Bugün - 16 Ekim 2021 Cumartesi
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Gökhan Yalçın

Gökhan Yalçın  - Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasına Kaydettiği Hadis-i Şerifler…

Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasına Kaydettiği Hadis-i Şerifler…
Yazı Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma

Nâyi Mustafa Kevserî'nin mecmuasındaki nazari bölümün "Kitab-ı Musikar" başlıklı ilk sayfasının, başka bir ifade ile mecmuanın ilk tezhipli sayfasının derkenarına Hz. Âişe'nin rivayet ettiği belirtilen bir hadis-i şerif not olarak kaydedilmiştir. Bu not şöyledir:

Kâle Aleyhisselam i'lenu haze'n-nikahi ve caluhu fi'l-mescidi ve diribu aleyhi bi'd-dufufi[1]-revahu et-Tirmizi en Ayişe (r.a.)[2] (Kevseri, v. 6b).

Nâyi Mustafa Kevserî'nin mezkûr sayfa üzerine yazdığı Hz. Âişe'nin tanıklığında, Tirmizî'den alındığı belirtilen hadis-i şerifte, peygamberimiz (s.a.v.); Nikâhı ilan ediniz, onu mescitlerde yapın, üzerine de def vurun (çalın)" buyurmuştur.

Müzikoloji açısından bakıldığında bu hadis-i şerifin önemi, def çalmanın dinen uygun olup olmadığından çok neden özellikle bu sayfaya kaydedilmiş olduğudur. Nâyi Mustafa Kevserî'nin bu sayfaya kaydetmesinin temel nedeninin hadis-i şerif'in "def" ile yani bir vurmalı çalgı ile ilgili olduğudur. İlk sayfanın konusu da zaten usuldür. Nâyi Mustafa Kevserî'nin Kitabu İlmil Musiki ala vechi’l Hurufat adlı eserden aldığı bilginin ilk cümleleri de bunu göstermektedir:

"İlmi musikide cümlesinden lazım olan ilm-i usuldür. Zira kavli ehli musikar üzre usulsüz nağme mücerred musikisi nağmesi değildir…" (Kevseri, v. 6b).

Nâyi Mustafa Kevserî ilmi musikinin şerefli bir ilim olduğunun ispatının yanı sıra ilmi usulün de şerefli bir ilim olduğunu ispatına yönelik bir hadis-i şerif kaydetmeyi uygun gördüğü anlaşılmaktadır. Bu konuda birkaç tane daha hadis-i şerif de vardır.[3] Fakat Kevserî, bu hadis-i şerifi bir girizgâh olarak kullanmayı uygun görmüştür.

Nâyi Mustafa Kevserî mecmuasının Akovalızâde Hatem Efendi Edvarı'ndan alıntı yaptığını tespit ettiğimiz bölümünde, birkaç hadis-i şerife daha yer vermiştir. Bu hadisler birer girizgâh olarak değil, tam anlamıyla musikinin dini açıdan uygunluğunun ispatına yönelik seçilmiş hadislerdir. Bu hadis-i şerifler şunlardır:

Kale'n nebiyyü Sallallahu aleyhi ve sellem zeyyinu'l-Kur'ane bi esvatikum fe inne savte'l-hüsni yezidu fi'l-Kur'an i hüsne[4],

Kâle aleyhisselam li külli şey'in hilyetün ve hilyetü'l- Kur'an es-savtül-hüsni[5],

Kâle aleyhisselam ikrau'l-Kur'an bi luhuni'l-Arabi[6] (Kevserî, v. 217 b).

Nâyi Mustafa Kevserî musikinin şerefli bir ilim olduğunun ispatına, zaman zaman da dinen uygunluğuna açıklık getirmek için bazı sayfalara kaydettiği notları, biraz alanımız dışında olması hasebiyle konuyu olduğu gibi aktarmaya gayret ettik. Sonraki yazılarımızda yine Kevserî'nin notlarını incelemeye, irdelemeye devam edeceğiz.

