Bugün - Tuesday, March 28, 2023
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Recep Uslu

Recep Uslu - İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği

İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği
Yazı Tarihi: Monday, August 3, 2015

Makedonya’nın Usküp şehrinde "Aya Kiril ve Metodi" Universitesi, Pedagoji Fakültesi, Müzik bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Aida İslam’ı tanımamanız normal. Türk basınında adı bir kaç yıl öncesinde duyulmaya başladı. Makedonyalı bir müzikolog meslektaşımız. O Üsküp’lü bir akademisyen ve bir piyano öğretmeni, aynı zamanda Balkan Yerel Müzik/ Türk müziği araştırmacısı. Sadece Üsküp’te değil, Atatürk'ün dedesinin doğum yeri Kocacık yöresinden geleneksel türküler derledi ve onları bir CD olarak yayınladı.

Makedon müzikologlardan Prof. Dimitri Bujarovski onu şöyle tanıtıyor:

“Makedon müzikolojisi, teorik ve edebi yazınını oldukça zenginleştiren kimi yeni ve değerli isimler ortaya çıkararak yeni milenyuma adımlarını atmış oldu.  Bu isimler arasında Aida İslam özel bir yer alıyor. Özellikle son birkaç yıl içerisinde gerçekleştirdiği birtakım  değerli çalışmaları yanısıra, Balkan müzik kültürünün olduğu gibi Makedon müzik kültürünün de biçimlendirilmesini etkileyen ve Osmanlı dönemine  ait Türk makamı, usulu ve müzik biçimlerini ele alan ‘Türk müziğinin ses  sistemi’  kapsamlı çalışmasıyla dikkatleri üzerine topladı.” 

Bu yazımda Aida İslam’ın Türkiye’de tanıtımı biraz gecikmiş bir kitabından söz edeceğim.

Kitabının Türkçe adı "Makedonya Piyano Sanatı ve Pedagojisi". 2011 yılı başında çıktı. Bundan beş sene önce. Kitabının önemi, ilk defa olarak Makedonya'da yaşamış piyano sanatçıları hakkında böylesine bir çalışma yapılmış olmasıdır. 1940-50 yıllarından bu tarihe kadar ad yapmış ve piyano tarihinde iz bırakmış en önemli piyanistlerin biyografileri, gastelerde çıkan referansları, özel arşivlerden elde edilmiş fotoğrafları ve onları tanıtacak ayrıntılarla ele alınmıştır.

Kitaba bir takdim yazan Prof. Dimitriye Bujarovski şöyle diyor:

