Bugün - 25 Ekim 2021 Pazartesi
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Haber Detayları

24. İstanbul Türk Müziği Festivali “Güzel Sanatlar Eğitimi, Toplum Bilimleri Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu“ Marmara Üniversitesi'nde…

24. İstanbul Türk Müziği Festivali (01 - 31 Mayıs 2017) Kapsamında İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün birlikte düzenledikleri "Güzel Sanatlar Eğitimi, Toplum Bilimleri Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu" 10-12 Mayıs 2017 (Saat: 09.00-18.00) tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Göztepe Yerleşkesi / Üzümcü Kültür Merkezi'nde Gerçekleştirilecek. Sempozyum programı şöyle:

KONGRE SEMP.PANEL Haberi - 8 Mayıs 2017 Pazartesi - 22:21
24. İstanbul Türk Müziği Festivali (01 - 31 Mayıs 2017) Kapsamında İstanbul Türk Müziği  Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi ile Marmara  Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün birlikte düzenledikleri
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

24. İstanbul Türk Müziği Festivali

“Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim”

(01 - 31 Mayıs 2017)

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ,

TOPLUM BİLİMLER ETKİLEŞİMİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

10-12 MAYIS 2017 (Saat:  09.00-18.00)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / GÖZTEPE YERLEŞKESİ /

ÜZÜMCÜ KÜLTÜR MERKEZİ  / İSTANBUL

PROGRAM

10 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

08.45-  Kayıt

09.00 Saygı duruşu, İstiklal Marşı

Konuşmalar:

Y. Doç. Dr. Göktan AY / İTÜ T.M.D. Konservatuarı, İstanbul Türk Müziği Konseyi Başkanı

Prof. Dr. Mustafa USLU / M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğit. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR  / M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı

Dr. Cem GENCOĞLU  /  MEB Temel Eğitim Genel Müdürü

Prof. Dr. M. Emin ARAT / Marmara Üniversitesi Rektörü

Dinleti: Ozan Nyofu Tyson - Aşık Ali Sultan,

Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Müziği Topluluğu, Yöneten: Prof. Dr. Mustafa USLU

ARA

Konferans-Bildiriler

1.Oturum Başkanı: Y. Doç. Dr. Göktan AY

10.00 İlhami GÖKÇEN / Yazar-Müzik Eleştirmeni / 16 Brendan Road, Toronto, Kanada, M4G 2X1

Evliya Çelebi Seyahatnâme’sine göre On yedinci Yüzyıl Çalgıları ve Çalgıcıları

10.20 Nazmi ARIKAN /  Fen Bilimleri Kurumları Kurucusu, Müzik Öğretmenliği ve Müzik Eğitimi

10.40 Zerrin Üngör ERGÜL /  Etem Ruhi ÜNGÖR Koleksiyonu...

11.00 Prof. Dr. Namık Sinan TURAN /  İ. Ü. İktisat Fak. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Böl.

18. Yüzyılda Osmanlı Toplumda Değişimin Sosyo-Kültürel Yansımaları ve Zihin Dünyası

11.20 Halil ARÇA / İstanbul Müzik Müzesi Müdürü V.

Sanaldan Gerçeğe: Bir Müzik Müzesinin Kuruluş Hikayesi

11.40 Prof. Dr. Turan SAĞER / Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi

Milli Kültür Politikaları Doğrultusunda Türkiye’de Müzik Öğretmeni Yetiştirme

12.00 Prof. Dr. Mustafa USLU / M.Ü. Atatürk Eğitim Fak., Güzel Sanatlar Eğitimi Böl., Müzik Eğitimi ABD

Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaptığı Müziksel Etkinliklerin, Sosyo-Kültürel Etkileri

YEMEK ARASI (12.45-13.45)

2.Oturum Başkanı: Prof. Dr. Namık Sinan TURAN

13.45 Filoloji Uzm. Khadzhieva M. TANZİLJA / Ведущий научный сотрудник отдела фольклора Института мировой литературы им.А.М.Горького  Российской Академии наук (Kıdemli Araştırmacı, Fen im. A.M. Gorkogo Rus Akademisi, Dünya Edebiyatı Folklor Enstitüsü Anabilim Dalı) Нартские  песни карачаевцев и балкарцев (Nart şarkı sözleri Karaçay ve Balkarlar)  