Kevserî Mecmuası'nda Nâyi Mustafa Kevserî'nin neyzen olması nedeniyle mecmuada ağırlıklı olarak ney ile ilgili bilgiler ile karşılaşıyoruz. "Genç Neyzenlere Tavsiyeler", "Ney Açma Dersleri" bunlardan bazıları idi. Bir sonraki yazımızda yine Nâyi Mustafa Kevserî'nin mecmuasından hareketle, ney çeşitlerinin değişim sembolü olan "Aşiran Perdesi"ni ele alıyoruz.

 [1] Buharî, Nikâh, 63; Tirmizî, Nikâh, 6. Bu konuda daha detaylı bilgi için: https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/?p=kitap&h=DEF&i=4.1.79&t=0

[2]. بِالدُّفُوفِ عَلَيْهِ وَاضْرِبُوا الْمَسَاجِدِ فِي وَاجْعَلُوهُ النِّكَاحَ هَذَا أَعْلِنُوا

[3] “Bu evlenme işini duyurunuz ve bunun için def çalınız.”, İbn Mâce, Nikâh, 20. “Nikâhta haramla helali ayıran fark, def ve sestir.” Tirmizî, Nikâh, 6.

[4] Buhari, Tevhid, 52. (Kuran'ı seslerinizle güzelleştiriniz; çünkü güzel ses Kuran'ın güzelliğini daha da arttırır).

[5] Abdürrezzak, Salat, 4173. (Her şeyin bir süsü vardır Kuran'ın süsü de güzel sestir).

[6] Beyhâkî, Şuabü'l-iman. (Kuran'ı Arap nağmeleriyle okuyunuz).

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -15-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -14-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -13-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -12-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -11-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -10-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -9-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -8-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -7-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -6-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -5-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -4-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -3-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -2-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -1-
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Hızır Ağa Edvarı...
Nâyi Mustafa Kevserî'nin "Mecmua"sında dikkat çeken notlar…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Kitâb-ı Egâni; Kitâb-ı Egâni'de İmam-ı Âzam…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Kitâb-ı Egâni, Kitâb-ı Egâni'de İmâm Mâlik
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında "Enceşe"
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında İbnü'l-Fârız Dîvânı'ndan Bir Şiir
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında İnsan Sûretleri…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Nihâvend Peşrev...
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Sa'atnâme…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Hâtem Efendi Şiirleri…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasındaki Mühür ve İmzalar…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Mesnevî'den Beyitler…
Nâyi Mustafa Kevserî'ye göre musikinin dört kavlî…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuası ve Nâyi Osman Dede'nin Defteri
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında aşiran perdesi…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasına Kaydettiği Hadis-i Şerifler…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında "Deve Hikâyesi"...
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Esrâr-ı Nây-ı Şerîf…
Nâyi Mustafa Kevserî'ye göre şedd makamlar…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Şifa-Bahş Makamlar…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin icatları…
Filateliden müzikolojiye ve bir müzikolog gözüyle pullar…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmûasında Zikrettiği Edvârlar...
Nâyi Mustafa Kevserî'den "Ney Açma" dersleri…
Nâyi Mustafa Kevserî'den genç neyzenlere tavsiyeler…
Diğer Yazarlar

Türk Musikisi’nde enstrümantal icra ve virtüözlük...
Akademide "Benzerlik Oranı" , "İntihal Oranı"na karşı...
Kadersiz Türküler -2 - : "Erkilet günaydı(n)"...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Oktay Dalaysel - Büyük bir insanı daha yitirdik...
Aslında herşey baştan bellidir...
Koro sendromu…
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Orkestra müziğin fabrikasıdır...
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
Zenaatı aşan kendini sanatta bulur
(Ayhan Sarı)

Yazarlar 
Röportajlar
Hasan Saltık ile müzik endüstrisi üzerine bir söyleşi… Süleyman Fidan[1]
Süleyman FİDAN: Efendim, Neşet Ertaş’la başlayalım. Neşet Ertaş’ın kaç eseri sizde? Sayı alabilir miyim? Hasan SALTIK: On yedi tane ser...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,30ms