Bu Çalışmalar Sonrası Yayınlanan

                                Kaynaklar Üzerine Bir İnceleme

Compiling Works in the Twentieth Century and a Review on Issues Published Later These Works

                                Ahmet FEYZİ

15:15 – 15:30      Mahalli Dil Kültürünü Bilmeyen Derlemecilerin, Geleneksel Müziğe Olumsuz Etkileri

Negative Effects of Compilers, Who Don’t Know Local Language Culture, to the Traditional Music

                                Aşkın ÇELİK – Can DOĞAN

15:30 – 15:45      TARTIŞMA

15:45 – 16:00      KAHVE ARASI

SALON C

14:30 – 14:45      Devlet Müzik Kurumlarının Hedeflenen Başarısında “Müzik Yöneticisi”

                                “Music Administrator” in the Targeted Success of State Music Institutions

Esin de Thorpe MILLLARD

14:45 – 15:00      Politik Yaklaşımların Müzik Üzerindeki Etkileri (Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı

                                Örneği)

Effects of the Political Approaches Music (Sample of Conservatory of Kayseri Metropolitan Municipality)

                                Levent DEĞİRMENCİOĞLU

15.00 – 15.15      Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma Sürecinde Müzik Ve Bunun Devlete Etkileri

Music And Its Effects over the State during the Ottoman State’s Westernization Period

Kürşat KORKUT- Sungur DOĞANÇAY

15:15 – 15:30      Müzik Kurumlaşması ve Tüsak Yasa Taslağı

The Association of Music and the Draft Law for Turkish Art Association (Tusak)

Gürsel YURTSEVEN

15:30 – 15:45      TARTIŞMA

15:45 – 16:00      KAHVE ARASI

SALON D

14:30 – 14:45      Doğu Romanlarının Müzik Pedagojisi ve Performans Pratikleri; “Malatya Örneği”

                                Music Pedagogy and Performance Practices of the Eastern Romani: “Malatya Case”

                                Zafer KILINÇER

14:45 – 15:00      Türk Müziği İcrasında İnsan Sesinin Eğitimi’ne Yönelik Psikolojik ve Fiziksel Yaklaşımlar

Psychological and Physical Approaches Aimed At Human Voice Training for Performing Turkish Music

Ayşegül ARAL ALTIOK

15.00 – 15.15      Solfej Kitaplarındaki Ses Sınırı Sorunu: Lavignac 1a Örneklemi

Voice Limit Problems in Solfege Book: Lavignac 1a Sample

Faruk YILDIRIM

15:15 – 15:30      Müzik Biliminin Öğrencilere Aşılanması

Representing Musical Subjects to the Schoolchildren

Leman MEHDIQULIYEVA

15:30 – 15:45      TARTIŞMA

15:45 – 16:00      KAHVE ARASI

16:00 – 16:30      POSTER SUNUMLAR

7 Mayıs 2015 Perşembe

1.           OTURUM

A SALONU

10:00 – 10:15      Batı Dans Sanatında Koreografi ve Müzikal Kompozisyon İlişkisi

The Relationship between Choreography and Musical Composition in Western Dance Art

Ayrin ERSÖZ

10:15 – 10:30      Halk Oyunlarında Metin-Oyun İlişkisi; “Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

The Relationship between Text and Dance; an Example of “East Blacksea Region”

İdris Ersan KÜÇÜK

10:30 – 10:45      Müzikal Bir Ritüel Olarak Mehteran Gösterileri

Mehteran Shows As a Musical Ritual

Okan SAĞLAMBİLEN

10:45 – 11:00      İşlevsel Halk Bilimi Kuramı Bağlamında “Kars İlinde Oynanan Şeyh Şamil Oyunu’nun” İncelenmesi

A Study on ‘‘Sheikh Shamil Dance Performed in the Province of Kars’’ Within the Context ofFunctional Folklore Theory

Funda BOZKURT

11:00 – 11:15      İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Celaliye Mahallesi’nde Yaşayan Patriyotların Düğün Geleneklerinde Müzik ve Oyun Bağlamında 1960’lardan Bugüne Yaşanan Değişimler

The Changes in the Feast Traditions of Patriots Who Live in Celaliye Neighborhood of Büyükçekmece District of Istanbul City From 1960’s to Today in the Context of Dance and Music

