Bugün - 24 Mayıs 2018 Perşembe
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 28°C
Haber Detayları

KTÜ Devlet Konservatuarı III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu bildiri çağrısı…

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Trabzon’da 3.sünü düzenleyeceği Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu’na bildiri başvuruları başladı.

KONGRE SEMP.PANEL Haberi - 13 Mayıs 2018 Pazar - 23:58
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Trabzon’da 3.sünü düzenleyeceği Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu’na bildiri başvuruları başladı.
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

Trabzon’da KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu bildiri başlıkları şöyle:

1. Diaspora, Ulusaşırılık ve Küreselleşme: 21. yüzyılda müzik ve dans pratikleri gelişen teknoloji, küreselleşme süreci ve bu sürecin içerisinde yer alan insan sirkülâsyonunun karmaşık yapısı içerisinde çok daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Nitekim insanlar ve kültürel pratikleri önceki dönemlere kıyasla daha kolay ve hızlı seyahat edebilmekte ve farklı müzik-dans kültürleriyle etkileşime girebilmektedir. Kültürel pratiklerin ve insanların bir mekandan başka bir mekana seyahati ise politik, ekonomik, kültürel ve sosyal olarak araştırmacıların üzerinde durduğu konulardan birisi haline gelmiştir. Küreselleşme sürecindeki akışkanlık (fluidity) ve yersiz-yurtsuzlaşma (deterritorialization) terimleri, ulusaşırılık ve diaspora meselesinin de kalbinde yer alan tartışmalardaki önemli unsurlardandır. Bu bağlamda, ulusaşırı kimlikler çoklu ulusal sınırlar etrafında müziksel olarak nasıl temsil edilirler? Ulusaşırılık ve küreselleşme süreci ilişkisi nedir ve kültür pratiklerine nasıl etki etmektedir? Ulusaşırılık ve etnisite kavramları arasındaki ilişki müzik-dans bağlamında nasıl okunabilir? Ve kültürel pratiklerin ulusaşırılık meselesinde sosyal, kültürel, ekonomik, politik ilişkiler içerisindeki rolü nedir? Sempozyumun ‘Diaspora, Ulusaşırılık ve Küreselleşme’ başlığı, bu ve benzeri soruları araştırmayı amaçlamaktadır.

2. Göç ve Sınır Çalışmaları: Stuart Hall Küresel ve Yerel: Küreselleşme ve Etnisite adlı makalesinde “Başka müzikleri duymamış hiçbir müzik kaldı mı?” sorusuyla birlikte küreselleşmeye, senkretik türlere, diasporaya gönderme yapar. Nitekim benzer bir soru yakın coğrafyalar ve organik bağlantısı olan kültürler için de yöneltilebilir. Yakın coğrafyalardaki benzer kültürel pratikler politik sınırlar kadar keskin olmanın aksine geçişkenlik, benzerlik ve farklılık gösterirler. Her ne kadar politik sınırlar içerisinde belirli müzik ve dans pratikleri farklı isimlendirilmeye alışılmış olsa da, kimi zaman dans ve müziksel benzerlikler bağlamında farklı kültürlerle bağlılığın söylemsel inşasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ‘geleneğin icadı’ ve müzik, Somut- Soyut toplumsallık bağlamında birbirine sınırı olan ülkelerden göç eden toplulukların ve etnik kimliklerin müzik ve dans pratikleri, politik sınırlar ve kültürel pratikler, paralel kültürler ve çapraz-kültürel müzik analizi konuları sempozyum için belirlediğimiz ‘Göç ve Sınır Çalışmaları’ başlığı altında tartışılacak meseleleri oluşturmaktadır.

3. Kültürel Mirasın Korunması, Arşivcilik, Müzecilik: Müzik arşivciliği Karşılaştırmalı Müzikoloji’den günümüze kadar Etnomüzikoloji disiplini içerisinde ilgiyi kaybetmeyen konulardan birisidir. 19. yüzyılda Berlin Fonograf Arşivi (Berliner Phonogrammarchiv), Viyana, Paris ve Leningrad’da bulunan ulusal arşivlerin kurulmasıyla başlayan ilgi, günümüzde CREM (Centre de Recherche en Ethnomusicologie), Library of Congress, British Library, Qatar National Library gibi kurumların somut materyalleri dijital ortama aktararak yeni bir arşivcilik şeklini geliştirmesiyle devam etmektedir. Koruma, eğitim ve sosyal yardım gibi belirli amaçlara hizmet eden arşivler, dijital arşivcilik ile bütün bu farklı amaçları tek bir çatı altında toplayarak daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Benzer amaçlar somut kültürel mirasın korunması bağlamında müzecilik alanında da yer etmekte ve müzik-dans ilişkisi çerçevesinde de meydana gelmektedir. Kültürel mirasın korunması meselesi Etnomüzikologların en önemli aktivitelerinden bir tanesidir. Müzik korumacılığının en önemli araçlarından birisi olarak arşivler araştırmacılara farklı müziksel kaynak ve kayıtları sunarak karşılaştırmalı çalışmalara da olanak sağlamaktadır. Her ne kadar Etnomüzikoloji erken dönem karşılaştırmalı çalışmalara genel olarak yüz çevirmiş olsa da, arşiv ve müzeler Etnomüzikologlara disiplinin ilk yıllarından itibaren karşılaştırmalı çalışmalar için önemli müziksel materyaller sağlamaktadırlar. Sempozyum için belirlenen bu başlık altında kültürel mirasın korunması, arşiv ve müzelerin müzik-dans eğitiminde kullanılması, arşivlerin sosyal yardım ve uygulamalı etnomüzikolojideki yeri, arşiv için alan çalışması kayıtları, arşivcilikte katalog sistemleri gibi konulara yer verilecektir.

