Bugün - Tuesday, October 3, 2023
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Recep Uslu

Recep Uslu - Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…

Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…
Yazı Tarihi: Monday, July 11, 2016

Türkiye’de Türk müziği sanatına sahip çıkan üniversitelerden biri de İstanbul Medeniyet Üniversitesidir. Web sayfasında görüleceği gibi ilk defa bu yıl açılan bölüm, bugünlerde öğrenci kabullerine başlamıştır, başvurular 22 Temmuz’da son bulacak. Öğrenci kabul kayıtları devam ediyor. İşlemler tatil günleri bile online yapılabiliyor. Türk Musikisi Bölümü’ne 20 öğrenci alınacak. Müzikseverler için iyi bir fırsat. Fakat kayıt için son güne kalınmamalı.

Müzikseverler fakültelerin ve konservatuvarların müzik bölümü genel yetenek sınavlarını iyi takip etmeli ve hatta birbirlerine duyurmalılar. 

Bugün müzikseverlerle biraz dertleşeceğim. Benim derdim müzikoloji. Dolayısıyla dertleşeceğim konu da müzikoloji olacaktır. Türkiye’de müzik ve müzikoloji alanında son on yılda önemli oranda canlanma olduğunu düşünüyorum. Kuşkusuz bu canlanmanın yeni kurulan üniversitelerin önemli bir yeri var. Fakat bu canlanmanın hala eksik tarafları var. Türkiye’nin içinde bulunduğu konum ve kültürel durum bir taraftan Batı, dolayısıyla Batı müziği ile yakından ilgilidir. Diğer taraftan Balkanlardan Orta Doğu’yla yani yakın komşularımızla; Uzak Doğuyla, Afrika Kıtası’nın kuzeyi ile ortak müzik tarihi ve ortak müzik kültürümüzle ilgilidir. Buna ilave olarak Afrika Kıtası’nın diğer bölgeleri ile ortak din kültürümüz vardır. Bütün bölgelerle dini, kültürel, ekonomik ve ticari yakınlaşmamız, bizim köklü bir kültür ve müzik politikası üretmemizi gerektiriyor.

Geleceğe yönelik iyi bir müzik politikası iyi yetişmiş müzikologları gerekli kılıyor. Çünkü bir müzikolog her şeyi bilemez. Yukardaki paragrafta kabaca çizilen Türkiye’nin dört veya beş bölgeyi ilgilendiren siyasi ve kültür politikası geliştiren araştırma merkezleri olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü birkaç tanesini biliyorum ama eğer yoksa mutlaka olmalı. Her bölgeyi ayrı ayrı değerlendirebilecek her bölgenin ekonomi, siyasi, kültürünü ve en önemlisi de müziğini ve trentlerini bilecek, yeni müzik eğilimleri politikası belirleyebilecek müzikologlara Türkiye’nin ihtiyacı var. Çağdaş müzikoloji bunu gerektirmektedir. Müzik bütün insanlıkla çok kolay kaynaşma sağlayacak güçlü bir iletişim aracıdır, siyaset ve müzikoloji bunu insanlık yararına kullanabilmelidir.

İTÜ TMDK müzikoloji bölümünün bir mensubu olarak alana girdim. Türkiye’de 14 müzikoloji bölümü var. Daha önce de bazı sonuçlarını paylaştığım İTÜ TMDK Müzikoloji Çalıştayı’ndan ortaya çıkan tablo bu. Fakat aynı tablodan çıkan başka sonuçlar da var. Benim tespit edebildiğim kadarı ile bu müzikolojilerin önemli bir kısmı ortak belirlenmiş bir hedefe/amaca/müzikoloji eğilimine sahip değiller. Hepsinin istediği “bilimsellik” olduğundan şüphem yok ama belirlenen veya istenen bilimsellik hedefi bir-iki kişi ile olacak bir hedef değildir. Kadro işidir, yetişmiş eleman işidir. Benim kastettiğim bu! yeterli sayıda yetişmiş eleman yok. Bu bir yana diğer taraftan bir başka soru: Bilimsel müzikoloji nasıl olur? Aslında “müzikoloji”nin bilimsel olması zorunludur. Dolayısı ile bölümün ayrıca “bilimsel müzikoloji” şeklinde belirtilmesi gerekmez. O halde müzikoloji teriminden kastedilen zaten bilimselliktir. Soruyu tekrarlayabiliriz “iyi bir müzikoloji nasıl olur?”. Yine olmadı. Çünkü “iyi” dememize gerek var mı? Kısaca sorumuz “müzikoloji nasıl olmalı?” sorusuyla kastettiğim “ideal bir müzikoloji nasıl olmalı?” sorusu üzerinde olacaktır. Çünkü iyi bir müzikoloğun yetişmesi de buna bağlıdır.