Bülent KURTİŞOĞLU – Seren DALAY

11:15 – 11:30      TARTIŞMA

11.30 – 13.00      ÖĞLE YEMEĞİ

SALON B

10:00 – 10:15      Sanata Müdahale, Devlet ve Meşrulaştırma

Art Intervention, State and Legitimating

Şanser VURGUN, Güliz Müge AKPINAR, Zehra GÜLCAN, Mümin ESER

10:15 – 10:30      Türk Müzik Kültüründe Afro Unsurlar

African Elements in Turkish Musical Culture

Utku DAĞKIRAN, Rasheedah MULLINGS DAĞKIRAN

10:30 – 10:45      20. Yüzyıl Azerbaycan’da Politik Yaklaşımların Müzik Kültürüne Etkisi

Political Approach Influence to Musical Culture in the 20-th Century

Züleyha ABDULLA

10:45 – 11:00      Diasporada Bir Kürt Müzisyen Nizamettin Ariç

A Kurdish Musician in the Diaspora Nizamettin Ariç

Ebru AVCI

11:00 – 11:15      TARTIŞMA

11.30 – 13.00      ÖĞLE YEMEĞİ

SALON C

10:00 – 10:15      Azerbaycan Besteçilerinin Eserlerinde Şüşter Makami ve Geleneksel Müzik Türleri

                                Makam Shuster and Traditional Music Genres in Azerbaijan Composers Works

Şebnem Müsannif ŞIHALIYEVA

10:15 – 10:30      Türkiye Korolar Şenliği Konserlerinde Geleneksel Türk Müziği’nin Yeri

Position of Traditional Turkish Music at Turkey Choral Festival Concerts

Zeynep KAYA, Pınar ŞAHİN

10:30 – 10:45      Avant-Garde Sanatında Çağdaş Bir Ağıt Örneği: Erdem Helvacıoğlu & Rose Bandt Black

                                Falcon Eserinin İncelenmesi

An Example of Contemporary Lament in the Art of Avand-Garde: “Black Falcon” with Erdem Helvacıoğlu & Ros Bandt”

Hakan DURAN

10:45 – 11:00      Öğrenci Görüşlerine Göre Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarında Müzik Teknolojilerinin

                                Kullanımı

The Views of Students on the Usage of Music Technologies in the Division of Teaching Music License Programs

Derya SELÇUK KÖSE

11:00 – 11:15      TARTIŞMA

11.30 – 13.00      ÖĞLE YEMEĞİ

SALON D

10:00 – 10:15      Mesleki Müzik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Eleştirel Düşünme

                                Eğilimleri

Critical Thinking Tendency of Students at Higher Education Institutions Providing Professional Music Education

Levent ÇINARDAL – F. Ceyda ÇINARDAL – Binali ÇATAK

10:15 – 10:30      Atonal Müziğin Tarihsel Gelişimi ve Felsefi Arka Planı

Historical Development and Philosophical Background of Atonal Music

Fırat İLİM

10:30 – 10:45      Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Seksolekt – Müzikolekt Özellikleri:

                                Urfa Yöresi Örneklemi

Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics of Sexolect – Musicolect: A Case Study of Urfa Region

Gonca DEMİR

10:45 – 11:00      Multidisipliner Bir Bilim Olarak Müzik

Music as a Multidisciplinary Science

Deniz AYDAR

11:00 – 11:15      TARTIŞMA

11.30 – 13.00      KAHVE ARASI

SALON E

10:00 – 10:15      Türk Müziğinde Uygulama ile Teori Farklılığı Tespiti Noktasında Kullanılabilecek Bilgisayar

                                Yazılımları

Distinguish the Theoretical and Practical Differences Using Software for Turkish Music

Emre PINARBAŞI – Ahmet ÇAKIR

10:15 – 10:30      Stüdyo Müzisyeni: Aranjörler Ve Profesyonel Kayıt Müzisyenlerinin Görüşleri Çerçevesinde

                                Ülkemizde Stüdyo Müzisyenliğinin Temel Özellikleri

Studio Musician: Basic Structures of Studio Session Musicians in Turkey from the Perspectives ofArrangers and Professional Studio Session Musicians

İsmail SINIR – Halil APAYDIN – Fatma SINIR

10:30 – 10:45      Aranjörlük Yaratıcılık ve Teknoloji

Arranging Creativity and Technology

İsmail SINIR

10:45 – 11:00      Keman Öğretiminde Teknolojik Unsurlardan Yararlanmanın Gerekliliği