14.00 Prof. Dr. İlgar İMAMVERDİYEV / Gaziantep Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı

Azerbaycan’da Tar Sanatının Gelişimi Tarihine Genel Bir Bakış

14.15 Öğr. Gör. M. Tekin KOÇKAR*- A. Abrek KOÇKAR** / *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Meslek Yüksekokulu,**Hacettepe Üniv. Müzikbilimleri Böl. Müzikoloji ABD 4. Sınıf Öğr., Kuzey Kafkasya’da Karaçay-Balkarlılara Ait 19. Yüzyılda Yapılmış Olan “Gapalau” Adlı Ağıtın Müzikal Yapısının Değerlendirilmesi

14.30 Prof. Dr. Babek KURBANOV /  Gaziantep Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı

Estetik Kültür ve Bazı Eğitim Sorunları

14.45 Y. Doç. Dr. İsmet ARICI*- İbrahim BİRDAL** / * M. Ü., Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel San. Eğit. Böl., Müzik Öğr. ABD, **M. Ü., Eğitim Bilimleri Ens., Müzik Öğr.  ABD Yüksek Lisans Öğr.,  Profesyonel Kayıt Stüdyolarındaki Tonmaisterlerın Eğitim Durumları ve Müziksel Üretime Katkıları…

15.00 Doç. Dr. Pınar SOMAKÇI / İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü

Güzel Sanatlar Eğitiminde Çalgı Öğretimi

ARA

3. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan SAĞER 

15.45 Prof. Erol PARLAK  /  İTÜ Türk Musıki Devlet Konservatuarı, Türkiye’de Müzisyen Yetiştirme…

16.00 Kevin C Tyson Nyofu (Nyofu TYSON) /  3 Worlds Music /USA,

Türk Ozanların; Sözlerini, Deyişlerini, Hecelerini ve Anlamlarını Bozmadan, Jazz ve Blues Etkisiyle İngilizce/Türkçe Yorumlanması

16.15 Prof. Metin EKE / İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Eğitimi Bölümü

Geleneksel THM Eğitiminde Bağlama Çalgısının Yeri ve Önemi

16.30 Prof.Dr. Cengiz ŞENGÜL*- Lütfi DURSUN** /*Atatürk Üniv. Kazım Karabekir Eğitim Fak., Müzik Eğitimi ABD,  **Atatürk Üniv. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

Erzurum Yöresine Ait  ‘Başbar’ Oyununun Yapısal Özgünlüğü Üzerine Bir İnceleme

16.45 Öğr. Gör. Songül ÇAKMAK / Van Yüzüncüyıl Üniv. T. M. D. Konservatuarı, Geleneksel THM Bölümü

Van Türkülerinden Kadın İmajını Fenomenleştiren İmgeler

 11 MAYIS 2017, PERŞEMBE

4.Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa USLU

09.15 Doç. Mari BARSAMYAN / M. Üniv. Atatürk Eğitim Fak., Güzel San. Böl. Müzik Eğitimi ABD

Ludwig van Beethoven’in Klasik Piyano Sonat Formuna Katkıları

09.30 Arş. Gör. Ahmet Serdar YENER / Ordu Üniv. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Böl.

Bağlamada Kayseri Tavrı ve Eşritimlilik

09.45 Y. Doç. Dr. Özlem ÇEZİKTÜRK KİPEL / Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD. Uzaktan Eğitim ile Matematik ve Sanat Dersi Vermek: Durum Değerlendirmesi 

10.00 Dr. Melih GÜZEL / M.Ü. Atatürk Eğitim Fak., Güzel Sanatlar Eğitimi Böl., Müzik Eğitimi ABD

Ülkemizde Müzik Eğitiminin Toplumsal Yaşama Yerleştirilebilmesi İçin Kamu ve Özel Şirketlerde Koro ve Çalgı Eğitimi Çalışmalarının Yapılabilirliği

10.15 Y. Doç. Dr. Zekeriya KAPTAN / Cumhuriyet Üniv. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik ABD Bağlama Eğitimi ve Öğretiminde yeni Bir Bağlama Modeli “Eğitim Bağlaması”

ARA

5. Oturum Başkanı: Prof. Dilek BATIBEY

10.45 Y.Doç.Dr. Güldeniz EKMEN /  Sanat Felsefesinin Güzel Sanatlar Eğitimindeki Yeri ve Önemi

11.00 Doç. Dr. Ayhan HELVACI / Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü

Ses Eğitiminde Yaratıcı Drama “Doğru Nefesi Kavratmaya Yönelik Bir Uygulama Örneği”

11.15 Prof. Dr. Seyfi KENAN / M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğit. Programları ve Öğr.,

Estetik Eğitimi ve Okuryazarlık Üzerine Düşünceler

11.30 Öğr. Gör. Uğur ALKAN / Kırklareli Üniv. İlahiyat Fakül.,İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü. 