“Müzikolog  ve müzik yazarı  Aida İslam, Makedon piyano sanatı ve pedagojisi adlı  kitabıyla  önemli bir araştırmacı olarak kendini tanıtmakta ciddi bir adım daha atıyor. Müzikolog ve müzik yazarı diyoruz, çünkü Aida  İslam gerçekleştirdiği bu çalışmasında çağdaş bir yaklaşım sergiliyor ve ayrıntılı incelemeler içeren metodolojik yöntemini uygulayarak  gerçekleştirdiği araştırmalarının sonuçlarını, teorik söylevin içerdiği terminolojik tuzaklarla baş yoldurtmadan geniş kitle okurlarına sunuyor ve ilginç ve anlaşabilir uslupla  konuyu tanıtıyor.  Böyle bir ikililiğin uzun vadeli bir önemi vardır. Çünkü bu kitap bir yandan Makedon piyano sanatının gelişmesi konusunda ciddi bir teorik yaklaşımla toplanan ve tertiplenen  oldukça önemli veriler, Makedon müzik kültürünü  inceleyecek olan  gelecek nesil araştırmacıları  için esas örnek kaynağını oluşturuyor ve  diğer yandan çağdaş Makedon müzik kültürünün temellerinin atıldığı  ve elbette kahramanlık denilebilecek bir döneme ait olayları ve kişileri ele alan bu eseri aynı zamanda dönemin çağdaşları için güzel anıları uyandıran  keyifli bir lektür kitabıdır. Bu temellerin kurulmasında baş rolü  piyano ve piyano sanatçıları oynadı. Buysa, bir asır öncesine kadar müzik geleneğinin hem maddi hem manevi açısından ağırlıklı olarak Oryental özellikleri olan, Makedon müzik kültürünün  batılılaşmasını yansıtan bir sembolünü oluşturuyor. Bu yüzden daha sembolik bir gerçektir ki, bu milenyumda  Makedon müzik kültürü, dünya konser sahnesine asıl girişini piyano sanatı ve kitabın son bölümünde yer alan piyano santçısı Simon Trpçevski’nin  sayesinde sağlamış oldu. Genelde son olarak yazan daha önceden yapılan bütün  araştırmalardan ve kaynaklardan yararlanma avantajını yaşar. Bu anlamda Aida  İslam, sadece öncesinde elde edilmiş bilgilerin toplamını ortaya atmakla yetinmiyor. O, bu bilgilerin pek yakında yitirme olasılığı karşısına geçiyor ve imzasını attığı bu muazzam  projeyle kapsanan yeni verileri bizzat kişisel kaynaklardan ve gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda  elde ettiği görüşleriyle, ufukları genişleterek, bir merdiven yukarı daha tırmanıyor. Kitapta yer alan oldukça büyük miktardaki veriler özetlenerek çok tutumlu bir şekilde düzenlenmiştir. Kuşkusuz ki eserin yazarı Aida İslam’ın bu hevesli çabası kapsadığı pedagog ve sanatçılara ve sayısına da yansıyor. Kariyerlerinin ayrıntılarına kadar inerek, mesleki hayatları boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarının tasnifini genelde çağdaşları tarafından yapılan eleştirileri aktararak özetliyor ve konuya taraf tutmadan büyük bir dikkatle yanaşıyor. Aynı şekilde, her birey için sunulan  veriler hacminin daha çok kaynak imkanlarına bağlı olduğu bellidir. Bu  kapsamlı çalışmanın herhangi bir sınıflandırma ya da derecelendirme listesine bağlı olmadığı ve  böyle bir durumu da asla hedeflemediği apaçıktır. Bu arada, yeterli bir tarihsel mesafenin sağlandığının altını çizerek, bu kitabın Makedon müzik kültürünün,  nesnel (objektif) bir yaklaşımla, yeniden yapılanması ve  tanımlanması konusunda büyük katkısı vardır . Özellikle betimlenen olaylar ve kişilere ait 211 fotoğrafı içeren  zengin görsel malzeme, kitabın özel bir hazinesini oluşturuyor ve kitaba bir fotoğraflı monografya  mahiyetini kazandırıyor. Verilen fotoğraflar,  Makedon piyano sanatının,  müziksel, kültürel ve toplumsal ortamının yansıttığı bileşik ve dinamik bir belirtisi olduğunu tasdikliyor ve dolayısıyla bu ortamda piyano sanatı sadece kendini geliştirmiyor, o aynı zamanda çağdaş Makedon müzik kültürüne temel adımını veren bir metronomu teşkil ediyor.”

Yazarın kitaba yazdığı önsözde ise yazdıklarını şöyle özetliyor:

“Batı menşeli bir enstrüman olan ilk piyano belirtileri Makedonya’da  XX. y.y.’ın başlarına dayanıyor. Malesef ilk piyanonun nerede ve ne zaman belirdiğine dair kesin bilgiler yoktur. İki dünya savaşı arasındaki dönem içerisinde, hızlı bir gelişme yaşayan Makedon kültürününün  avrupalılaşma sürecinde, bilhassa kent kültürünün bir sembolü olarak nitelendirilen  bu enstrümanın önemli rolü vardır. Müzik, genel kültür geleneğinin bir parçası olarak batılı özellikler almaya başlıyor. Müzik kültürüne ait  bu dönüşüm süreci ilk uzmansal müzik eğitim enstütülerin kurulmasıyla sağlanıyor. Bu enstitüler aracılığıyla, başta piyano sanatı olmak üzere  çağdaş reprodüktif  sanatının temelleri  de atılıyor. Profesyonel müzik enstitülerinin gelilşmesiyle birlikte, gelecekte Makedon piyano okulunun (öğretiminin) kalkınmasına ve tanımlanmasına  katkı sunacak olan müzik kadrosunun yetiştirilmesi de sağlanmış oluyor. Bugün, dünyanın ad yapmış konser salonlarında sahne alan bir dizi üretken sanatçının performansıyla Makedon piyano sanatı saygın bir konum sağlamış oldu. Kısa bir süre içinde, nispeten yeni bir sanat dalının bu şekilde hızla gelişmesi, Makedon piyano sanatı ve pedagojisinin gelişim yolunu  izleyen, daha kapsamlı veriler içeren  bir kitap yaratmak için  ilham kaynağını oluşturdu.... Piyano sanatının kuruluş dönemine adanan birinci bölümde,  esas mesleki  müzik  eğitim kuruluşları ve pedagojik kadrosuna yer veriliyor. Her iki öğe gelecekte olası profesyonel müzik kadrosunun yaratılması açısından çok büyük bir role sahiptir. Neticede, bu eğitimin ürünü olan genç piyanistlerin başarılı performansları, bugün Makedon piyano okulunun  dünya çapında başarılı tanıtımını sağlamış oldu.... Devamla, bu topraklarda  çağdaş piyano sanatının kurucuları olan ve sanatsal ile pedagojik çalışmalarına yıllarını adayarak,  bu sanatın gelişmesinde iz bırakan piyano sanatçılarının portreleri yer alıyor. Piyanist sayısının çok olması ve tüm sanatçıları kapsaması bir kitap içeriğinin aşılabilme ihtimalinden hareketle, sadece 60’lı yıllara kadar doğan sanatçılar tanıtılmıştır. Hayatları ve kişilikleri anlatılan şahsiyetler doğum sırasına göre kronolojik şekilde sunulmuştur. Dünyanın en prestijli konser sahnelerinde kendi performanslarıyla Makedon piyano sanatını doruğa ulaştıran piyanist Simon Trpçevski’nin portresi” bunlar arasındadır.

Batı Dünyasında Makedonya’nın piyano başarılarını görmek için bu kitabı, ve daha çok da Balkanlarda Türk müziği mirasını görmek istiyorsanız müzikolog Prof. Dr. Aida İslam’ı takip etmelisiniz.

 *   *   *

Bahsedeceğim ikinci kitabın ipuçlarını geçen hafta vermiştim. Ünlü bestekar hanende Itri Mustafa hakkında dedikodular diyerek. İşte o sorular:

Itri saraya hangi meslekle girdi? Neden ve niçin IV.Mehmed'e nedim seçildi? Bestekârlık hayatı kaç döneme ayrılır? Itri mahlasını neden ve ne zaman aldı? Şiirleri hakkında yazılanlar ne kadar doğrudur? Neva Kar bestesi acemilik mi yoksa ustalık dönemi bestesi midir? Ne zaman bestelenmiş olabileceği bilinebilir mi? Mevlevi'liği ne kadar doğrudur? Segah Mevlevi ayinini ne zaman bestelemiş olabilir? Itri'nin saz eserleri var mıdır? Nasıl olabilir? Yoksa neyzen miydi? İlk besteleri hangi makamlarda yapılmıştı? Makam tartışmaları içinde yeri neydi? Sultaniırak makamı onun zamanında mı ortaya çıktı? Esad Efendi niçin sesine 'ahenksiz' demişti? Günümüzdeki bestelerinden hangilerinin ulaşım zinciri sağlamdır? Meşk ile aktardığı eserler var mıdır?