The Necessity of Benefitting From Technological Elements in Violin Teaching

Soner OKAN

11:00 – 11:15      Halk Oyunları Müziklerinin Stüdyo Ortamında Yapılması ve Karşılaşılan Sorunlar

Making Folk Dance Music at Studio and Problems Encountered

                                Mustafa ŞAHİN

11:10 – 11:30      TARTIŞMA

11:30 – 13:00      ÖĞLE YEMEĞİ

1.           OTURUM

SALON A

13:00 – 13:15      Obezite ve Dans; Halk Oyunları Örneklemi

Obesity and Dance; Folk Dance Sample

Bülent KURTİŞOĞLU – Gülsüm HATİPOĞLU ÖZCAN – Sancar ÖZCAN

13:15 – 13:30      Halk Danslarının Zihinsel Boyutları

Mental Dimension of Folk Dance

Mustafa KAYA, Özgür Zafer ALKAYA, Kürşad GÜLBEYAZ

13:30– 13:45       Geleneksel Halk Oyunlarında Popüler Kültür Etkileri “GDO – Genetiği Değiştirilmiş Oyunlar”

Popular Culture Effects on Traditional Folk Dance “GMD – Genetically Modified Dances”

Eyüp UZUNKAYA

13:45 – 14:00      Halk Danslarında Feminist Eleştirinin Gerekliliği

The Necessity of Feminist Criticism in Folk Dances

Mehmet ERDEM

14:00 – 14:15      TARTIŞMA

14:15 – 14:30      KAHVE ARASI

SALON B

13:00 – 13:15      Azerbaycan'ın kadın bestecileri eserlerinde şehitlik konusu

The embodiment of martyrdom in the creativity of women composers of Azerbaijan

Rövşane KERİMOVA

13:15 – 13:30      Azerbaycan müzik sanatının ve eğitiminin gelişmesinde kadın piyanistlerin rolü

The role of female pianists in the development of Azerbaijan music art and education

Saide Hacibaba kızı HALİLOVA

13:30– 13:45       Diyarbakır’da Müziğin Sosyal Sorumluluk Bağlamında Yeri Ve Önemi

The Importance of Music in the Context of Social Responsibilities in Diyarbakir

Songül ÇAKMAK

13:45 – 14:00      İnsanın Vatansever Ruhta Büyümesinde Tarihi Eserlerin Rolü

History Works Significance in Man’s Patriotic Growing up Spirit

Vüqar HÜMBETOV

14:00 – 14:15      TARTIŞMA

14:15 – 14:30      KAHVE ARASI

SALON C

13:00 – 13:15      Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kürt Müziğinde Kadının Evlilik Problemleri

Marriage Problems of Women in Kurdish Music within the Context of Social Gender

Tekin ÇİFÇİ

13:15 – 13:30      Ortaçağda Türk Kadını ve Avrupa Kadını

Turkish and European Woman in Medieval Time

Yalçın ABDULLA

13:30– 13:45       Azerbaycan'da Koro Sanatının Oluşumu ve Gelişim Yolları Hakkında

About Chorus Development Ways and Occupation Originating in Azerbaijan

Aynur HÜMBETOVA

13:45– 14:00       Müzik Ve Toplumsal Cinsiyet “Farklı Kültürlerin Müzik Pratiklerinde Kadının Konumu”

Music and Gender: "The position of woman in different cultures' music practices"

Ruşen ALKAR

14:00 – 14:15      TARTIŞMA

14:15 – 14:30      KAHVE ARASI

SALON D

13:00 – 13:15      Sinema ve Müzik; Türkiye’de Film Müziği Yapmak

Cinema and Music; to Make Soundtrack in Turkey

Salim SINAR

13:15 – 13:30      İlk Okuma Öğretiminde Kullanılan Şarkıların İncelenmesi

Analysis of the Songs Used in Primary Reading Teaching

Derya ARSLAN, Yıldız MUTLU YILDIZ, Sibel KARAKELLE, Özge Ruken ERGÜN

13:30– 13:45       Mûsikîde Bir Hizmetkâr Liderlik Örneği Olarak Hüseyin Erbay

Servant Leader in Turkish Art Music: Hüseyin Erbay

Suzan URGAN – Mustafa Kemal DEMİRCİ – Bünyamin ÖZGÜLEŞ – Nuray MERCAN

13:45– 14:00       Sanat, Kültür ve Siyaset Etkileşiminde W.A.Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” Operası