Müzikoloji, kendi eğitim amacına uygun bir eğitim programına sahip olmalı. O halde müzikolojinin bir eğitim amacı olmalı. Bu eğitim amacı da ülke gerçeklerine, ihtiyaçlarına ve dünya bilim anlayışına uygun olmalı, kültür dünyaları arasında köprü ama kendisi bilimsel olmalı. Müzikoloji, ülke gerçekleri açısından kendi ülkesinin toplumsal gerçeklerini göz ardı etmemelidir. Müzikoloji, müzikoloji bölümünden mezun öğretim elemanlarının verdikleri derslere hakim, alana araştırmaları ve fikirleriyle hizmet etmiş, kendilerini alanlarında kabul ettirmiş öğretim elemanlarının ders verdikleri bir bölüm olmalı. Bu ne demek oluyor? Yani müzik felsefesi verecek kişinin müzikoloji bölümünden mezun, müzik felsefesi alanında araştırmalar yapmış, müzik felsefesi konularında makaleler ve kitaplar yazmış, müzik felsefesi alanında fikirler üretmiş, müzik filozofları arasında takdir edilen öğretim elemanı olmalıdır. Bunu bütün müzikoloji derslerine yayın. Yani Osmanlı Türkçesi dersi verecek öğretim elemanı bile müzikoloji bölümünden mezun, müzikoloji öğrencisinin ihtiyacını bilen, ihtiyaçları tespit ederek müzikoloji öğrencisini yetiştirecek programa sahip, Osmanlı Türkçesi metinlerine hakim bir öğretim elemanı olmalı. Alanıyla ilgili makaleler ve kitaplar yazmış olmalı. Diğer dersleri bu şekilde düşünelim. Böyle bir müzikoloji bölümünün öğretim elemanları ayrıca ortak bir müzikoloji eğilimine ve alanına sahip olmaları gerekir. İşte tanımlanan öğretim elemanları tamamlansa bile (bugün Türkiye’de böyle bir müzikoloji bölümü olmadığını belirteyim. Hiçbir müzikoloji bölümü burada tanımlanan müzikoloji bölümüne uymamaktadır), ortak müzikoloji anlayışının gelişmesi ancak “ortak bilimsel müzikoloji” yaklaşımında yatmaktadır. Yukarda belirtmeye çalıştığım ideal müzikoloji bölümünden mezun olan ve ortak müzikoloji eğilimine sahip müzikoloji bölümleri bize ideal müzikoloji örnekleri olabilirler. Böyle bir müzikoloji nerede var?

Yukarda belirlemeye çalıştığım ideal “Müzikoloji bölümü”ne Türkiye’nin ihtiyacı var. Müzikoloji Bölümleri bu ideale doğru tırmanmaya, yapılanmaya çalışmalılar.

Burada belirtilen gerçekler ne anlama geliyor? Müzikoloji bölümleri, Türkiye’nin bir ihtiyacıdır, bir ihtiyaç olmaya devam edecekler, bugün değilse bile gelecekte ideal müzikoloji haline dönüşmeleri gerekmektedir. Batıdan örnek alınarak oluşturulan “kopya müzikolojiler”, kendileri bilimsel olamazlar. Çünkü Avrupa’nın müzikolojileri bütüncül bir Batı kültürüne hizmet için kurulmuşlardır. Bu anlayışın aşılması gerekir. Müzikoloji, tüm insanlığın yerel ile evrenseli birleştiren ortak bir “Medeniyet/Uygarlık” anlayışı üzerine kurulu olmalıdır. Sosyal medya ile gittikçe küçülen dünyada multikültürel oluşumlar bunu gerektirmektedir. Benim sık sık dile getirdiğim sistematik müzikoloji veya Çağdaş Müzikoloji’nin bilimsel amaçlarından biri bu olmalıdır: Çokkültürlü ortamın bilimsel müzikoloji anlayışı. Özgür, araştırmacı, özgün, saygılı, evrensel gelişimci ve şüphesiz bütüncül toplumcu olmalı.