Şimdi bu soruları meraklılar için çoğaltalım: Itri ne zaman doğmuş olabilir? Itri kaç yaşında saraya girmiş olabilir? Hafız Post’la ve Küçük İmam’la dostluğu? Şair Nabi ile dostluğu ne zaman başladı? Itri mahlasıyla şiir yazmaya başlamasında Nabi’nin rolü oldu mu? Enderun’da müzik muallimliği yaptı mı? Esirciler Kethüdası oldu mu? Saraydan gıda yardımı aldı mı? Niçin? Edirne’de bulundu mu? Gazi Giray ile ilişkisi neydi? Niyazi Mısri’nin şiirini besteledi mi? Bazı bestelerin Itri’ye mal edilmesindeki sebep nedir? Ölüm tarihi bilinen Itri’ye atfedilecek bir Itri haftası ne zaman kutlanabilir?

İşte bu dedikoduları yani soruları ve cevaplarını yeni çıkan bir kitapta bulacaksınız.

Recep Uslu "Mustafa Itri Buhurizade Panoraması", ISBN: 978-3-639-81013-4, yayıncı Türkiye Alim Kitapları, kitap türü: e-kitap, sipariş sitesi: www.morebooks.de Online satın alabiliyorsunuz, paypal veya visa ile ödeme yapabiliyorsunuz. Bu günden itibaren on gün içinde indirimlerle alabiliyorsunuz. Basım yılı çok taze.

 