İlahiyat Fakültelerinde Güzel Sanatlar Eğitimi Ve Gerekliliği: Musıki Eğitimi Örneği

11.45 Arş. Gör. Ayşe KARABEY- Arş. Gör. Merve DUYDU / Cumhuriyet Üniv. GSF Heykel Bölümü

Sanat Eğitimi Dinamiğinde Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme

12.15 Doç. Dr. Attila ÖZDEK / Necmettin Erbakan Üniv. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Güzel S. Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ABD Müzik Eğitimi ABD Programlarındaki Türk Müziği Derslerinin Durumu Üzerine Bir Analiz

12.30 Y. Doç. Dr. Göktan AY /  İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzik Teorileri Bölümü

Müzik Teorisi; Akademik Müzik Eğitiminde Nasıl Anlaşılmalı ve Nasıl Konumlanmalı?

YEMEK ARASI (12.45-13.45)

6. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU

13.45 Öğr. Gör. Bekir Şahin BALOĞLU /  YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi,

Şimdiki Zamanda Geçmişi Kurmak: Tanburi Cemil Bey ve Niyazi Sayın Tarafından

14.00 Doç. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI / İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Böl.

Müzik Tarihini Yazmak: Türk Müziği Tarihi Yazılabilir mi?

14.15 Y. Doç. Dr. Bilen IŞIKTAŞ / İstanbul Üniv. Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü

Müzikte Sosyolojik Açılımlar: Frankfurt Okulu

14.30 Arş. Gör. Eren LEHİMLER / M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Böl.,Müzik Eğitimi ABD,

Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Müzik Öğretmeni Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

14.45 Feride MİRİŞOVA / Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Folklor Enstitütüsü Araştırmacı

Aşıq Sanatının Güzel Sanatların Diğer Türleri İle Etkileşimi ve Öğretimi Konuları

15.00 Serkan OTACIOĞLU / Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fak. GSEB. Müzik eğitimi ABD

Register Kavramı Algısı ve Değişik Toplumlarda Kullanımı

15.15 Y. Doç. Dr. Levent DEĞİRMENCİOĞLU*- Öğret. H. Mehmet ANDAÇ** / *Erciyes Üniversitesi GSF Müzik Bölümü- **Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Türk Müziğinde Viyolonsel Eğitimi: Türk Müziği Makam Dizilerinin Viyolonsel Tuşesi Üzerinde Konumlandırılması

ARA

7. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şehnaz YALÇIN WELLS

15.45 Doç. Süreyya TEMEL / Kocaeli Üniversitesi GSF, Sahne Sanatları Bölümü, Sahne Tasarımı ASD

Türkiye’de Tiyatro Eğitim Süreci ve Modelleri

16.00 Prof.Dr.Sema GÖKTAŞ / Kocaeli Üniversitesi, GSF, Sahne Sanatlari  Bölümü, Tiyatro Eğitimi’nin Bileşenleri

16.15 Y. Doç. Dr. Erbil GÖKTAŞ / Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 

Üniversiteler Tiyatro Bölümlerinin Eğitim Modelleri Açısından Değerlendirilmesi. 

16.30 Aziz Ali ELYAĞUTU / İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Türkiye’nin Müzik  Eğitim-Öğretim  Sistemi Evreninde Akordeon  Ailesi Çalgıların  Sorunsalı (Üniversite-Orta Öğretim- İlk Öğretim ve Yaygın Eğitimde Öğretim Yeterliliği ve Gereği) 

16.45 Öğr. Gör. Hasan SAKARYA- Prof. Dr. Mustafa USLU / M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğit. Müzik Eğitimi ABD, İlköğretim Düzeyinde Müzik Öğretmenlerinin Müzik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımının Geliştirilmesi

12 MAYIS 2017, CUMA

 8. Oturum Başkanı: Y. Doç. Dr. Zekeriya BAŞARSLAN

09.15 Öğr. Gör. Sami DURAL /  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Fakültesi, Türk Musıkisi Böl. Müzikoloji ABD,

Müzik Eğitiminde “Düşünmek” ve “Eylemek”: Platon, Aristo ve A. Nasır Dede

09.30 Y. Doç. Dr. Mahmut BABACAN / Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak., Sosyal Bilimler ve Türkçe Böl.