Bu problemi ele almak uzun zamandır bana sorulan “müzikolog kimdir?” sorusuna da cevap vermektedir. Müzikolog, bütün öğretim elemanları müzikoloji bölümünden mezun olup ve her biri kendi alanında yetkinliğini ispatlamış öğretim elemanlarından derslerini aldıktan sonra müzikoloji bölümü mezunu olup, müzikoloji alanında araştırmalar yapan, makaleler yazan, müzikoloji problemlerine çözüm üreten, müzikolog-kamu oyu tarafından müzikolog olduğu kabul gören kişidir. Bu tanımın dışında realiteye baktığımız zaman müzikolog, “müzikle ilgili her şeyi iyi bilen adam” değildir (şüphesiz bilgisi oranında değeri yükselir); müzikolog, kendisine araştırma alanı olarak seçtiği konuları iyi bilen, araştırma yapan, problemlere çözüm üreten kişidir (bu bir değerdir).

Müzikoloji, müzikolog, müzikoloji bölümü hakkında ideali ortaya koymaya çalıştım. Bu köşe yazısına bu kadar sığdı. Diğer yazılarımda da sık sık dile getirdiğim “Müzikolojide birleşelim” çağrısının bir parçası, müzikolojide bulunduğum süre içinde daima benim dertlerimden biri olmaya devam edecek.

 