                                Arts, Culture and Political Interaction in W.A. Mozart’s “Abduction from the Seraglio” Opera

Derya AĞCA

14:00 – 14:15      TARTIŞMA

14:15 – 14:30      KAHVE ARASI

1.           OTURUM

SALON A

14:30 – 14:45      Türk Halk Oyunlarının Sahnelenme Sürecinin Oyunlar ve İlgili Unsurlar Üzerinde Yarattığı Değişimler

Changes in Dances and Related Components bythe Staging Process of Turkish Folk Dances

Bülent KURTİŞOĞLU – Arda ERAVCI

14:45 – 15:00      Halay Bölgesindeki Delilo Oyununun Analizi: Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl İllerinin Karşılaştırılması

Analiysis of Delilo Dance in Region: Diyarbakır, Elazığ and Bingöl Provinces

Abdülmenaf KORKUTATA – Kürşad GÜLBEYAZ

15:00 – 15:15      Halk Dansları Derlemelerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

Problems and Possible Solutions Encountered in Folk Dance Compilation

Ahmet Selim DOĞAN

15:15 – 15:30      Leyla Gencer’in Dünya Opera Sanatının Diğer Temsilcilerine Göre Giuseppe Verdi’nin “İl Travotore” Operasının Leonara Karakteri Örneğinde Sahne Özellikleri

Comparing Leyla Gencer’s Performance to Other Professional Opera Singersof the World Opera “The Troubadour” Giuseppe Verdi

Osman ÖZEL

15:30 – 15:45      TARTIŞMA

SALON B

14:30 – 14:45      İbradı Müziğinde Def Çalgısı

The Def in İbradı Music

                                Gülay DİRİ

14:45 – 15:00      Ud İcra Geleneğinde Süslemeler, Nota ve İcra Farklılığı

Ornamentations, Notes and Executional Differences at Traditional Oud Execution

                               Mehmet BİTMEZ

15:00 – 15:15      Bir Halk Çalgısından Daha Fazlası: Tar

More Than a Folk Musical Instrument: The Tar

Ahmet Serhat TURUNÇ

15:15 – 15:30      Kars Müzik Kültüründe Kullanılan Çalgılar

Musical Instruments Used in Kars Music Culture

Yakup AÇAR – Caner BEKTAŞ

15:30 – 15:45      TARTIŞMA

SALON C

14:30 – 14:45      Sûz-i Dil Makamına Dâir

On The MakamSûz-iDil

Özgen KÜÇÜKGÖKÇE

14:45 – 15:00      Halk Dansları Bir Popüler Kültür Gibi Piyano Transkripsiyasında

Folk Dances like the Popular Culture in Arrangement \Acoustic Backing \ For Pianoforte

Gülnaz ABDULLAZADE

15:00 – 15:15      Duduğun Popülerleşmesiyle Enstrümana Yansıyan Gelişmeler

The Developments of Duduk after the Popularization

CemEKMEN

15:15 – 15:30      Tasnif ve İcra Özellikleri

Tasnif and Performance Aspects

Fikri SOYSAL – Erkan YÜRÜMEZ

15:30 – 15:45      TARTIŞMA

SALON D

14:30 – 14:45      İstanbul-Galata Mevlevihanesi’nin Musiki Eğitimine Geçmişte ve Günümüzde Katkıları

The Musical Contribution of Istanbul Galata “The House of Whirling Dervishes” in the Past andToday

                                Süleyman ERGİŞİ

14:45 – 15:00      Erzurum Yöresine Ait Sözsüz Eserlerin Ezgi Analizi

The Melody Analysis of Instrumental Works by Erzurum Region

Turan SAĞER – Murat Kamil İNANICI – İsmail Hakkı GERÇEK

15:00 – 15:15      Erzurum Yöresi Sözlü Oyun Havalarının Geleneksel Türk Sanat Müziği Kuramına Göre

                                Ezgisel Analizi

Analysis of Verbal Dance Tunes of Erzurum Province According to Model of Traditional Turkish Art Music

Turan SAĞER – Zafer AKINCIOĞLU

15:15 – 15:30      Türk Halklarının Şarkılarında Tür Özelliği

Genre Peculiarities in Turkic Peoples Songs

Habibe MAMMADOVA

15:30 – 15:45      TARTIŞMA

 