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Müzikolojiye müzik terimleri sözlüklerinin bir yenisi...
Müzikoloji: Değerli Bilgem söyle bana, Türk müziğine atıf var mı?..
Müzikoloji ve Hanefi Özbek’in Form-Tür ve Usul Bilgisi Yayınları...
Müzikoloji ve Gökhan Yalçın’ın Kevseri Mecmuası...
Müzikoloji ve Timur Selçuk’un ardından...
Müzikoloji ve terimlerle ilgili Dr. Göktan Ay’ın yeni kitabı...
Müzikoloji: Meragi’nin Zübdetül-Edvar’ı yayınlandı...
Müzikoloji ve "karabilim-bad science"...
Müzikoloji, Hafız Post Mecmuası, Buhurizade ve Kuçeksünbüle Makamı...
Müzikoloj ve saygı ile linç arasında…
Müzikolojide yeni bir bibliyografya…
Müzikoloji ve “Unmuzec İlimler Ansiklopedisi”nde müzik ilmi…
Müzikolojiye yön veren metinler...
Müzikoloji ve romanlarda müzik…
Müzikoloji: Meragi, Nesimi’den ilham aldı mı?..
Müzikoloji ve Mühr-i Süleyman...
Müzikoloji ve Müziğin İcadı, Mehmetşah, Pisagor, Şeyh-İ Musikar...
Müzikoloji, Meragi’nin Cami’si ve Babak Khazrai Edisyonu
Müzikoloji, Müzik Sosyolojisi ve Meragi...
Müzikolojide ötekileştirme…
Müzikoloji ve 16. yy Türk müziği: “Orada bir musiki var”…
Müzikoloji ve elimdekiler
Yeni bir "Edvar"…
Müzikoloji ve yeni yıla giriş…
Müzikoloji ve Müzik Tarihinde Kevseri-Kemani Hızır Ağa…
Müzikoloji ve Selim Dede Kimdir?..
Müzikoloji'de Oransay 30.Yıl Anması ve 1702 yılında Itri…
Müzikoloji, Asaf Halet Çelebi ve Todi Musikisi…
Müzikoloji ve Canfeza Edebiyat…
Müzikoloji ve Keman Tarihi ya da Saraydaki Kemancı 1777 …
Müzikoloji Ve Hafız Emin Işık’ın Kasidesi…
Müzikoloji ve Katibi Edvarı- 1530
Müzikoloji kütüphanesine yeni bir yayın: “Türk Musikisi Atlası”
Müzikoloji ve , Neyzen Özdönmez...
Müzikoloji ve Ökten’den Sanat Felsefesi…
Müzikoloji ve altı parmakla mucib problemi…
Müzikoloji ve adalet duygusu...
Müzikoloji makalelerinde bibliyografyanin yeri: Bibliyometri analizi…
Müzikoloji sefinesi ya da gemisi…
Müzikoloji ve Meragi’nin mavi boncuğu…
Müzikoloji ve mağara metaforu...
Müzikoloji ve Barış...
Müzolojide Dürretüt-Tac, O Eseri Şirazi Yazmadı; Meragi öyle diyor…
Müzikoloji ve uzay yolculuğu...
Müzikoloji ve Afyonkarahisar İbrahim Alimoğlu Çalgı Müzesi…
Müzikoloji ve Demetnağme; bir kadın bestekar Demet Tekin yeni albümü…
Müzikoloji ve tereke defterleri veya müzayede katalogları…
Müzikoloji: Nayi Osman Dede’ye verilen teşvik ve bize verilen teşvik…
Müzikolojide fedakarlık, adalet, bol toplumsal örnekli yeni yıl…
Müzikolojide bir sempozyum macerası: Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’nün Selam Vakti 745. Vuslat Yılında A.A. Konuk, Mesnevi, Fusus arasında intihal ve sadeleştirme
Müzikoloji ve Abdülkadir Meragi’nin hayaletleri...
Müzikoloji’de bir kaynak: Keşfü’l-Hümum 1341
Müzikoloji ve Cumhuriyet Bayramı…
Müzikoloji açısından “Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları”…
Müzikoloji, deprem, İstanbul ve Itri
Müzikoloji ve zevk-i selim…
Müzikoloji, Lazkiye ve Mehmet Ladiki…
Müzikolojide Bir Problem: “Kantemiroğlu 'Edvar'ını ne zaman yazdı? XVI ve XVII. Yüzyıllarda 'Edvar' var mı?..“
Müzikoloji ve Gürültü Teröristleri...
Müzikolojide Yusuf Kırşehri’nin Önemi: Yeni Sistemci Anadolu Edvarları Ekolünün Kurucusu…
Müzikolog Rauf Yekta küstü mü? "Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları" üzerine...
Müzikolojide Dualistlikten Deistliğe
Müzikoloji ve yeni Türkiye...
Müzikoloji, Müzikterapi ve Rahmi Oruç Güvenç…
Müzikolojide Rol Model -1-
Müzikoloji ve Neva Kâr’ın yıldönümü…
Yeni bir yayın: Müzikoloji ve “Evliya Çelebi’de Çalgılar“ …
Müzikolojinin veya İTÜ TMDK’nın 43.YIL kutlaması…
Müzikolojide veya müzikte yansıma felsefesi…
Müzikoloji ve Bölüm Başkanı Stratejisi...
Müzikolojide ve Müzikte Sürrealizm
Müzikte Mimesis Felsefesi veya bir aldatmaca..
Bestekar Musli, Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Müzikoloji …
Müzikte "katarsis"...
Müzikoloji, Âmili ve Keşkül-i Müzikolog...
Müzıkolojı ve Cenaze Marşı ya da Segah Tekbir...
Müzikoloji ve Makasıdül-Elhan’ın kaç versiyonu vardır?
Müzikoloji, Edvar, Duvar, Yıldönümü...
Müzikoloji ve Edvarların Bir Yenisi: 1767 Yılı Hekimbaşı Edvarı …