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Müzikolojiye müzik terimleri sözlüklerinin bir yenisi...
Müzikoloji: Değerli Bilgem söyle bana, Türk müziğine atıf var mı?..
Müzikoloji ve Hanefi Özbek’in Form-Tür ve Usul Bilgisi Yayınları...
Müzikoloji ve Gökhan Yalçın’ın Kevseri Mecmuası...
Müzikoloji ve Timur Selçuk’un ardından...
Müzikoloji ve terimlerle ilgili Dr. Göktan Ay’ın yeni kitabı...
Müzikoloji: Meragi’nin Zübdetül-Edvar’ı yayınlandı...
Müzikoloji ve "karabilim-bad science"...
Müzikoloji, Hafız Post Mecmuası, Buhurizade ve Kuçeksünbüle Makamı...
Müzikoloj ve saygı ile linç arasında…
Müzikolojide yeni bir bibliyografya…
Müzikoloji ve “Unmuzec İlimler Ansiklopedisi”nde müzik ilmi…
Müzikolojiye yön veren metinler...
Müzikoloji ve romanlarda müzik…
Müzikoloji: Meragi, Nesimi’den ilham aldı mı?..
Müzikoloji ve Mühr-i Süleyman...
Müzikoloji ve Müziğin İcadı, Mehmetşah, Pisagor, Şeyh-İ Musikar...
Müzikoloji, Meragi’nin Cami’si ve Babak Khazrai Edisyonu
Müzikoloji, Müzik Sosyolojisi ve Meragi...
Müzikolojide ötekileştirme…
Müzikoloji ve 16. yy Türk müziği: “Orada bir musiki var”…
Müzikoloji ve elimdekiler
Yeni bir "Edvar"…
Müzikoloji ve yeni yıla giriş…
Müzikoloji ve Müzik Tarihinde Kevseri-Kemani Hızır Ağa…
Müzikoloji ve Selim Dede Kimdir?..
Müzikoloji'de Oransay 30.Yıl Anması ve 1702 yılında Itri…
Müzikoloji, Asaf Halet Çelebi ve Todi Musikisi…
Müzikoloji ve Canfeza Edebiyat…
Müzikoloji ve Keman Tarihi ya da Saraydaki Kemancı 1777 …
Müzikoloji Ve Hafız Emin Işık’ın Kasidesi…
Müzikoloji ve Katibi Edvarı- 1530
Müzikoloji kütüphanesine yeni bir yayın: “Türk Musikisi Atlası”
Müzikoloji ve , Neyzen Özdönmez...
Müzikoloji ve Ökten’den Sanat Felsefesi…
Müzikoloji ve altı parmakla mucib problemi…
Müzikoloji ve adalet duygusu...
Müzikoloji makalelerinde bibliyografyanin yeri: Bibliyometri analizi…
Müzikoloji sefinesi ya da gemisi…
Müzikoloji ve Meragi’nin mavi boncuğu…
Müzikoloji ve mağara metaforu...
Müzikoloji ve Barış...
Müzolojide Dürretüt-Tac, O Eseri Şirazi Yazmadı; Meragi öyle diyor…
Müzikoloji ve uzay yolculuğu...
Müzikoloji ve Afyonkarahisar İbrahim Alimoğlu Çalgı Müzesi…
Müzikoloji ve Demetnağme; bir kadın bestekar Demet Tekin yeni albümü…
Müzikoloji ve tereke defterleri veya müzayede katalogları…
Müzikoloji: Nayi Osman Dede’ye verilen teşvik ve bize verilen teşvik…
Müzikolojide fedakarlık, adalet, bol toplumsal örnekli yeni yıl…
Müzikolojide bir sempozyum macerası: Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’nün Selam Vakti 745. Vuslat Yılında A.A. Konuk, Mesnevi, Fusus arasında intihal ve sadeleştirme
Müzikoloji ve Abdülkadir Meragi’nin hayaletleri...
Müzikoloji’de bir kaynak: Keşfü’l-Hümum 1341
Müzikoloji ve Cumhuriyet Bayramı…
Müzikoloji açısından “Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları”…
Müzikoloji, deprem, İstanbul ve Itri
Müzikoloji ve zevk-i selim…
Müzikoloji, Lazkiye ve Mehmet Ladiki…
Müzikolojide Bir Problem: “Kantemiroğlu 'Edvar'ını ne zaman yazdı? XVI ve XVII. Yüzyıllarda 'Edvar' var mı?..“
Müzikoloji ve Gürültü Teröristleri...
Müzikolojide Yusuf Kırşehri’nin Önemi: Yeni Sistemci Anadolu Edvarları Ekolünün Kurucusu…
Müzikolog Rauf Yekta küstü mü? "Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları" üzerine...
Müzikolojide Dualistlikten Deistliğe
Müzikoloji ve yeni Türkiye...
Müzikoloji, Müzikterapi ve Rahmi Oruç Güvenç…
Müzikolojide Rol Model -1-
Müzikoloji ve Neva Kâr’ın yıldönümü…
Yeni bir yayın: Müzikoloji ve “Evliya Çelebi’de Çalgılar“ …
Müzikolojinin veya İTÜ TMDK’nın 43.YIL kutlaması…
Müzikolojide veya müzikte yansıma felsefesi…
Müzikoloji ve Bölüm Başkanı Stratejisi...
Müzikolojide ve Müzikte Sürrealizm
Müzikte Mimesis Felsefesi veya bir aldatmaca..
Bestekar Musli, Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Müzikoloji …
Müzikte "katarsis"...
Müzikoloji, Âmili ve Keşkül-i Müzikolog...
Müzıkolojı ve Cenaze Marşı ya da Segah Tekbir...
Müzikoloji ve Makasıdül-Elhan’ın kaç versiyonu vardır?
Müzikoloji, Edvar, Duvar, Yıldönümü...
Müzikoloji ve Edvarların Bir Yenisi: 1767 Yılı Hekimbaşı Edvarı …