KONGRE KOORDİNATÖRÜ

Doç.Dr. Kürşad GÜLBEYAZ

KONGRE BAŞKANLARI

Prof.Dr. Turan SAĞER

Prof.Dr. Gürbüz AKTAŞ

 

 

 

Bilimsel Sekretarya

Ahmet GÜNDÜZ

İlke KIZMAZ

Mehmet ERDEM

Mustafa ŞAHİN

Sonay ÖDEMİŞ

Soner OKAN

Tarkan YAZICI

 

 

Düzenleme Kurulu

Ahmet GÜNDÜZ               Dicle Üniversitesi

Cihan TABAK      Harran Üniversitesi

Emre PINARBAŞI              Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Evrim KAŞIKÇI    Trakya Üniversitesi

Ferat KAYA          Dicle Üniversitesi

Fethi KARAKEÇİLİ             York Üniversitesi

İlhan ERSOY        Ege Üniversitesi

İlke KIZMAZ        İstanbul Teknik Üniversitesi

İsmail SINIR        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Mehmet ERDEM              Kars Kafkas Üniversitesi

Murat İÇKIR        Trakya Üniversitesi

Mustafa ŞAHİN  Dicle Üniversitesi

Ömer ADIGÜZEL               Ankara Üniversitesi

Recep USLU       Gazi Üniversitesi

Sonay ÖDEMİŞ   İstanbul Teknik Üniversitesi

Soner OKAN       Dicle Üniversitesi

Şefika İzgi TOPALAK        Karadeniz Teknik Üniversitesi

Tarkan YAZICI    Dicle Üniversitesi

 

 

Bilim ve Hakem Kurulu

 

Dr. ADNAN KOÇ İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. AHMET BÜLENT ALANER       Anadolu Üniversitesi

Dr. AHMET HAKKI TURABİ            Marmara Üniversitesi

Dr. AHMET HAMDİ ZAFER             Trakya Üniversitesi

Dr. AHMET SELİM DOĞAN            Atatürk Üniversitesi

Dr. AHMET SUAT KARAHAN         Harran Üniversitesi

Dr. AHMET TERZİOĞLU  Erzincan Üniversitesi

Dr. AHMET YÜRÜR          Emekli

Dr. AKIN ARABOĞLU       Trakya Üniversitesi

Dr. ANIL ÇELİK   Nevşehir Üniversitesi

Dr. ANN R. DAVID            Roehampton Üniversitesi – İngiltere

Dr. ARDA EDEN  İnönü Üniversitesi

Dr. ARDA GÖKSU              Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. ASLIHAN ERUZUN ÖZEL          Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. AŞKIN ÇELİK Kars Kafkas Üniversitesi

Dr. ATİLLA ÇAĞDAŞ DEĞER           Hacettepe Üniversitesi

Dr. ATİLLA SAĞLAM         Trakya Üniversitesi

Dr. AYHAN EROL              Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. AYHAN SARI İstanbul Devlet Türk Müziği Korosu

Dr. AYKUT ÖNDER SARIÇİFTÇİ     Pamukkale Üniversitesi

Dr. AYRİN ERSÖZ              Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. AYŞE MERAL TÖREYİN            Gazi Üniversitesi

Dr. AYŞE SEZER  Akdeniz Üniversitesi

Dr. AYŞEGÜL ARAL ALTIOK           İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. BABEG GURBANOV   Gaziantep Üniversitesi

Dr. BAHADIR TUTU          Ege Üniversitesi

Dr. BANU MUSTAN DÖNMEZ      İnönü Üniversitesi

Dr. BERNA KURT KEMALOĞLU    İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. BÜLENT KURTİŞOĞLU             İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. CAN KARAHAN           Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. CANSEVİL TEBİŞ         Balıkesir Üniversitesi

Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU           Sakarya Üniversitesi

Dr. CEMAL YURGA           İnönü Üniversitesi

Dr. CENGİZ ŞENGÜL        Atatürk Üniversitesi

Dr. CENK GÜRAY              Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. CİHAN YURTÇU         İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. CİHAT CAN   Gazi Üniversitesi

Dr. DENİZ BESTE ÇEVİK KILIÇ       Balıkesir Üniversitesi

Dr. DENİZ ÖZDEMİR TUNÇER      İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. EFE AKBULUT             Pamukkale Üniversitesi