Sempozyumun dili Türkçe ve/veya İngilizce'dir.

Bildiri özetleri için gerekli bilgiler: Özetlerin 250-300 kelime arasında ve ilgili anahtar kelimeleri içermesi ve Türkçe bildiri özetlerinin aynı zamanda İngilizce olarak yazılması gerekmektedir. Sempozyumda yer alacak sunumlar, bildiri, panel ve poster şeklinde kabul edilecektir.

Bildiri: Sempozyum ana başlık ve alt başlıklardaki konulara yönelik hazırlanan bildiri özetlerinin, sempozyum sitesinde yer alan sempozyum kayıt formuna girilmesi gerekmektedir.Programda yer alacak her bildiriye 20 dakikası sunum, 10 dakikası ise tartışma olmak üzere toplam 30 dakika ayrılacaktır.

Panel: Sempozyumda panel sunumu önerilebilir. Paneller için bir yönetici olmalı ve panelin konusu ve katılımcılarını belirterek başvuruda bulunması ve katılımcı sayısının yönetici kişi dahil 4 kişiyi geçmemesi beklenmektedir. Her panele konuşmalar ve tartışma zamanı da dahil toplam 100 dakika zaman ayrılacaktır. Panel katılımcıları, panel başlığıyla ilgili konu çerçevesinde, kendi konuşacakları kısım için ayrı ayrı bildiri özetleri hazırlayacaklardır. Panel yöneticisi panel ile ilgili istenilen bilgileri ve katılımcıların bildiri özetlerini sempozyum sitesinde yer alan sempozyum kayıt formunu doldurarak göndermesi gerekmektedir.

Poster sunum: Poster sunumlar, Düzenleme Kurulu’nun önceden belirleyip duyurduğu saatlerde panolarda sergilenecektir. Özet yazım kurallarına göre hazırlanmış poster özetlerinin sempozyum sitesinde yer alan sempozyum kayıt formunu doldurarak gönderilmesi gerekmektedir. Posterler 80cm X 100cm boyutlarında olmalıdır (Düşey-Portraid). Poster başlığı tümü büyük harflerle ve sayfaya ortalı şekilde hizalanmalıdır. Başlığın hemen altında yazarın adı ve soyadı, kalın ve siyah yazı tipi ile yazılmalı; ismin hemen altında da yazarın kurum, şehir bilgileri yer almalıdır. Poster metninde şekiller ve grafikler kullanılabilir. Kullanılacak en küçük yazı boyutu 20 punto olmalıdır, kaynaklar kısmı daha küçük puntolarla yazılabilir. Times New Roman yazı tipi tercih edilmelidir.

 
17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenecek olan 3. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu’nun bildiri çağrısına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.ktu.edu.tr/dksempozyum

 

Dear colleagues,
Please find below the link of Call for Papers for the 3rd International Music and Dance Studies Symposium, which will be held October 17-20, 2018 in Trabzon by Karadeniz Technical University State Conservatory.

We are looking forward to your attendance and also kindly asking you to spread this announcement to those who you think would be interested in participating.

http://www.ktu.edu.tr/dksymposium

 

Facebook'ta Paylaş
 
Anahtar Kelimeler:Karadeniz, Teknik, Üniversitesi, Devlet, Konservatuvarı, 1720, Ekim, 2018, tar,
Kaynak / Editör
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer KONGRE SEMP.PANEL Haberleri
25. İstanbul Türk Müziği Festivali “Müzikte Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu“ başlıyor…
Bünyamin Aksungur'dan “Altaylardan Balkanlara Türkü Kültürü“ konferansı…
“Müzikte Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu“ programı açıklandı…

“Müzikte Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu“ programı açıklandı…
İTÜ TMDK “Müzikte Algı Sempozyumu“na çağrı…
‘Müzikte Stratejik Yaklaşımlar’ Uluslararası Sempozyumu’na çağrı…
IX. Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nun 2018 teması “Müzik teorileri”…
Yalçın Tura'ya saygı gecesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde...
Diğer Başlıklar

TSE'den Mehter Takımı Standartı yayınlandı...
YÖK tarafından 1980'lerde konservatuar hocalarına verilen titrler dosyası açıldı...
Müziğin bilimi biraz fazla mı abartıldı?..
KTÜ Devlet Konservatuarı III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu bildiri çağrısı…
“Seçim Müziği Uzmanlığı“ alanına katkı…
İlhan Baran’ı anlayarak anma konseri üzerine… Dr. Gamze Toprak*
25. İstanbul Türk Müziği Festivali “Müzikte Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu“ başlıyor…
İTÜ TMDK 43.yıl etkinliklerinde duayen yağmuru…
Avrupa'nın en büyük müzik fuarı “Musikmesse“ Frankfurt’ta…
Fırat Kutluk “Müzik ve Politika” 20 yıl sonra yeniden…
Günün Sözü
İlaçlar gibi vitamin ve gıda desteklerinin de modası var…
(Ahmet Rasim Küçükusta)

Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Müzik ve Politika” 20 yıl sonra yeniden…
Ayhan Sarı: Müzik ve Politika’yı 20 yıl sonra yeniden yayımlama fikri nereden çıktı? Fırat Kutluk: Açıkcası hiç aklımda yoktu. ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,34ms