Müzikoloji, Nuri Özcan Ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2017
Müzikolojide Çalışmalar: Türk Müziğinde Eğitim Çalıştayı…
Müzikoloji, keman eğitiminde yeni bir kitap…
Muzikolojide yeni bir terim önerisi: Eurogenetic
Müzikoloji : Bu eserin sahibi Nane’dir Nane! Muhayyer ağır çember “Vakt-i subh oldu“…
Müzikoloji ve Itri Haftası dolayısıyla yeni şeyler söylemek…
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2016
Müzikoloji ve Itri’nin yılbaşı şarkıları…
Müzikoloji, panel ve ödüllendirme, Itri …
Müzikoloji "eleştiri ve çuvaldız", "dedikodu ve çeki düzen"…
Müzikoloji, Ömer Hayyam, bilgi ve anlayış…
Müzikoloji ve 2016 Taşköprülüzade Sempozyumu
Müzikoloji ve koku tarihi veya Itri’nin babası ne iş yapardı?..
Müzikoloji, Astroloji ve Itrî …
Müzikoloji sanatın korunmasını zorunlu görür…
Müzikoloji ve küreselleşen keşif ilişkisi…
Bibliyografyasız müzikoloji olur mu?..
Türk müziği tarihinde ihtilalin öldürdüğü bestekar kimdi?
Itri'nin yaşadığı ihtilaller …
Müzikolojide ihtilallerin yeri veya yersizliği…
Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…
Müzikoloji ve sanata verilen değer: Fehm-i muhsin
Müzikolojide Urmevi’nin Yeri ve Müzik Eğitiminde Kadim Altı-Parmak Metodu… Recep Uslu
Urumiyeli Safiyyüddin ile “Devirler“ üzerine müzikoloji sohbeti...
Müzikolog Nobel ödüllü Urmiyeli Safiyyüddin ve “Hayali Meşk Hikayesi -2”
Müzikolojide iki ucu xxxlu değnek…
Müzikoloji, icra değişiklikleri – 2
Müzikoloji ve icra değişiklikleri, problemleri…
Müzikolojiye takviminizde yer ayırın: Bilgi-şölenleri/ sempozyumlar ve kongreler…
Müzikoloji ve Meragi’nin besteleri…
Müzikolojide Perde Transkripsiyonları ve Meragi’nin yeni bir eseri: Muhtasar Der İlm-İ Musiki...
Itri’nin keşfedilen yeni bir eseri mi? Evet, yeni bir şiiri…
Müzikoloji ve tercümelerin katkısı…
Türk Müziğinin “Bütünlüğü”ne evet - Itri Adına Ödül Organizasyonu…
Müzikoloji ve akademik çalışmaları teşvik…
Yeni yıl muamması: Itri muammasını çözen var mı?
Gencebay’a verilen ödül ve müzikolojide türler konusu…
Sanatçı, müzikolog, metodoloji ve yazı hakemliği…
Müzikoloji Atölyesi ve Sonuçları -1-
Muzikoloji ve Din...
Müzikoloji: Yanlışların karşısında durma cesareti...
Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...
Medeniyet sanat ve müzik...
Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu
İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği
Panayot Abacı ve Türkiye’de müzikoloji kolay mı?..
Müzikolojiden Uluslararası Konservatuvara Makam Teorisi...
Müzikolojide birleşelim -3-
Müzik terapi ile başbaşa...
Müzikolojide birleşelim -2-
Bir “Müzik Bibliyografyası“nın başına gelenler...
Müzikolojide birleşelim...
1. Gazi Türk Müziği Günleri, Sazendeler Yarışması ve Müzikle tedavi olur mu?..
Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…
Gazi Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Haftası ve Üniversiteler...
Ruhi Ayangil'in mektubu müzikolojinin feryadıdır...
Yüz yıldır aranan Meragi’nin Müzikler Hazinesi (Kenz-ül Elhan) adlı eseri bulundu mu?..
Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi
Müzikolojinin nedir şu edebiyat biliminden çektikleri...
Bugünlerin müzikolojik faaliyetleri...
Tarihi gerçekleri yazmak...
Müzikoloji ve sosyal psikoloji...
Diğer Yazarlar

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
En iyi çalgı/saz hangi ağaçtan yapılır...
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Spor yazarı mı, müzik yazarı mı?..
Yeni YÖK’ün ve değerli başkanı Sn. Saraç’ın övgüye değer kararı: Müzik öğretmenliği açısından yapıcı bir değerlendirme…
Neveser Kökdeş olayı…
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
Gerçek müziğin farkına varan ve onun ardındaki sırrı çözebilenler, bütün evren ile aynı frekansı titreşir ve her şeyle anlaşıp konuşabilirler.
(Sufi İnayet Han 1882-1927)
Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Neden Müzik Dinleriz?“...
Ayhan Sarı - Kitabın adından başlayalım mı?  Buna bağlı olarak da kitabın sonunda müziği neden dinlediğimizin yanıtını veriyor musun? Fırat Kutluk - ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.30ms