Dr. ELSIE IVANCICH DUNIN          Kaliforniya Üniversitesi – ABD

Dr. EMİN ERDEM KAYA   Nevşehir Üniversitesi

Dr. EMRE ÜSTÜN             Nevşehir Üniversitesi

Dr. ERCAN KILKIL             Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. ERDEM ÇAĞLAR         Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. ERDEM ÖZDEMİR      Uludağ Üniversitesi

Dr. ERDEM ÇÖLOĞLU     Mimar Sinan Üniversitesi

Dr. EREN ÖZEK   İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. ERHAN ÖZDEN           İstanbul Üniversitesi

Dr. EROL PARLAK             İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. ERSAN ÇİFTÇİ             Erzincan Üniversitesi

Dr. ERTUĞRUL BAYRAKTARKATAL             Başkent Üniversitesi

Dr. ESİN de THORPE MILLARD     Ege Üniversitesi

Dr. ESİN UÇAL CANAKAY               Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. ESRA KARAOL             İstanbul Üniversitesi

Dr. ESRA ÖĞÜT DALKIRAN            Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. EYÜP UZUNKAYA       İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. F. BELMA KURTİŞOĞLU          İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. F. REYHAN ALTINAY  Ege Üniversitesi

Dr. FARUK DÜZGÜN        Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. FATİH AKBULUT         OndokuzMayıs Üniversitesi

Dr. FATİH ÇATIKKAŞ         Celal Bayar Üniversitesi

Dr. FATİH SALİH COŞKUN              Ege Üniversitesi

Dr. FATMA ADİLE BAŞER               Fatih Üniversitesi

Dr. FERDİ KOÇ    Sakarya Üniversitesi

Dr. FERİT BULUT              Niğde Üniversitesi

Dr. FEYZAN VURAL          Niğde Üniversitesi

Dr. FIRAT KUTLUK            Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. FİKRET DEĞERLİ         Fatih Üniversitesi

Dr. FÜSUN AŞKAR            Ege Üniversitesi

Dr. GÖKAY YILDIZ             Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. GÖKHAN EKİM           Ege Üniversitesi

Dr. GÖKTAN AY  İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. GÖZDE ÇOLAKOĞLU SARI       İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. GULNAZ ABDULLAZADE          Bakü Müzik Akademisi

Dr. GÜL ÇİMEN  Gazi Üniversitesi

Dr. GÜLAY MİRZAOĞLU  Hacettepe Üniversitesi

Dr. GÜLCE COŞKUN         Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. GÜLÇİN YAHYA KAÇAR            Gazi Üniversitesi

Dr. GÜLER DEMİROVA GYÖRFFY Ankara Üniversitesi

Dr. GÜLTEKİN ŞENER      Gaziantep Üniversitesi

Dr. GÜRBÜZ AKTAŞ          Ege Üniversitesi

Dr. GÜRSAN SARAÇ         Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. H. TAHSİN SÜMBÜLLÜ            Atatürk Üniversitesi

Dr. HABİBE MAMMADOVA           Bakü Müzik Akademisi

Dr. HAKAN SAKAR            Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. HAKAN TATYÜZ          Gaziantep Üniversitesi

Dr. HASAN ARAPGİRLİOĞLU         Kırıkkale Üniversitesi

Dr. HASAN BOZKURT       Akdeniz Üniversitesi

Dr. HATİCE SELEN TEKİN               Sakarya Üniversitesi

Dr. HÜSEYİN ARSLAN      Dicle Üniversitesi

Dr. HÜSEYİN YALTIRIK    TRT İzmir Radyosu

Dr. HÜSEYİN YÜKRÜK     Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. IDA MEFTAHI              Maryland Üniversitesi – ABD

Dr. ILGIM KILIÇ  İnönü Üniversitesi

Dr. IRENE MARKOFF        York Üniversitesi – Kanada

Dr. İBRAHİM YAVUZ YÜKSELİN    Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. İLHAN ERSOY             Ege Üniversitesi

Dr. İLKER KÖMÜRCÜ       Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. İLKNUR DEMİRBAĞ   İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. İPEK TARGAY KIVRAK               Gazi Üniversitesi

Dr. İSMAİL GÜVEN           Ankara Üniversitesi

Dr. İSMAİL SINIR              Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. JANOS SİPOS              Franz Liszt Academy Of Music – Macaristan