Müzikoloji, Nuri Özcan Ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2017
Müzikolojide Çalışmalar: Türk Müziğinde Eğitim Çalıştayı…
Müzikoloji, keman eğitiminde yeni bir kitap…
Muzikolojide yeni bir terim önerisi: Eurogenetic
Müzikoloji : Bu eserin sahibi Nane’dir Nane! Muhayyer ağır çember “Vakt-i subh oldu“…
Müzikoloji ve Itri Haftası dolayısıyla yeni şeyler söylemek…
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2016
Müzikoloji ve Itri’nin yılbaşı şarkıları…
Müzikoloji, panel ve ödüllendirme, Itri …
Müzikoloji "eleştiri ve çuvaldız", "dedikodu ve çeki düzen"…
Müzikoloji, Ömer Hayyam, bilgi ve anlayış…
Müzikoloji ve 2016 Taşköprülüzade Sempozyumu
Müzikoloji ve koku tarihi veya Itri’nin babası ne iş yapardı?..
Müzikoloji, Astroloji ve Itrî …
Müzikoloji sanatın korunmasını zorunlu görür…
Müzikoloji ve küreselleşen keşif ilişkisi…
Bibliyografyasız müzikoloji olur mu?..
Türk müziği tarihinde ihtilalin öldürdüğü bestekar kimdi?
Itri'nin yaşadığı ihtilaller …
Müzikolojide ihtilallerin yeri veya yersizliği…
Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…
Müzikoloji ve sanata verilen değer: Fehm-i muhsin
Müzikolojide Urmevi’nin Yeri ve Müzik Eğitiminde Kadim Altı-Parmak Metodu… Recep Uslu
Urumiyeli Safiyyüddin ile “Devirler“ üzerine müzikoloji sohbeti...
Müzikolog Nobel ödüllü Urmiyeli Safiyyüddin ve “Hayali Meşk Hikayesi -2”
Müzikolojide iki ucu xxxlu değnek…
Müzikoloji, icra değişiklikleri – 2
Müzikoloji ve icra değişiklikleri, problemleri…
Müzikolojiye takviminizde yer ayırın: Bilgi-şölenleri/ sempozyumlar ve kongreler…
Müzikoloji ve Meragi’nin besteleri…
Müzikolojide Perde Transkripsiyonları ve Meragi’nin yeni bir eseri: Muhtasar Der İlm-İ Musiki...
Itri’nin keşfedilen yeni bir eseri mi? Evet, yeni bir şiiri…
Müzikoloji ve tercümelerin katkısı…
Türk Müziğinin “Bütünlüğü”ne evet - Itri Adına Ödül Organizasyonu…
Müzikoloji ve akademik çalışmaları teşvik…
Yeni yıl muamması: Itri muammasını çözen var mı?
Gencebay’a verilen ödül ve müzikolojide türler konusu…
Sanatçı, müzikolog, metodoloji ve yazı hakemliği…
Müzikoloji Atölyesi ve Sonuçları -1-
Muzikoloji ve Din...
Müzikoloji: Yanlışların karşısında durma cesareti...
Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...
Medeniyet sanat ve müzik...
Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu
İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği
Panayot Abacı ve Türkiye’de müzikoloji kolay mı?..
Müzikolojiden Uluslararası Konservatuvara Makam Teorisi...
Müzikolojide birleşelim -3-
Müzik terapi ile başbaşa...
Müzikolojide birleşelim -2-
Bir “Müzik Bibliyografyası“nın başına gelenler...
Müzikolojide birleşelim...
1. Gazi Türk Müziği Günleri, Sazendeler Yarışması ve Müzikle tedavi olur mu?..
Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…
Gazi Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Haftası ve Üniversiteler...
Ruhi Ayangil'in mektubu müzikolojinin feryadıdır...
Yüz yıldır aranan Meragi’nin Müzikler Hazinesi (Kenz-ül Elhan) adlı eseri bulundu mu?..
Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi
Müzikolojinin nedir şu edebiyat biliminden çektikleri...
Bugünlerin müzikolojik faaliyetleri...
Tarihi gerçekleri yazmak...
Müzikoloji ve sosyal psikoloji...
Diğer Yazarlar

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
Meslek eğitimi ve çalgı yapım bölümlerinde öğretim planları -2-
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Orkestra müziğin fabrikasıdır...
Yeni YÖK’ün ve değerli başkanı Sn. Saraç’ın övgüye değer kararı: Müzik öğretmenliği açısından yapıcı bir değerlendirme…
Neveser Kökdeş olayı…
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
Gelirin sadece maaşın olacaksa müzikoloji mesleğini seçme…
(Ayhan Sarı)
Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Neden Müzik Dinleriz?“...
Ayhan Sarı - Kitabın adından başlayalım mı?  Buna bağlı olarak da kitabın sonunda müziği neden dinlediğimizin yanıtını veriyor musun? Fırat Kutluk - ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.38ms