Sosyal ve Psikolojik Olgu Olarak Haldun Taner’in Öykülerinde Müzik

09.45 Y. Doç. Kerem Cenk YILMAZ-Y. Doç. Dr. Dilek Cantekin ELYAĞUTU / Sakarya Üniv. Devlet Konserva. THO Bölümü, Kitle İletişim Araçları Kullanımı Bağlamında Türk Halk Dansları

10.00 Y. Doç. Dr. Sevde DÜZGÜNER / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi ABD

Müzik-Psikoloji-Din Üçgeninin Dünü Bugünü Yarını

10.15 Doç. Hüseyin Bülent AKDENİZ / Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Suzuki Metodu İle Keman Eğitiminin Kuvvetli ve Zayıf Yönlerinin İncelenmesi

ARA

 9. Oturum Başkanı: Dr. Özcan ÖZBEK

10.45 Öğr. Gör. Öner KOVA / Fırat Üniv. Devlet Konservatuvarı,

Repertuvarımızda Bulunan Tokat Yöresine Ait Deyiş ve Semahların Müzikal Analizi ve Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

11.00 Y. Doç. Dr.Tuğçe Mine Aktulay ÇAKIR, Beykent Üniv. GSF Oyunculuk Bölümü,

Sanatçı  Yetiştiren  Lisans  Programlarında,  Diksiyon/Ses ve Konuşma Derslerinin Fonetik Bilimi ile Beraber Yürütülmesinin Gerekliliği

11.15. Öğr. Gör. Özgenur REYHAN KURTULDU /  M.Ü. Atatürk Eğitim Fak.. Güzel San. Eğit. ABD Müzik Öğrt. Böl.

Güzel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalı ve Teorik Yaklaşımlarla Sanat tarihi Olgusu

11.30 Y. Doç. Dr. Dilek Cantekin ELYAĞUTU / Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı THO Bölümü

Kültürel Performanstan Gösteri Sanatlarına Geçiş Sürecinde Türk Halk Dansları

11.45 Öğr. Gör. Erdem GÖKTEPE / İstanbul Şehir Üniv., Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı

Reklam Sektöründe Sanat Çalışmaları ve Sanat Eserinin Niteliği

12.00 Y. Doç. Dr. Kerem Cenk YILMAZ / Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı THO Bölümü

THO Bölümü Özelinde Kalite Çalışmaları ve Akreditasyon Süreçleri İçin Öneriler

 Genel Değerlendirme: Y. Doç. Dr. Göktan AY -  Prof. Dr. Mustafa USLU

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. M. Emin ARAT / Marmara Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Eşbaşkanları

Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR / Marmara Üniversitesi,  Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa USLU /  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Göktan AY / İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı, Sanatçı Öğretim Üyesi, MÜZDAK Başkanı

 

Facebook'ta Paylaş
 
Anahtar Kelimeler:24, İstanbul, Türk, Müziği, Festivali, (01, , 31, Mayıs, 2017), Kapsamında, İsta,
Kaynak / Editör
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer KONGRE SEMP.PANEL Haberleri
Gökmen Özmenteş “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...
Çocuk Şarkıları ve Okul Marşları Besteciliği Paneli Raporu…
Prof. Erol Parlak “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...

Prof. Erol Parlak “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...
Ayhan Sarı “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...
Tanbûrî Cemil Bey -online- Sempozyumu 7-9 Mayıs 2021'de...
Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) Türk Müziği Çalıştayı...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi “Salı Söyleşileri“ başlıyor...
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Diğer Başlıklar

Mavi Nota Dergisi 2021 Ödülü Sıtkı Sahil'e verildi...
Tanbur: Bir resim ve İstanbullu bir saz hakkında... Hakan Talu
Hasan Saltık ile müzik endüstrisi üzerine bir söyleşi… Süleyman Fidan[1]
Bâkî “KALAN” bu kubbede, bir hoş sadâ imiş… Fatih Coşkun
İlyas Tetik'in umulmadık vefatı müzik dünyasında üzüntü yarattı...
Erdoğan Okyay… Adnan Atalay
MESAM 2021 seçimini Recep Ergül Grubu kazandı...
MÜZDAK “2021 Popüler Müzik Besteciliği Paneli” Sonuç Raporu…
Ilgaz Uluslararası Oda Müziği Festivali başlıyor...
Gökmen Özmenteş “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...
Günün Sözü
Biriktir; ister manevi, ister maddi, İster bilgi; biriktir...
(Ayhan Sarı)

Yazarlar 
Röportajlar
Hasan Saltık ile müzik endüstrisi üzerine bir söyleşi… Süleyman Fidan[1]
Süleyman FİDAN: Efendim, Neşet Ertaş’la başlayalım. Neşet Ertaş’ın kaç eseri sizde? Sayı alabilir miyim? Hasan SALTIK: On yedi tane ser...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,20ms