Dr. JOHN MARGON O’CONNELL Cardiff Üniversitesi – İngiltere

Dr. KAMİLE AKGÜL          Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. KORAY SAZLI               Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. KÖKSAL APAYDINLI   Ordu Üniversitesi

Dr. KÜRŞAD GÜLBEYAZ   Dicle Üniversitesi

Dr. LALE HÜSEYNOVA     Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. LYUBEN TZVETANOV DOSEV Plovdiv Müzik ve Dans Sanatları Akademisi - Bulgaristan

Dr. M. CİHAT AŞKIN         İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. M. HAKAN CEVHER   Ege Üniversitesi

Dr. M. HAKAN SAKAR      Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. M. ÖCAL ÖZBİLGİN   Ege Üniversitesi

Dr. M. SERKAN UMUZDAŞ            Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. MAHMUT KARAGENÇ             Ege Üniversitesi

Dr. MAHMUT SARI           Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. MARTİN GREVE         Orient - İnstitut İstanbul

Dr. MAYA SADIKZADEKIZI              Bakü Müzik Bilimler Akademisi – Azerbaycan

Dr. MELTEM EROL DÜZBASTILAR              Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. METİN EKE   İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. METİN EKİCİ               Ege Üniversitesi

Dr. METİN ÖZARSLAN     Hacettepe Üniversitesi

Dr. MILCHO VASILEV       Plovdiv Müzik ve Dans Sanatları Akademisi - Bulgaristan

Dr. MURAT ÇAĞLAR        Akdeniz Üniversitesi

Dr. MUSTAFA APAYDIN  Ankara Üniversitesi

Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT         Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. MUSTAFA ŞAHİN       Dicle Üniversitesi

Dr. MUSTAFA USLU         Marmara Üniversitesi

Dr. MUZAFFER SÜMBÜL Çukurova Üniversitesi

Dr. MÜNİR NURETTİN BEKEN     Kaliforniya Üniversitesi – ABD

Dr. MÜRVET NEVRA KÜPANA      Sakarya Üniversitesi

Dr. NECDET KALENDER  Uludağ Üniversitesi

Dr. NESRİN BİBER ÖZ      Uludağ Üniversitesi

Dr. NEZİHE ŞENTÜRK      Gazi Üniversitesi

Dr. NİHAL CÖMERT ÖTKEN          İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. NİLGÜN DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK              İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. NİLGÜN SAZAK           Sakarya Üniversitesi

Dr. NURTUĞ BARIŞERİ    Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. OĞUZ OZAN BİLEN    Harran Üniversitesi

Dr. OĞUZ ÖZCAN             Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. OKAN MURAT ÖZTÜRK           Başkent Üniversitesi

Dr. OYA LEVENTOĞLU    Erciyes Üniversitesi

Dr. OYTUN EREN             Anadolu Üniversitesi

Dr. OZAN BAYSAL             İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. Ö. SADIK KARATAŞ    Atatürk Üniversitesi

Dr. ÖMER ADIGÜZEL       Ankara Üniversitesi

Dr. ÖMER BARBAROS ÜNLÜ        Ege Üniversitesi

Dr. ÖZGE ÇONGUR YEŞİLKAYA     Gazi Üniversitesi

Dr. ÖZGEN KÜÇÜKGÖKÇE             Ege Üniversitesi

Dr. ÖZLEM AKKAYNAK    Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. PAROMİTA KAR          York Üniversitesi – Kanada

Dr. PLACIDA STARO         Bologna Üniversitesi – İtalya

Dr. RECEP USLU               Gazi Üniversitesi

Dr. RIZA AKYÜREK            Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. RUHİ AYANGİL           Fatih Üniversitesi

Dr. SAVAŞ EKİCİ Gaziantep Üniversitesi

Dr. SEDAT TAMAY            Ardahan Üniversitesi

Dr. SERAP AKDENİZ         Ege Üniversitesi

Dr. SERAP YÜKRÜK          Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. SERENAT SARIKAYA İSTANBULLU       Niğde Üniversitesi

Dr. SERHAT TURUNÇ      İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. SERHAT YENER          Ordu Üniversitesi

Dr. SERKAN ÇAKIR           İnönü Üniversitesi

Dr. SERMİN BİLEN           Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. SERPİL MURTEZAOĞLU          İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. SERPİL UMUZDAŞ      Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. SERVER ACİM             İnönü Üniversitesi

Dr. SERVET YAŞAR           Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dr. SEVAL KÖSE Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. SEYİT YÖRE  Selçuk Üniversitesi

Dr. SEZEN ÖZEKE              Uludağ Üniversitesi

Dr. SİBEL KARAKELLE      Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. SONGÜL KARAHASANOĞLU   İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. SUNA ÇEVİK Gazi Üniversitesi

Dr. SÜLEYMAN TARMAN              Aksaray Üniversitesi

Dr. ŞEBNEM YILDIRIM ORHAN    Gazi Üniversitesi

Dr. ŞEHRİBAN KOCA        Mersin Üniversitesi

Dr. ŞEHVAR BEŞİROĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. ŞİRİN AKBULUT DEMİRCİ       Uludağ Üniversitesi

Dr. ŞÜKRÜ ÖNER DİNÇ   Trakya Üniversitesi

Dr. TANJU ARABOĞLU    Trakya Üniversitesi

Dr. TARKAN YAZICI          Dicle Üniversitesi

Dr. TİMUR VURAL            Niğde Üniversitesi

Dr. TURAN SAĞER            Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. UBEYDULLAH SEZİKLİ              İstanbul Üniversitesi

Dr. UFUK YAĞCI Pamukkale Üniversitesi

Dr. UĞUR ALPAGUT        Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. UĞUR TÜRKMEN       Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dr. YAKUP ALPER VARIŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. YAVUZ DURAK            Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. YUSUF AKBULUT       Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. YÜKSEL PİRGON        Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Z. SEÇKİN GÖKBUDAK             Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. ZAFER GÜZEY             Anadolu Üniversitesi

Dr. ZEKERİYA BAŞARSLAN             Marmara Üniversitesi

Dr. ZEKERİYA KAPTAN     Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. ZEKİ NACAKCI             Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. ZEYNEP KAYA             Aksaray Üniversitesi

Dr. ZUHAL DİNÇ ALTUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Not: Tüm listeler isim alfabetik sıralamasına göre yazılmıştır.

 

Facebook'ta Paylaş
 
Anahtar Kelimeler:Dicle, Üniversitesi, Devlet, Konservatuarının, Azerbaycan, Yunanistan, işbirliği,
Kaynak / Editör
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer KONGRE SEMP.PANEL Haberleri
4. İstanbul Folkloru Sempozyumu’nun ardından…
Türk Müziği’nin 2023 - 73 Yol Haritasının Belirlenmesi Uluslararası Sempozyumu'na başvurular…
Balıkesir’de Türk Müziği Sempozyumu…

Balıkesir’de Türk Müziği Sempozyumu…
Milas Belediyesi “Zeki Duygulu Sempozyumu“...
“Türk Müziği’nin Yaşatılmasında ve Geliştirilmesinde STK’ların Rolü Ulusal Sempozyumu” başvuruları başladı…
Kütahya 11. HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU başvuruları başladı…
Müzik ve Bilimler Sempozyumunun Ardından… Prof. Dr. Gözde Ç. Sarı
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Diğer Başlıklar

Prof.Dr. Gültekin Oransay'ın vefatının 31. yıldönümü...
İşlevsel Müzikoloji - Functional Musicology… Dr. Ayhan Sarı
28. Mavi Nota Müzik Ödülü Olimbera Voice Korosu’nun…
Seyit Yöre ile “Mesut İktu: Cumhuriyet’in 50 Yıllık Sesi” kitabı üzerine...
Müzisyenin çıkmazı… Dr. Fatih Coşkun*
İstanbul Müzik Müzesi Müdürlüğü’ne Dr. Ayhan Sarı atandı…
Toplumun "Korkuluk Argümanı" ve “Halil Sezai olayı”… Gökmen Özmenteş
Akademik yağmacılıkta ibret tablosu…
Fırat Kutluk ile “Beethoven“ kitabı üzerine...
Deneysel covit19 bulaştırma konseri…
Günün Sözü
İlaçlar gibi vitamin ve gıda desteklerinin de modası var…
(Ahmet Rasim Küçükusta)

Yazarlar 
Röportajlar
Etnomüzikoloji Dergisi’nin 2. sayısının yayını üzerine Fırat Kutluk ile röportaj...
Ayhan Sarı: Dergiden önce Etnomüzikoloji Derneği’nin kuruluş öyküsüyle başlayalım mı? Fırat Kutluk: Etnomüzikoloji Derneği ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,22ms